środa, 13 czerwca 2018

Święto Straży Granicznej w naszej szkole

Dnia 5 czerwca 2018r. w naszej szkole odbył się uroczysty apel z okazji przypadającego na dzień 16 maja Święta Straży Granicznej. Dla naszej szkoły jest to ważne święto.
44 lata temu - 17 października 1974 roku, Szkole Podstawowej w Lutowiskach uroczyście nadano imię Wojsk Ochrony Pogranicza i wręczono sztandar, którego fundatorami byli rodzice uczniów. W 1991 roku nazwę Wojska Ochrony Pogranicza zastąpiła Straż Graniczna. Żołnierze „wopiści” stali się funkcjonariuszami Straży Granicznej, którzy swoim patronatem nadal obejmują naszą szkołę. Wśród gości nie zabrakło więc komendantów naszych bieszczadzkich placówek i funkcjonariuszy. Część artystyczną przygotowali 
i znakomicie zaprezentowali nasi najmłodsi uczniowie z klasy I i IIIa wspomagani przez kolegów z klasy IV i III gimnazjum. Na zakończenie Pani Dyrektor wręczyła na ręce przybyłych komendantów pamiątkowe dyplomy w podziękowaniu za wieloletnią współpracę i wsparcie naszych działań edukacyjno-wychowawczych.
Halina Żołądź
poniedziałek, 11 czerwca 2018

Wyniki konkursu origami

WYNIKI XIII EDYCJI WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU ORIGAMI
„WIOSNA W PAPIEROWYM OGRODZIE – BAJKOWY OGRÓD”

7 kwietnia 2018 r. o godz. 11.00 w sali widowiskowej Rzeszowskiego Domu Kultury filia "Pobitno" w Rzeszowie odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie konkursu plastycznego "WIOSNA W PAPIEROWYM OGRODZIE - BAJKOWY OGRÓD", w którym brały udział dzieci z naszej szkoły. 
Organizatorem konkursu był Rzeszowski Oddział Polskiego Centrum Orgiami i Rzeszowskim Domu Kultury filia "Pobitno" .
Celem konkursu było popularyzowanie sztuki składania papieru wśród dzieci i młodzieży.
Konkurs przeznaczony był dla dzieci i młodzieży w wieku 5 – 15 lat z placówek oświatowo – wychowawczych województwa podkarpackiego. 
Zadaniem uczestników było samodzielne wykonanie pracy o tematyce wiosennej lub wielkanocnej , przy wykorzystaniu płaskich lub przestrzennych form orgiami. 
Wśród laureatów znalazła się praca naszych uczniów: 
W kategorii klas I – III 
1 miejsce zajęła Agnieszka Murzańska 
W kategorii klas II – III Gimnazjum 
1 miejsce zajął Adam Jodłowski 
W XIII tegorocznej edycji konkursu przebiegającego pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Rzeszowa i Podkarpackiego Kuratora Oświaty udział wzięło 212 uczestników z 37 placówek oświatowych i kulturalnych. W przygotowanie prac konkursowych zaangażowanych było 77 nauczycieli, wychowawców i instruktorów.
Prace uczniów zostały pod kierunkiem pani Małgorzaty Wójtowicz. 
Gratuluję zwycięzcom i uczestnikom konkursu, którzy reprezentowali naszą placówkę.
Życzę dalszych sukcesów! Klasa V - realizacja zadań wychowawczych

Realizacja planu wychowawczego w klasie V w II półroczu roku szkolnego 2017/18
Wśród zadań zaplanowanych do realizacji w II półroczu znalazły się między innymi: Klasowy Dzień Kobiet, Powitanie Wiosny, wycieczka do Warszawy. 
Pierwszą imprezę klasową przygotowali dla swoich koleżanek i wychowawczyni Adaś Trybuła i Mateusz Bisowski. Chłopcy z pomocą Rodziców przygotowali poczęstunek, obdarowali swoje koleżanki kwiatami i przygotowali krótki występ muzyczny. 
Z okazji powitania wiosny uczniowie wspólnie przygotowali Marzannę i wzięli udział w uroczystym pożegnaniu zimy zorganizowanych przez Samorząd Szkolny.
W dniach od 27 do 30 maja uczniowie klasy V wraz z koleżankami i kolegami z klasy IV wzięli udział wycieczce do Warszawy. Młodzież zwiedziła, Łazienki Królewskie, Pałac Kultury i Nauki, Stare Miasto, Zamek Królewski, obejrzała uroczystą zmianę wart przy Grobie Nieznanego Żołnierza. Uczniowie odwiedzili także Centrum Nauki Kopernik, gdzie z dużym zainteresowaniem uczestniczyli w pokazach naukowych i samodzielnie wykonywali różnorodne doświadczenia. Uczestniczyli także w pokazie astronomicznym w Planetarium przy CNK. Atrakcją wycieczki była również wizyta na Stadionie Narodowym oraz wspólne zabawy np. Laserowy Paint Ball. Zdaniem uczestników wyjazd spełnił ich oczekiwania i dostarczył wielu niezapomnianych wrażeń
M. Tkacz.
Finał konkursu „O Bieszczadach wiem prawie wszystko”

W lutym i marcu 2018r. w Zespole Szkół w Lutowiskach odbyła się kolejna edycja konkursu „O Bieszczadach wiem prawie wszystko”, organizowanego przez p. Małgorzatę Tkacz oraz p. Małgorzatę Fedorowicz. Jak co roku konkurs odbywał się w dwóch etapach: pisemnym i ustnym. Organizowano go w dwóch kategoriach wiekowych: dla uczniów klas IV – VI szkoły podstawowej oraz VII szkoły podstawowej i II – III –gimnazjum. W części pisemnej uczestniczyło 20 uczniów. Do finału ustnego, który odbył się 22 marca, zakwalifikowało się 10 uczniów (po 5 z obu kategoriach). Finaliści rywalizowali ze sobą w następujących konkurencjach: opowiadanie legend, rozpoznawanie gatunków drzew i krzewów rosnących w bieszczadzkich lasach, rozpoznawanie szczytów, postaci związanych z Bieszczadami, gatunków zwierząt żyjących w naszych lasach, określanie kolorów różnych części ciała zwierząt i roślin przedstawionych w postaci bezbarwnych rycin, rozpoznawanie zabytkowych cerkwi regionu i bieszczadzkich rezerwatów przyrody, a także praca z mapą.
Zmaganiom finalistów przysłuchiwali się koledzy i koleżanki ze szkoły, którzy w ten sposób poszerzali swoją wiedzę o Bieszczadach. Uczniowie biorący udział w konkursie wykazali się dużą wiedzą. 
Wypowiedzi uczniów oceniała komisja w składzie:
- Dyrektor Zespołu Szkół – p. Beata Krukowska
- Z-ca dyrektora – p. Agnieszka Magda Pyzocha
- Przedstawiciel Rady Rodziców – p. Janusz Zubel 
- Przedstawiciel Nadleśnictwa Stuposiany – p. Kaja Hrabal
- Przedstawiciele Nadleśnictwa Lutowiska – p. Marta Ziemniewicz 
Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:
Gimnazjum i kl.VII Szkoły Podstawowej
I miejsce – Sara Pawełek – 169 pkt
II miejsce – Przemysław Kuzar – 161 pkt
III miejsce – Michał Such – 144 pkt
IV miejsce – Karolina Mazur – 128 pkt
V miejsce – Paulina Tkacz -97 pkt
Szkoła Podstawowa- kl. IV-VI
I miejsce – Zofia Osiecka – 125 pkt
II miejsce –Jolanta Kuzar – 108 pkt 
III miejsce – Zofia Kuzar – 81 pkt
IV miejsce – Julia Chyżyńska – 68 pkt
Nagrody dla finalistów sponsorowali: Nadleśnictwo Lutowiska, Nadleśnictwo Stuposiany, Rada Rodziców przy Zespole Szkół w Lutowiskach oraz Bieszczadzki Park Narodowy.
M. Tkacz