środa, 11 września 2019

Narodowe Czytanie 2019


Szkoła Podstawowa w Lutowiskach przyłączyła się do akcji Narodowe Czytanie 2019 organizowanej i propagowanej przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę.
Podczas tegorocznej odsłony akcji Narodowe Czytanie Para Prezydencka zaproponowała do czytania nowele polskie.
Osiem nowel na ósme Narodowe Czytanie 2019 to:
1.      „Dobra pani” Eliza Orzeszkowa
2.      „Dym” Maria Konopnicka
3.      „Katarynka” Bolesław Prus
4.      Mój ojciec wstępuje do strażaków (ze zbioru: „Sanatorium pod Klepsydrą”) Bruno Schulz
5.      „Orka” Władysław Stanisław Reymont
6.      „Rozdziobią nas kruki, wrony…” Stefan Żeromski
7.      „Sachem” Henryk Sienkiewicz
8.      Sawa (z cyklu „Pamiątki Soplicy”) Henryk Rzewuski
W poniedziałek 9 września uczniowie klasy VIII oraz VII poznali nowele „Dym” Marii Konopnickiej, „Dobrą Panią” Elizy Orzeszkowej oraz „Rozdziobią nas kruki, wrony…” Stefana Żeromskiego.

Edyta Pereślucha

wtorek, 10 września 2019

Inauguracja roku szkolnego 2019/2020

„Przerwany marsz” – inauguracja roku szkolnego 2019/2020

w Zespole Szkół w Lutowiskach


      W dniu rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2019/2020 w Zespole Szkół w Lutowiskach miało miejsce symboliczne dokończenie „przerwanego marszu” z dnia 01. 09 1939 r., kiedy to „dzieciom wojny” 80 lat temu, wybuch II wojny światowej przerwał marsz, dojście na rozpoczęcie roku szkolnego. 
   Wydarzenie to odbyło się z inicjatywy Rady Dzieci i Młodzieży RP przy Ministerstwie Edukacji Narodowej RP, którego punktem kulminacyjnym było odśpiewanie całego hymnu narodowego w pozycji „na baczność”, przy wniesionym sztandarze szkoły, poprzedzonym symbolicznym wyciem syren strażackich   i prelekcji naszego historyka – pana Leszka Sirko.
    Dodatkowym ubogaceniem „Przerwanego marszu” w naszej szkole, w Lutowiskach były świadectwa dwóch uczniów, którzy w pamiętnym dniu 80 lat temu do szkoły nie doszli. Byli to mieszkańcy naszego regionu: podporucznik Franciszek Flak i Pan Jan Kuzar. Świadkowie tamtych wydarzeń podzielili się z uczestniczącymi w wydarzeniu zaproszonymi gośćmi z Nadleśnictwa Lutowiska i Gminy, rodzicami, uczniami i nauczycielami, przedstawiając szczegóły niezapisanej historii. Wszyscy z ogromnym zaciekawieniem wsłuchiwali się w niepowtarzalne słowa „żywych pomników historii”. 
   Nasza wdzięczność została wyrażona w odprawionej mszy św. w intencji tych, którym nie było dane rozpocząć nauki w 1939 r. i w okresie wojny. Wszystkim poległym w czasie działań wojennych oddaliśmy cześć   przez symboliczny  patriotyczny wiersz,  bukiety czerwonych róż, a nade wszystko przez pamięć  i połączenie wielu pokoleń. 
  Dziękujemy Nadleśnictwu Lutowiska i Ochotniczej Straży Pożarnej w Lutowiskach za wspólne zorganizowanie  i przyłączenie się do Ogólnopolskiej Akcji "Przerwany marsz" oraz naszym wyjątkowym gościom: Panu Franciszkowi Flakowi i Panu Janowi Kuzarowi  za zaszczycenie nas swoją obecnością.


                                                                                                                     Beata Krukowska – dyrektor


Rok szkolny 2019/2020

Inauguracja roku szkolnego 2019/2020
Narodowe czytanie 2019
Sprzątanie Swiata 2019
Badacze pogranicza Wilczych Gór
Dzień Nauczyciela w naszej szkole
Bijemy rekord RKO
Teatr Wyobraźni
Przyjemne z pożytecznym
Pasowanie na ucznia
Sprzątanie grobów
Wycieczka koła biologiczo-chemicznego i fizycznego
Wycieczka na Połoninę Wetlińską
Kampania SU
Wybory do SU
Bogowie z Vb
1 listopada
"Szkoła do hymnu"
Gminneobchody Święta Niepodległości
Akcja KARTKA DLA RODAKA
Jesienne wierszowanie
Magiczna noc w bibliotece
Dzień Pluszowego Misia
Wycieczka do teatru
"Hotel marzeń"
Konkurs-Wierszowanie
Szkolny Klub Wolontariatu
Bezpieczeństwo uczniów na feriach
Wyniki konkursów ogólnopolskich
Uczniowie wyróżnieni za I półrocze
Walentynki
Tłusty Czwartek
Jasełka
Dzień Kobiet
Dzień Kobiet - SU

Zakończenie roku szkolnego 2018/2019


W dniu 19 czerwca 2019 roku  pożegnaliśmy dwa roczniki uczniów: VIII klasę Szkoły Podstawowej i klasę III, z którą Gimnazjum zakończyło swoje funkcjonowanie. Ten historyczny moment na długo pozostanie w naszej pamięci.
Po uroczystej mszy świętej celebrowanej przez księży: Wacława Zygarowicza i Mariusza Giemzę, uczestnicy udali się do „Chaty pod Florianem”, gdzie odbyła się główna część uroczystości wraz z pożegnaniem absolwentów.
Na wstępie Pani dyrektor przywitała wszystkich zebranych uczestników i oddała głos Wójtowi Gminy, Panu Krzysztofowi  Mrozowi, który podziękował wszystkim nauczycielom i uczniom za dobrą całoroczną pracę, rodzicom za współpracę, życząc udanego i bezpiecznego wypoczynku. Wyrazem wdzięczności były kwiaty złożone na ręce Pani dyrektor, Beaty Krukowskiej.
W pierwszej kolejności podziękowano najmłodszym wychowankom – przedszkolakom, wręczając pamiątkowe dyplomy i  nagrody książkowe. Wyróżniono uczniów, którzy osiągnęli najwyższe wyniki w nauce. Wszystkim udającym się na zasłużony wypoczynek, pani dyrektor życzyła udanych wakacji i przypomniała o zasadach bezpiecznego spędzania wolnego czasu.
W drugiej części spotkania, w szczególny sposób zwróciła się do uczniów opuszczających mury naszej szkoły, wchodzącym w kolejny, jeszcze nieznany etap edukacji. Z przekonaniem stwierdziła, że są do niego dobrze przygotowani, czego dowodem są bardzo wysokie wyniki w nauce oraz w egzaminie gimnazjalnym, wysokie osiągnięcia w licznych konkursach na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim. Okres wytężonej pracy w tej szkole wyposażył naszych absolwentów w wiedzę, doświadczenia i odwagę na dalszą wędrówkę nowymi ścieżkami oświaty. Zwróciła uwagę, na ważną rzecz jaką jest wyznaczenie sobie celu, do którego będą zmierzać. Życzyła wszystkim wiary we własne możliwości i  determinacji w odkrywaniu tajemnic tego świata i aby szkoła była zawsze dumna z ich osiągnięć, tak jak jest teraz. Aby drogę, która jest przed nimi, pokonywali z uśmiechem, wysoko podniesionym czołem, aby kierowali się zasadami, które pozwolą im zawsze zachować godność człowieka, a przez to uzyskać uznanie i szacunek innych ludzi.
Absolwenci przyjęli nagrody, dyplomy i medale za osiągnięcia sportowe od nauczycieli. Wyróżnieni uczniowie wraz z rodzicami odebrali listy gratulacyjne w podziękowaniu za trud i włożony wysiłek.
Następnie Pani dyrektor  zwróciła się do nauczycieli, pracowników niepedagogicznych i rodziców, dziękując za ciężką pracę włożoną w wychowanie młodego pokolenia, sumienność na każdym stanowisku, za otwartość na zmiany, „za niełatwą miłość – bo miłość do szkoły”.
Podziękowała również wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do dobrego wizerunku naszej szkoły. Wyraziła swoją wdzięczność i szacunek za współpracę, działania wspierające szkołę, zrozumienie, że dobro dziecka i jego pomyślny rozwój zależy od współpracy rodziców ze szkołą.

Beata Krukowska – dyrektor 

Spotkania ze sztuką teatralną

„Teatr jest najważniejszą rzeczą na świecie,
gdyż tam pokazuje się ludziom, jakimi mogliby być,
jakimi pragnęliby być, choć nie mają na to odwagi,
i jakimi są.”
~Tove Jansson~ 


Jednym z wielu ważnych wydarzeń w życiu kulturalnym naszej szkoły i środowiska lokalnego jest coroczny Gminny Przegląd Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych, gdzie młodzi pasjonaci sztuki teatralnej mogą zaprezentować swoje umiejętności przed szerszą publicznością. Impreza kulturalna organizowana jest przez Gminny Ośrodek Kultury w Lutowiskach  przy ścisłej współpracy z Zespołem Szkół w Lutowiskach. Miejscem wspólnego spotkania uczniów, nauczycieli, rodziców i zaproszonych  gości, jest sala kina „Otryt” w budynku Urzędu Gminy.
Już od wielu lat, impreza ta cieszy się dużym powodzeniem wśród uczestników i dostarcza wiele pozytywnych emocji i wrażeń, pobudzając do dalszego działania na coraz wyższym poziomie. Dobre przygotowanie uczniów do występu, szczególnie w klasach młodszych, wymaga dużego nakładu pracy zarówno ze strony opiekunów jak i samych uczniów. Często do prac włączają się rodzice, czego efektem są przepiękne, dopracowane stroje aktorów, które dodają znacznej wartości artystycznej występowi.
Różnorodność działań artystycznych polegająca na samodzielnych poszukiwaniach, wyrażaniu swoich poglądów i wątpliwości oraz reagowania na nie, stwarza wszystkim młodym aktorom warunki do rozwoju własnej osobowości, poszerzania wiedzy, prawidłowego rozwoju artystycznego i twórczego. Uczniowie kształtują swoje postawy wobec kolegów, otaczającego świata, a także samego siebie. Uczą się odpowiedzialności nie tylko za własne działania ale również innych, poprzez m.in. dążenia do osiągnięcia  wspólnego sukcesu. Przygotowania do uczestnictwa w kulturze dostarczają wiedzy z dziedziny teatru oraz pobudzają do aktywności twórczej. U dzieci rozwijane są zainteresowania i uzdolnienia, których wcześniej może nie zauważono, rozbudzana jest także kreatywność. W zależności od indywidualnych predyspozycji, mali artyści  mają możliwość wyrażania swoich przeżyć, nastrojów i emocji za pomocą gestów, mimiki, ruchów, tańca, śpiewu. Dużą uwagę przywiązuje się do kształtowania umiejętności analizowania utworów przez żywe słowo i ekspresję ruchową. Wspólne prezentowanie i odbieranie różnorodnych tekstów kultury, dzieł sztuki teatralnej w dużym stopniu rozwija wrażliwość estetyczną, przygotowuje do twórczego życia we współczesnej cywilizacji. Wszystkim uczestnikom dostarcza wielu niezapomnianych emocji i wrażeń. Po odbytym spektaklu, sukces odbierany jest zarówno w gronie rodzinnym, klasowym, szkolnym jak i środowisku lokalnym, weryfikuje pewne działania i motywuje do podejmowania dalszej pracy i samodoskonalenia.
Ten rok był również obfity w przedstawienia teatralne, których wykonawcami byli  uczniowie klas młodszych. Pomimo wieku, poziom przedstawianych form teatralnych mógł się mierzyć ze sceną profesjonalnych artystów.  „Z roku na rok jest coraz wyższy” - stwierdził członek jury, Marek Sokół – dyrektor GOK w Lutowiskach, wieloletni organizator i uczestnik imprez artystycznych i teatralnych. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że każdy z uczniów miał możliwość  odniesienia sukcesu, ponieważ role były dostosowane do indywidualnych i rzeczywistych możliwości i predyspozycji uczniów. Trafny dobór repertuaru obfitował w wątki wychowawcze, w żartobliwy sposób ukazując współczesne wady ludzkie, niosąc przesłanie podejmowania walki ze złem i nieustającego dążenia do doskonałości.
Piękna gra aktorska, scenki dramowe przepełnione humorem przedstawianych treści, kolorystyka scenografii, bogactwo kostiumów dopracowanych w szczegóły, z zaciekawieniem przykuwała wzrok licznie zebranych widzów.
Szanowne jury w składzie: P. Marek Sokół – dyrektor GOK w Lutowiskach, P. Wioletta Kubicka – Radna Gminy Lutowiska, przedstawicielka Komisji Oświaty i Zdrowia, P. Jadwiga Sauter wieloletni pracownik GOK, P. Ewa Jakubiec – nauczyciel ZS w Lutowiskach, miało niezmiernie  trudne zadanie do wykonania. W rezultacie I miejsce przyznano uczniom  klasy I i II, przygotowanym przez P. Lidię Tkacz i P. Halinę Żołądź za spektakl teatralny pt. „Szewczyk Dratewka” oraz montaż słowno – muzyczny z okazji święta  Mamy i Taty. Wystąpienie to wywołało najwięcej radości wśród widzów, ponieważ przedstawione treści dotyczące codziennej, szarej rzeczywistości, zawierały najwięcej wątków humorystycznych. II miejsce zajęła grupa teatralna z oddziału przedszkolnego 0 „B” przygotowana przez P. Danutę Oszczypko w spektaklu pt. „W gospodarstwie u trzmiela”, odznaczająca się dużym talentem artystycznym oraz grupa teatralna klasy IVA w spektaklu pt. „Czerwone Kapturki” przygotowana przez P. Beatę Krukowską i P. Agnieszkę Magdę – Pyzochę. Spektakl odznaczał się bogactwem regionalnych strojów i tańców i  nawiązywał do tradycji  i kultury innych narodów, ukazując w humorystyczny sposób przesłanie tradycyjnej polskiej bajki pt. „Czerwony Kapturek”.
Na zaszczytnym III miejscu uplasowały się: oddział przedszkolny 0 „C” przygotowany przez P. Martę Polechońską w inscenizacji pt. „Biedronkowy Dzień Mamy i Taty”  oraz oddział przedszkolny 0„A” przygotowany przez P. Bożenę Piękoś w inscenizacji pt. „ Co mówily kredki Mietki” a także klasa III z przedstawieniem „ baśniowy ambaras” w rezyserii Barbary Sauć.
Wysoki poziom prezentowanych recytacji świadczy o dużym nakładzie pracy opiekunów oraz nieprzeciętnych zdolnościach uczestników.
Wszyscy uczestniczy otrzymali pamiątkowe dyplomy, słodycze tradycyjnie od P. Wójta Krzysztofa Mroza oraz nagrody pieniężne.
Wszystkim uczestnikom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w krzewieniu kultury, rozwijaniu indywidualnych potencjałów twórczych. Dziękujemy również rodzicom za olbrzymi wkład i zaangażowanie w przygotowania do występów oraz organizatorom.
Wszelkie podjęte działania przyczyniły się w dużym stopniu do rozwoju naszych uczniów   tym samym podniesienia jakości pracy naszej szkoły.Beata Krukowska – koordynator


Gminny Dzień Dziecka - Festyn Szkolny 2019 Dni Rodziny w Gminie Lutowiska


Jak co roku w Gminie Lutowiska na placu przy „Chacie pod Florianem”, zgodnie z  wieloletnią tradycją w dniu 2 czerwca 2019 r. odbył się Festyn Rodzinny. Czynnie uczestniczyli w nim  zarówno uczniowie z rodzinami jak i pracownicy szkoły oraz przedstawiciele lokalnych instytucji.
Motywem przewodnim spotkania było umocnienie więzi rodzinnych oraz szeroko pojmowana profilaktyka zdrowotna, co zapewniły liczne edukujące konkursy w jakich udzielali się rodzice ze swoimi dziećmi, czy też prelekcje profilaktyczne P. Małgorzaty Młynarczyk – specjalistce w tym zakresie, które stworzyły sposobność do zasięgnięcia licznych cennych pouczeń w trosce o zdrowie. Mnogość atrakcji jakie czekały na dzieci w  różnych grupach wiekowych, dawała możliwość czynnej, kształcącej zabawy do późnego wieczoru.
W kategoriach sportowych, promujących aktywny wypoczynek,  przeprowadzone zostały: marsz na orientację, turniej strzelecki oraz emocjonujący mecz piłki nożnej. Chętni uczestnicy mogli również zaprezentować swoje indywidualne umiejętności, takie jak: zwinność, wytrzymałość, spryt, koncentrację uwagi. a na każdego z nich czekały cenne, dydaktyczne upominki. Trening umysłu umożliwiły interesujące stanowiska przygotowane przez przedstawicieli Nadleśnictw  w Lutowiskach i Stuposianach. Młodzież prezentowała wiedzę nabytą  w latach szkolnych lub w wyniku swoich doświadczeń i obserwacji, odpowiadając na niełatwe pytania z zakresu leśnictwa, bezpieczeństwa, ornitologii i środowiska.
Utalentowane plastycznie Wolontariuszki umożliwiły najmłodszym Milusińskim zmienić swoje buzie, w tym wyjątkowym dniu, w wymarzone, fantastyczne postaci. Dziękujemy P. Małgorzacie Rypyst za zaangażowanie i podjęte działania w ramach realizowanego  projektu, mającego przyczynić się m.in.  do upiększenia naszej gminy. Dodatkowo szkoła otrzymała również zestaw pomocy dydaktycznych, które uatrakcyjnią niejedne zajęcia przyrodnicze.
Dużą atrakcją była prezentacja sprzętu gaśniczego lokalnej Ochotniczej Straży Pożarnej. Członkowie wyżej wymienionej formacji zawsze chętnie i aktywnie uczestniczą we wszystkich imprezach szkolnych i gminnych, zawsze służąc nie tylko niezbędną pomocą, ale i otwarcie przekazywaną, fachową wiedzą.
Kolejną formą promującą zdrowy styl życia, były bezpłatne świeżo wyciskane soki owocowe. Z kolei rodzice zatroszczyli się o przepyszne, domowe ciasta i inne rozmaite przekąski. Całość imprezy wzbogacała pozytywna muzyka i szereg integralnych inicjatyw dla każdego.
Gorące podziękowania dla wszystkich, którzy swoimi działaniami i obecnością przyczynili się do uświetnienia imprezy. Szczególne wyrazy uznania kierujemy do pracowników Nadleśnictwa Lutowiska, Nadleśnictwa Stuposiany, GOPR w Ustrzykach Górnych, Koła „Gawra” w Lutowiskach, Rady Rodziców Zespołu Szkół w Lutowiskach, przedstawicieli Rady Gminy w Lutowiskach, OSP w Lutowiskach i innych osób prywatnych.
Gratulujemy zwycięzcom konkursów dużej wiedzy i umiejętnosci i życzymy dalszych sukcesów w odkrywaniu nieznanego i promowaniu zdrowego stylu życia bez nałogów i uzależnień.
Do zobaczenia za rok.

Organizatorami festynu byli : Gmina Lutowiska, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, GOK i Zespół Szkół w Lutowiskach.

 Beata Krukowska