poniedziałek, 11 października 2010

Znowu sprzątamy, My się nie damy


Już po raz 19 – ty w całej Polsce odbyła się akcja „Sprzątanie Świata 2012”. Hasło tegorocznej akcji, które widniało na wszystkich plakatach to „Kocham, lubię, szanuję…nie śmiecę”, nawiązywało do ludowej wyliczanki, zachęcało wszystkich do refleksji nad stosunkiem do otaczającego świata i tego konsekwencjami. 
W tym roku termin ogólnoświatowej akcji „Clean up the Word” przypadał na 14 – 15 – 16 września. Celem akcji nie jest tylko doraźne usunięcie śmieci z naszego otoczenia i środowiska, ale także i przede wszystkim wzrost świadomości społecznej. Kolejnym walorem akcji jest to, że zachęca i inspiruje nie tylko jednostki, ale także grupy osób i instytucje, a wszystkie działania zmierzają do poprawy środowiska naturalnego. 
W Polsce Sprzątanie Świata przeprowadza się od 1994 roku. Koordynatorem akcji jest Fundacja Nasza Ziemia. Po raz kolejny 17 września 2012 roku w akcji uczestniczyły dzieci i młodzież z Zespołu Szkół w Lutowiskach. Nie obyło się bez zaprzyjaźnionych instytucji. Nadleśnictwo Lutowiska przygotowało worki i rękawiczki. Urząd Gminy Lutowiska zorganizował transport. Natomiast Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej zajął się wywozem zebranych śmieci i nieczystości. 
Dzieci z klas 0 – I – II i III Szkoły Podstawowej sprzątały tereny przy szkole. Uczniowie z klas IV, V, VI sprzątały Lutowiska, natomiast klasy gimnazjalne oczyszczały z nieczystości pobliskie miejscowości: Nasiczne, Dwernik, Zatwarnicę, Chmiel, Smolnik. W akcji brało udział ok. 180 uczniów wraz z wychowawcami. Zebrano z wielkim zaangażowaniem około 2500 litrów śmieci. 
Podczas sprzątania dzieci układały rymowanki „My nie śmiecimy, tylko czyścimy”, „Podnieś swój brud, zobaczysz cud”, „Znowu sprzątamy, My się nie damy”. itp. 
W nagrodę za ciężką i niezbyt wdzięczną pracę Nadleśnictwo Lutowiska przygotowało w Smolniku wspaniałe ognisko z kiełbaskami. Uczniowie byli bardzo zadowoleni i pytali kiedy następny raz mogą to powtórzyć. Oczywiście ognisko, gdyż zgodnie twierdzą, iż śmieci powinno być coraz mniej. Miejmy nadzieję, że w przyszłości wyrosną z nich prawdziwi ekolodzy chroniący naszą planetę.

Edyta PereśluchaWstecz

czwartek, 23 września 2010

Rozpoczęcie nowego roku
         Tegoroczne rozpoczęcie roku szkolnego odbyło się trzeciego września. Pierwszym elementem tej uroczystości była msza święta, którą odprawił ks.Bogdan Kupczyk, proboszcz tutejszej parafii. Po mszy dzieci i młodzież udała się do budynku szkoły. 
Uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego 2012/2013 dokonała p. dyrektor Marta Polechońska, która najpierw serdecznie powitała wszystkich uczniów, rodziców i pedagogów a następnie omówiła organizację bieżącego roku szkolnego oraz przedstawiła nowych pracowników szkoły: p. mgr Kamilę Trybułę, p. mgr Magdalenę Hendzlik. 
Pani dyrektor szczególne słowa zachęty i otuchy skierowała do uczniów rozpoczynających naukę w naszym szkole oraz przedstawiła wychowawców tegorocznych klas szkolnych. 
Na zakończenie p. dyrektor życzyła wszystkim zebranym zapału w zdobywaniu wiedzy i umiejętności oraz pasma sukcesów, a także zdrowia i wielu radości w bieżącym roku szkolnym.


2012/2013


czwartek, 4 lutego 2010

Izba Regionalna

W szkole powstała Izba Regionalna ze zbiorem cennych eksponatów: dawnych narzędzi, sprzętów, elementów stroju, fotografii. Społeczność szkolna, dzięki zaangażowaniu uczniów, życzliwości ich rodziców oraz innych osób zgromadziła mnóstwo cennych eksponatów związanych z życiem codziennym w dawnym domu w naszych okolicach. Zgromadziliśmy materiał historyczny i etnograficzny własnej "małej ojczyzny". Izba służy uczniom i nauczycielom naszej szkoły.

Dyrekcja

Dyrekcja Zespołu Szkół w Lutowiskach
  • Dyrektor szkoły - Beata Krukowska
  • Wicedyrektor - Agnieszka Magda-Pyzocha
Kadra kierownicza szkoły począwszy od 1951 roku (kierowniczki i dyrektorzy)
Anna Sobiecka
Tadeusz Konieczny
Irena Brukało
Kazimierz Garstka
Mirosława Cichacz
Janina Hrabal
Barbara Strycharz - Kluz
Agnieszka Magda (gimnazjum)
Ewa Nahajowska
Marta Polechońska
Beata Krukowska