poniedziałek, 24 czerwca 2013

Bal gimnazjalny

Dnia 20 czerwca 2013 roku w Zespole Szkół Gimnazjum w Lutowiskach odbył się III Bal Gimnazjalny. Całą organizacją przy niewielkiej pomocy nauczyciela – Opiekuna Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum Edyty Pereślucha zajęły się uczennice Paulina Augustyn, Adriana Filus i Aleksandra Szkotak – członkinie SU Gimnazjum. Obowiązywał strój wieczorowy – eleganckie suknie i garnitury, a dominowała muzyka sprzed lat, współczesna oraz tańce klasyczne. Stoły były zastawione (sałatkami, ciastami, napojami i słodyczami) przygotowanymi przez rodziców oraz uczniów. Młodzież dopisała i bawiła się we wcześniej zadeklarowanych parach damsko – męskich oraz solo, w balu uczestniczyli również chętni absolwenci naszej szkoły. DJ – odpowiedzialni za muzykę jak co roku także byli absolwenci szkoły – Wojciech Mizgała, Marek oraz Sebastian Budzowscy byli doskonale przygotowani i serwowali muzykę z różnych lat.
Na początku balu o godzinie 16.00 uczniowie klas III gimnazjum odtańczyli poloneza, do którego przygotowała ich Pani Elżbieta Kosmecka – nauczyciel wychowania fizycznego. Natomiast o godzinie 21.00 poloneza w „Chacie pod Florianem” mogli odtańczyć wszyscy chętni: nauczyciele, jak również uczniowie z młodszych klas. Nie brakowało osób chcących spróbować.
Podczas balu wybrano oczywiście „Króla i Królową Balu Gimnazjalnego 2013”. Jury w składzie: Edyta Pereślucha, Elżbieta Kosmecka, Marta Polechońska, Agnieszka Magda – Pyzocha, Joanna Pełdiak, Kamila Trybuła oraz Małgorzata Fedorowicz zaszczytny tytuł Króla Balu 2013 przyznało Bartoszowi Lizunowi, natomiast Królowej Balu 2013 – Paulinie Augustyn. Para w diamentowych koronach odtańczyła przedostatni taniec.
Warto było popatrzeć jak wspaniale nasza młodzież nie tylko potrafi się ubrać, elegancko zaprezentować, ale wspaniale bawić.
Podziękowania należą się Radzie Rodziców i Pani Magdalenie Skotnik, która udzieliła jak co roku wsparcia finansowego. 
Edyta Pereślucha


Dzień Ucznia

Jak wiele kryje się pod tym hasłem wiedzą tylko uczniowie z Zespołu Szkół Gimnazjum w Lutowiskach. W czerwcu z okazji Dnia Dziecka Samorząd Uczniowski Gimnazjum wraz z opiekunem Panią Edytą Pereśluchą jak co roku zorganizował imprezę, podczas której uczniowie przejęli władzę w szkole i zaczęli swoje rządy.
Na porannym apelu Pani Dyrektor i Wicedyrektor przekazały żakom klucze do szkoły i pozwoliły uczniom pokazać na co ich stać. W rolę Pani Dyrektor Marty Polechońskiej wcieliła się Aleksandra Szkotak, która poprowadziła apel, przeprowadziła wiele hospitacji oraz kontrolę dyżurów wśród swojej Rady Pedagogicznej, Wicedyrektor Agnieszki Magdy – Pyzochy – Daria Waszkiewicz, matematyczki Kamili Trybuły – Paulina Szpiech, polonistki Edyty Pereśluchy – Adriana Filus, anglistów Grzegorza Jakubca i Ewy Jakubiec –  Maciej Skuza oraz Paulina Augustyn, pani Ewy Skiby – nauczycielki języka niemieckiego – Dawid Kosmecki, w ­– fistów Elżbiety Kosmeckiej i Przemysława Nowaka  – Brunon Pyzocha i Damian Wronowski, nauczycielki ze świetlicy Małgorzaty Panek – Emilia Walkowicz, historyka Leszka Sirko –  Bartosz Lizun, pani od geografii Małgorzaty Fedorowicz – Wojciech Pełdiak, pani od chemii i biologii Małgorzaty Tkacz – Ewelina Kajdas, pani pedagog Joanny Pełdiak, która rozwiązywała problemy uczniów Aleksandra lelito, w rolę pań sprzątających piętro Pani Antoniny Chruszcz i Krystyny Pachany – wcielili się Paweł Kubicki oraz Konrad Obrochta. Uczniowie zgodnie po przeprowadzonych lekcjach, sprawdzeniu i ocenieniu sprawdzianów, po odstanych dyżurach i wypełnieniu wszystkich obowiązków doszli do wniosku, iż praca nauczycieli jedynie wydaje się prosta. Najwięcej radości sprawiło im przebywanie w pokoju nauczycielskim, natomiast na lekcjach wpisywanie uwag oraz ocen niedostatecznych (do swoich notesów), aż strach się bać co z nich wyrośnie.
Nauczyciele w roli uczniów wcale nie ułatwiali im tej pracy, a wręcz przeciwnie, pokazywali jak niekiedy sami się zachowują. Ale tego co przeżyli nikt im nie odbierze i może, chociaż kilku z nich wybierze w przyszłości właśnie tę drogę. 

Edyta PereśluchaKonkurs szybkiego pisania na klawiaturze

Konkurs „Mistrz Klawiatury” odbył się 19.06.2013 r.
W konkursie uczestniczyli chętni uczniowie klas IV -VI szkoły podstawowej
Celem konkursu było:
· Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień informatycznych u uczniów.
· Rozwijanie umiejętności stosowania wiedzy w praktycznym działaniu oraz umiejętności czytania ze rozumieniem.
· Stworzenie uczniom możliwości do sprawdzenia własnego poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu informatyki.
Uczestnicy otrzymali do przepisania jednakowy tekst – wydrukowany . Podany tekst należało napisać w edytorze tekstu Word.
Czas przepisania pracy mierzony był od momentu rozpoczęcia pisania do chwili zgłoszenia prowadzącemu zakończenia pracy

Za popełnione błędy w edycji uczniowi doliczane były sekundy karne:
1. pomylenie litery, błąd ortograficzny, brak spacji i błąd interpunkcyjny- 5 sekund,

2. brak jednego z elementów formatowania, akapit w niewłaściwym miejscu- 10 sekund,

3. pominięcie słowa- 20 sekund.

OBOWIĄZUJĄCE ELEMENTY FORMATOWANIA:
• ustawienia marginesów,
• czcionka (rodzaj, styl wielkość, kolor),
• odstępy między wierszami,
• justowanie,
• akapity.

Konkurs wygrały osoba. które po doliczeniu karnych sekund miały najkrótszy czas.
I miejsce –Marta Karnat
II miejsce- Anita Winiarska
III miejsce Joanna Kosmecka

Barbara Winiarska

środa, 19 czerwca 2013

Międzyszkolny konkurs czytelniczy pt. „Życie i twórczość Marii Konopnickiej”

Celem konkursu było.
• zainteresowanie dzieci i młodzieży twórczością Marii Konopnickiej.
• przybliżenie postaci poetki.
• doskonalenie sztuki recytatorskiej,

     ukazanie piękna języka polskiego,
• wyrażanie emocji, wrażeń związanych z twórczością M. Konopnickiej za pomocą wypowiedzi plastycznych.
• rozwijanie wyobraźni plastycznej.
• popularyzacja dziecięcej twórczości poprzez pokonkursową wystawę.
• nauka rywalizacji w przyjaznej szkolnej atmosferze.
• rozbudzanie ekspresji twórczej dziecka poprzez interpretację poezji
Konkurs odbył się 17.06.2013r.w Szkole Podstawowej w Lutowiskach. Uczestniczyli w nim uczniowie klas I-III z Lutowisk i Szkoły Podstawowej nr 2 w Ustrzykach Dolnych. Składał się z 4 etapów:
        Recytacja wybranego wiersza
        Quiz dotyczący znajomości utworów Marii Konopnickiej („O krasnoludkach i sierotce Marysi”, Na jagody”, „O Janku Wędrowniczku”, „Jak to ze lnem Było”, „Franek”, „Co słonko widziało?”, „Stefek Burczymucha”).
        Rozpoznawanie fragmentów utworów Marii Konopnickiej
        Praca plastyczna wykonana dowolną techniką.
Gratulujemy wszystkim uczestnikom!

Małgorzata Panek, Barbara Winiarska, Halina Żołądź