środa, 16 kwietnia 2014

I Turniej bilarda o Puchar Rady Rodziców

Turniej bilardowy o Puchar Rady Rodziców ogłoszono 10 marca 2014 roku w Zespole Szkół Gimnazjum w Lutowiskach. Pomysł I Turnieju dla uczniów gimnazjum pojawił się na zebraniu Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum. Rada Rodziców została poproszona o patronat oraz ufundowanie Pucharu dla zwycięzcy. Do turnieju należało wybrać po 2 osoby z każdej klasy. Celem konkursu była popularyzacja bilarda oraz integracja uczniów gimnazjum.
Turniej został rozegrany w świetlicy szkolnej 27 marca 2014 roku o godz. 13.00. Na początku mecz rozegrali uczniowie klasy I gimnazjum (Jakub Bereżański oraz Mateusz Borowski) – zwycięzca Mateusz Borowski, kolejno grali uczniowie klas II (Łukasz Hodur oraz Artur Czernatowicz) – zwycięzca Artur Czernatowicz, jako ostatnia grała klasa III (Krystian Grzegorz  oraz Michał Brański) – zwycięzca Michał Brański.
Później uczniowie grali każdy z każdym. Ostatni pojedynek o Puchar Rady Rodziców rozegrał się między uczniem klasy II Arturem Czernatowiczem, a uczniem klasy III Michałem Brańskim. I Turniej Bilarda wygrał MICHAŁ BRAŃSKI.
Uczniom biorącym udział dziękujemy za miłe współzawodnictwo i gratulujemy.

Opiekun SU Gimnazjum

mgr Edyta Pereślucha

Dzień Ziemi

Dzień Ziemi jest to święto obchodzone w Polsce od 1990 roku, finał na Polu Mokotowskim w Warszawie gromadzi tysiące uczestników, dla których idea ochrony środowiska jest bliska. Uczestnikami festynu są głównie rodziny, ale też dzieci i młodzież szkolna, której można każdorazowo przekazać cenne informacje ekologiczne.
Ogólnopolskie obchody Dnia Ziemi organizuje Fundacja Ośrodka Edukacji Ekologicznej. Głównym zadaniem tego święta jest przybliżenie społeczeństwu wszelkich problemów związanych ze współczesną ekologią, szeroko pojęta edukacja w zakresie ochrony środowiska i propagowanie idei zrównoważonego rozwoju. Jest to również doskonała okazja do przedstawienia szerokiej liczbie odbiorców zagrożeń naszej planety oraz dyskusji o zależnościach pomiędzy ochroną środowiska naturalnego a zdrowiem i życiem jej mieszkańców. Obchodom Dnia Ziemi, co roku przyświeca inne hasło, będące odzwierciedleniem aktualnych problemów ekologicznych podnoszonych na arenie światowej i państwowej: DRZEWO (1996), POMIĘDZY ZIEMIĄ A NIEBEM (1997), WODA (1998), NAWET PTAKOM POTRZEBNA JEST ZIEMIA (1999), CZYSTA ZIEMIA, CZYSTA ENERGIA (2000), CZYSTA ENERGIA – CZYSTA WODA (2001), SZLAKI NATURY, SZLAKI KULTURY (2002), WODA (2003), DARY ZIEMI (2004), DEKADA EDUKACJI NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU (2005), RZEKA (2006), ZIEMIA ODZYSKANA (2007), KLIMAT W POTRZEBIE (2008), Z ENERGIĄ CHROŃMY KLIMAT (2009), RÓŻNORODNOŚĆ W NAS, BIORÓŻNORODNOŚĆ WOKÓŁ NAS (2010), LAS CAŁKIEM BLISKO NAS (2011), DOBRA ENERGIA DLA WSZYSTKICH (2012), ELEKTROODPADY – PROSTE ZASADY (2013), ZMIENIAJ NAWYKI NIE KLIMAT (2014).
Światowy Dzień Ziemi '2014 jest częścią ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej dla klimatu „Zmieniaj nawyki - nie klimat!”, dofinansowanej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Festyn finałowy, pod tym samym hasłem, odbędzie się w Warszawie w parku Pole Mokotowskie, 27 kwietnia 2014r., w godzinach 10 – 18.00. Dzień Ziemi to największe ekologiczne święto świata, obchodzone od 1970 roku, obecnie w 192 krajach świata. Obchody organizowane są od Singapuru do Rzymu i od Alaski po Australię, a organizatorzy ze wszystkich krajów od wielu lat skupieni są w Earth Day Network, z siedzibą w Waszyngtonie.
 W Polsce Dzień Ziemi obchodzony jest od 1990 roku. Tradycją jest finałowy festyn na Polu Mokotowskim w Warszawie, który gromadzi corocznie tysiące uczestników, dla których idea ochrony środowiska jest bardzo ważna. Festyn ma charakter interdyscyplinarny, podczas jego trwania prezentują się samorządowe i rządowe instytucje zajmujące się ochroną środowiska, wyższe uczelnie, jednostki Lasów Państwowych i wiele organizacji pozarządowych. Podczas festynu prezentują się polskie parki narodowe, wraz ze swoją ofertą przyrodniczą, edukacyjną i turystyczną. Tematem przewodnim wszystkich prezentacji będzie klimat, który zmienia się nieodwołalnie, a skutki prowadzą do globalnego ocieplenia.

Nadleśnictwo w Lutowiskach jak co roku pomaga Zespołowi Szkół w Lutowiskach i wraz z Urzędem Gminy w Lutowiskach współorganizują Dzień Ziemi. Nie polega on jednak ani na zabawie, ani na konkursach, ale na ciężkiej pracy. W tym roku 2014 Dzień Ziemi zaplanowano na 2 kwietnia 2014 roku. Tego dnia uczniowie zebrali się o godzinie 8.15 na porannym apelu, który poprowadził Pan Janusz Karnat (Przedstawiciel Nadleśnictwa w Lutowiskach) i każda z klas dostała region, który bezwzględnie należało oczyścić ze wszelkich odpadów, zanieczyszczeń i śmieci. Uczniowie otrzymali worki oraz ochronne rękawice. Sprzątanie odbywało się według następującego harmonogramu:

GRAFIK PRAC NA DZIEŃ ZIEMI 2014 w dniu 2.04.2014 r.: 
I TRASA – kl. II 10 osób (z wychowawcą Małgorzatą Tkacz) – Siodełko Lutowiska – szkoła Lutowiska
II TRASA – kl. II 10 osób (z Edytą Pereśluchą) – Lutowiska szkoła – Smolnik (krzyżówka do cerkwi)
III TRASA – kl. I + II 10 osób (z Ewą Skibą) – Dwernik blaszak – Smolnik + cerkiew w Smolniku
IV TRASA – kl. I 10 osób (z wychowawcą Kamilą Trybułą) – Chmiel tablica – Dwernik blaszak
V  TRASA – kl. I  10 osób (z Małgorzatą Kądziołką) – Leśniczówka „Chmiel” Zatwarnicy – pocz. Chmiela
VI TRASA – kl. III 10 osób (z Rafałem Walaskiem ) – Nasiczne Leśniczówka –  Dwernik kościół
VII TRASA – kl. III 10 osób (z Elżbietą Szylak) – Skorodne – szkoła Lutowiska
 Program dnia:
  1. Zbiórka na parkingu przy szkole o godz. 8.15.
  2. Sprzątanie przewidziane od godz. 8.15 do 12.00 lub 13.00.
  3. Ognisko przygotowane przez Nadleśnictwo Lutowiska w ramach podsumowania współpracy w roku szkolnym 2013/2014 odbędzie się w czerwcu z okazji Dnia Lasu.
  4. Worki na śmieci oraz rękawiczki (sponsor Nadleśnictwo Lutowiska) wychowawcy odbiorą w dzień zbiórki na parkingu u Pana Janusza Karnata i Edyty Pereśluchy.
  5. Worki ze śmieciami pozostawiamy w widocznym miejscu przy drodze głównej.
  6. Worki ze śmieciami odebrane zostaną przez pracowników Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej.
  7. Dowóz uczniów na miejsce rozpoczęcia akcji Dzień Ziemi – zbiórki odpadów (sponsor Urząd Gminy Lutowiska) odbywał się będzie samochodem gminnym (kierowca Pan Ryszard Grzegorz oraz Pan Józef Bochnik) oraz samochodami Nadleśnictwa Lutowiska.
  8. Powrót do szkoły ok. godz. 13.00 transportem Nadleśnictwa Lutowiska.
Prosimy o zaangażowane i sumienną pracę, „gdyż Ziemię mamy tylko jedną”.

Organizatorzy:
Pan Janusz Karnat (Przedstawiciel Nadleśnictwa Lutowiska)
Edyta Pereślucha (Zespół Szkół Lutowiska)


W całej akcji brało udział ok. 70 osób. Uczniowie z opiekunami przeszli wiele kilometrów, ale sami twierdzą, że robią to również dla siebie i oni także chcą żyć w czystym, zdrowym i zadbanym środowisku. Wspólnie uzbierano ok. 59 worków – 120 litrowych, a dodatkowo 10 worków puszek. Łącznie jest to ok. 7 000 litrów.
Dzień Ziemi obchodzony w szkołach nie sprowadza się obecnie tylko do wykonanie przez uczniów gazetek okolicznościowych i do udziału w apelu szkolnym czy akademii. W dobie globalizacji szkoły odgrywają ważną rolę w uświadamianiu młodemu pokoleniu jak nawet niewielka zmiana codziennych nawyków i funkcjonowania instytucji i gospodarstw domowych może oddziaływać na nasze wydatki, a równocześnie na życie ludzi w innych  krajach.
W obecnym roku szkolnym 2013/2014 ilość śmieci i odpadów przeraziła uczniów, nauczycieli i przedstawicieli Nadleśnictwa. Szybka wiosna pomogła w dokładnym oczyszczeniu terenów. Uczniowie zostawiali worki co kilka kroków, a w niektórych miejscach stali ok. 20 minut, aby wszystko dobrze posprzątać. Oczywiście najgorzej było w przydrożnych rowach. Poprzednie lata wykazywały poprawę, jednak ten zaprzeczył wszystkiemu. Ostateczne znalezisko – lodówki, przez klasę I gimnazjum poruszyło nawet gimnazjalistów, nie mogli zrozumieć jak człowiek może być tak bezmyślny…

 Koordynator akcji Dzień Ziemi 2014

Edyta Pereślucha

Dzień Ucznia 2014

Jak wiele kryje się pod tym hasłem wiedzą tylko uczniowie z Zespołu Szkół Gimnazjum w Lutowiskach. 1 kwietnia z okazji Prima Aprilis Samorząd Uczniowski Gimnazjum wraz z opiekunem Panią Edytą Pereśluchą jak co roku zorganizował imprezę, podczas której uczniowie przejęli władzę w szkole i zaczęli swoje rządy.
Na porannym apelu Pani Dyrektor i Wicedyrektor przekazały żakom klucze do szkoły i pozwoliły uczniom pokazać na co ich stać. W rolę Pani Dyrektor Marty Polechońskiej wcieliła się Jowita Winiarska, która poprowadziła apel, przeprowadziła wiele hospitacji oraz kontrolę dyżurów wśród swojej Rady Pedagogicznej, Wicedyrektor Agnieszki Magdy – Pyzochy – Kamila Grzybek, matematyczki Kamili Trybuły – Melania Brańska, matematyczki Elżbiety Szylak – Daria Waszkiewicz, polonistki Edyty Pereśluchy – Barbara Tkacz, księdza Mariusza Niemca – Łukasz Hodur, anglistki Małgorzaty Kądziołki –  Maciej Skuza, pani Ewy Skiby – nauczycielki języka niemieckiego – Jan Brodowicz, w ­– fistki Elżbiety Kosmeckiej  – Daria Królczyk, nauczycielki świetlicy Małgorzaty Panek – Gabriela Krupa, pani od chemii i biologii Małgorzaty Tkacz – Wojciech Pełdiak, opiekuna świetlicy pani Barbary Winiarskiej – Michał Brański, pani pedagog Joanny Pełdiak, która rozwiązywała problemy uczniów Adriana Filus, w rolę pań sprzątających piętro Pani Antoniny Chruszcz – wcielił się Dawid Kosmecki. Uczniowie zgodnie po przeprowadzonych lekcjach, sprawdzeniu i ocenieniu sprawdzianów, po odstanych dyżurach i wypełnieniu wszystkich obowiązków doszli do wniosku, iż praca nauczycieli jedynie wydaje się prosta. Najwięcej radości sprawiło im przebywanie w pokoju nauczycielskim, natomiast na lekcjach wpisywanie uwag oraz ocen niedostatecznych (do swoich notesów), aż strach się bać co z nich wyrośnie.
Nauczyciele w roli uczniów wcale nie ułatwiali im tej pracy, a wręcz przeciwnie, pokazywali jak niekiedy sami się zachowują. Ale tego co przeżyli nikt im nie odbierze i może, chociaż kilku z nich wybierze w przyszłości właśnie tę drogę.
                                      Edyta Pereślucha