poniedziałek, 11 czerwca 2018

Finał konkursu „O Bieszczadach wiem prawie wszystko”

W lutym i marcu 2018r. w Zespole Szkół w Lutowiskach odbyła się kolejna edycja konkursu „O Bieszczadach wiem prawie wszystko”, organizowanego przez p. Małgorzatę Tkacz oraz p. Małgorzatę Fedorowicz. Jak co roku konkurs odbywał się w dwóch etapach: pisemnym i ustnym. Organizowano go w dwóch kategoriach wiekowych: dla uczniów klas IV – VI szkoły podstawowej oraz VII szkoły podstawowej i II – III –gimnazjum. W części pisemnej uczestniczyło 20 uczniów. Do finału ustnego, który odbył się 22 marca, zakwalifikowało się 10 uczniów (po 5 z obu kategoriach). Finaliści rywalizowali ze sobą w następujących konkurencjach: opowiadanie legend, rozpoznawanie gatunków drzew i krzewów rosnących w bieszczadzkich lasach, rozpoznawanie szczytów, postaci związanych z Bieszczadami, gatunków zwierząt żyjących w naszych lasach, określanie kolorów różnych części ciała zwierząt i roślin przedstawionych w postaci bezbarwnych rycin, rozpoznawanie zabytkowych cerkwi regionu i bieszczadzkich rezerwatów przyrody, a także praca z mapą.
Zmaganiom finalistów przysłuchiwali się koledzy i koleżanki ze szkoły, którzy w ten sposób poszerzali swoją wiedzę o Bieszczadach. Uczniowie biorący udział w konkursie wykazali się dużą wiedzą. 
Wypowiedzi uczniów oceniała komisja w składzie:
- Dyrektor Zespołu Szkół – p. Beata Krukowska
- Z-ca dyrektora – p. Agnieszka Magda Pyzocha
- Przedstawiciel Rady Rodziców – p. Janusz Zubel 
- Przedstawiciel Nadleśnictwa Stuposiany – p. Kaja Hrabal
- Przedstawiciele Nadleśnictwa Lutowiska – p. Marta Ziemniewicz 
Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:
Gimnazjum i kl.VII Szkoły Podstawowej
I miejsce – Sara Pawełek – 169 pkt
II miejsce – Przemysław Kuzar – 161 pkt
III miejsce – Michał Such – 144 pkt
IV miejsce – Karolina Mazur – 128 pkt
V miejsce – Paulina Tkacz -97 pkt
Szkoła Podstawowa- kl. IV-VI
I miejsce – Zofia Osiecka – 125 pkt
II miejsce –Jolanta Kuzar – 108 pkt 
III miejsce – Zofia Kuzar – 81 pkt
IV miejsce – Julia Chyżyńska – 68 pkt
Nagrody dla finalistów sponsorowali: Nadleśnictwo Lutowiska, Nadleśnictwo Stuposiany, Rada Rodziców przy Zespole Szkół w Lutowiskach oraz Bieszczadzki Park Narodowy.
M. Tkacz
Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza