czwartek, 25 listopada 2010

Kalendarz roku szkolnego 2018/20191.

Rozpoczęcie  zajęć
dydaktyczno – wychowawczych


03 września 2018 r.

2.

Zimowa przerwa świąteczna


23 – 31 grudnia 2018 r.

3.

Ferie zimowe


11 lutego – 24 lutego  2019 r.

4.

Wiosenna przerwa świąteczna


18 kwietnia – 23 kwietnia 2019 r.

5.

Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum

10 kwietnia 2019 r. (środa)
09:00 - historia, WOS; 11:00 - j. polski
11 kwietnia 2019 r. (czwartek)
09:00 -  przedmioty przyrodnicze;
11:00 -  matematyka
12 kwietnia 2019 r. (piątek)
09:00 – język angielski lub niemiecki   poziom podstawowy;
11:00 -  język angielski
poziom rozszerzony

6.

Egzamin ósmoklasisty


15 kwietnia 2019 r. -  (poniedziałek)
09:00 - język polski
16 kwietnia  -  (wtorek)
09:00 -  matematyka
17 kwietnia –  (środa)
09:00 -  język angielski


6.
Dni wolne od zajęć
02 listopada 2018r.
02 stycznia 2019 r.
10/11/12 kwietnia 2019 GM
15/16/17 kwietnia 2019 r. SP
29 - 30 kwietnia 2019 r.
02 maja 2019 r.


8.

Zakończenie  zajęć
dydaktyczno – wychowawczych


21 czerwca 2019 r.
9.

Ferie letnie
22 czerwca – 31 sierpnia 2019 r.

poniedziałek, 11 października 2010

Znowu sprzątamy, My się nie damy


Już po raz 19 – ty w całej Polsce odbyła się akcja „Sprzątanie Świata 2012”. Hasło tegorocznej akcji, które widniało na wszystkich plakatach to „Kocham, lubię, szanuję…nie śmiecę”, nawiązywało do ludowej wyliczanki, zachęcało wszystkich do refleksji nad stosunkiem do otaczającego świata i tego konsekwencjami. 
W tym roku termin ogólnoświatowej akcji „Clean up the Word” przypadał na 14 – 15 – 16 września. Celem akcji nie jest tylko doraźne usunięcie śmieci z naszego otoczenia i środowiska, ale także i przede wszystkim wzrost świadomości społecznej. Kolejnym walorem akcji jest to, że zachęca i inspiruje nie tylko jednostki, ale także grupy osób i instytucje, a wszystkie działania zmierzają do poprawy środowiska naturalnego. 
W Polsce Sprzątanie Świata przeprowadza się od 1994 roku. Koordynatorem akcji jest Fundacja Nasza Ziemia. Po raz kolejny 17 września 2012 roku w akcji uczestniczyły dzieci i młodzież z Zespołu Szkół w Lutowiskach. Nie obyło się bez zaprzyjaźnionych instytucji. Nadleśnictwo Lutowiska przygotowało worki i rękawiczki. Urząd Gminy Lutowiska zorganizował transport. Natomiast Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej zajął się wywozem zebranych śmieci i nieczystości. 
Dzieci z klas 0 – I – II i III Szkoły Podstawowej sprzątały tereny przy szkole. Uczniowie z klas IV, V, VI sprzątały Lutowiska, natomiast klasy gimnazjalne oczyszczały z nieczystości pobliskie miejscowości: Nasiczne, Dwernik, Zatwarnicę, Chmiel, Smolnik. W akcji brało udział ok. 180 uczniów wraz z wychowawcami. Zebrano z wielkim zaangażowaniem około 2500 litrów śmieci. 
Podczas sprzątania dzieci układały rymowanki „My nie śmiecimy, tylko czyścimy”, „Podnieś swój brud, zobaczysz cud”, „Znowu sprzątamy, My się nie damy”. itp. 
W nagrodę za ciężką i niezbyt wdzięczną pracę Nadleśnictwo Lutowiska przygotowało w Smolniku wspaniałe ognisko z kiełbaskami. Uczniowie byli bardzo zadowoleni i pytali kiedy następny raz mogą to powtórzyć. Oczywiście ognisko, gdyż zgodnie twierdzą, iż śmieci powinno być coraz mniej. Miejmy nadzieję, że w przyszłości wyrosną z nich prawdziwi ekolodzy chroniący naszą planetę.

Edyta PereśluchaWstecz

czwartek, 23 września 2010

Rozpoczęcie nowego roku
         Tegoroczne rozpoczęcie roku szkolnego odbyło się trzeciego września. Pierwszym elementem tej uroczystości była msza święta, którą odprawił ks.Bogdan Kupczyk, proboszcz tutejszej parafii. Po mszy dzieci i młodzież udała się do budynku szkoły. 
Uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego 2012/2013 dokonała p. dyrektor Marta Polechońska, która najpierw serdecznie powitała wszystkich uczniów, rodziców i pedagogów a następnie omówiła organizację bieżącego roku szkolnego oraz przedstawiła nowych pracowników szkoły: p. mgr Kamilę Trybułę, p. mgr Magdalenę Hendzlik. 
Pani dyrektor szczególne słowa zachęty i otuchy skierowała do uczniów rozpoczynających naukę w naszym szkole oraz przedstawiła wychowawców tegorocznych klas szkolnych. 
Na zakończenie p. dyrektor życzyła wszystkim zebranym zapału w zdobywaniu wiedzy i umiejętności oraz pasma sukcesów, a także zdrowia i wielu radości w bieżącym roku szkolnym.


2012/2013


czwartek, 4 lutego 2010

Izba Regionalna

W szkole powstała Izba Regionalna ze zbiorem cennych eksponatów: dawnych narzędzi, sprzętów, elementów stroju, fotografii. Społeczność szkolna, dzięki zaangażowaniu uczniów, życzliwości ich rodziców oraz innych osób zgromadziła mnóstwo cennych eksponatów związanych z życiem codziennym w dawnym domu w naszych okolicach. Zgromadziliśmy materiał historyczny i etnograficzny własnej "małej ojczyzny". Izba służy uczniom i nauczycielom naszej szkoły.

Dyrekcja

Dyrekcja Zespołu Szkół w Lutowiskach
  • Dyrektor szkoły - Beata Krukowska
  • Wicedyrektor - Agnieszka Magda-Pyzocha
Kadra kierownicza szkoły począwszy od 1951 roku (kierowniczki i dyrektorzy)
Anna Sobiecka
Tadeusz Konieczny
Irena Brukało
Kazimierz Garstka
Mirosława Cichacz
Janina Hrabal
Barbara Strycharz - Kluz
Agnieszka Magda (gimnazjum)
Ewa Nahajowska
Marta Polechońska
Beata Krukowska