czwartek, 21 listopada 2013

Konkurs recytatorski wierszy patriotycznychKONKURS RECYTATORSKI POEZJI I PROZY PATRIOTYCZNEJ

Dnia 5 listopada 2013 roku w Zespole Szkół w Lutowiskach odbył się szkolny etap konkursu recytatorskiego.
Konkurs obejmował II i III etap szkolny:
Grupa II – recytatorzy z klas IV – VI Szkoły Podstawowej.
Grupa III – recytatorzy z klas I – III Gimnazjum.
            Prezentacja obejmowała jeden wiersz lub fragment prozy, a czas wykonania nie mógł przekroczyć 5 minut.
Celem konkursu jest upowszechnienie piękna języka ojczystego, promowanie literatury oraz patriotyzmu i poszanowania Ojczyzny. Konkurs ma służyć rozwojowi kultury słowa mówionego dzieci i młodzieży, rozbudzać wrażliwość na piękno poezji oraz sprzyjać twórczej wymianie doświadczeń artystycznych. Ma również zachęcić uczniów do poszanowania tradycji narodowych związanych z walką o niepodległość Polski.
Komisja konkursowa dokonała oceny według następujących kryteriów:
1. Dobór repertuaru, ze szczególnym uwzględnieniem własnych poszukiwań repertuarowych,
2. Interpretacja utworu,
3. Kultura słowa i mowy,
4. Ogólny wyraz artystyczny.
Przy doborze repertuaru komisja zwracała uwagę na samodzielność wyboru tekstu oraz wartości artystyczne wybieranych tekstów, a także zawarte w nich treści moralne – postawy, zachowania, stosunek do człowieka i kraju rodzinnego.
Uwzględniała również dostosowanie ich do możliwości poznawczych i siły głosu recytatora. Wybrany fragment prozy lub wiersza powinien stanowić zamkniętą całość, opatrzoną pointą.        
Po przeprowadzonym konkursie wyróżniono dyplomami następujących laureatów,  którzy 13 listopada 2013 roku reprezentowały szkołę w etapie powiatowym w Gimnazjum im. prof. Stefana Myczkowskiego w Czarnej.
Szkoła Podstawowa:
  1. Dominika Gretkowska
  2. Anna Gromadzka
  3. Dominika Cichońska
Gimnazjum:
  1. Julia Soszyńska
  2. Iwona Kołomyja
  3. Kinga Bąk
                     

Dnia13 listopada 2013 roku w Gimnazjum im. prof. Stefana Myczkowskiego odbył się powiatowy etap konkursu recytatorskiego.
Po przeprowadzonym konkursie wyróżniono dyplomami oraz nagrodzono albumami książkowymi następujących laureatów z naszej szkoły:
Szkoła Podstawowa:                1 WYRÓŻNIENIE            Dominika Gretkowska
Gimnazjum:                             3 MIEJSCE                        Kinga Bąk

mgr Edyta Pereślucha

  Informacja ze str.  http://www.gimnazjumwczarnej.pl/2013_krec.php

„Z trudu naszego i znoju Polska powstaje ,by żyć”
(frg. Hymnu legionów z 1912r. autor nieznany)

Patriotyzm – umiłowanie ojczyzny – słowo dzisiaj niemodne zwłaszcza wśród młodych ludzi dlatego tym bardziej cieszy fakt, że do konkursu recytatorskiego poezji i prozy patriotycznej zgłosiło się ponad trzydzieści osób.

W dniu 13 listopada 2013 r. odbył się II Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Patriotycznej zorganizowany przez p. Irenę Brzuzan – Jełowicką pracownika Biblioteki Szkolnej Szkoły Podstawowej im. I. Łukasiewicza i Gimnazjum im. prof. S. Myczkowskiego w Czarnej. Konkurs rozpoczęła p. dyrektor Szkoły Podstawowej Anna Łysyganicz witając szanownych gości, nauczycieli i uczniów przybyłych na konkurs. Swą obecnością zaszczycili nas : Wójt Gminy Czarna p. Marcin Rogacki, zastępca wójta p. Małgorzata Bartnik , proboszcz tutejszej parafii ks. prałat Andrzej Majewski i panie dyrektorki obu szkól w Czarnej p. Anna Łysyganicz i p. Danuta Kornaga. Konkurs rozpoczął się uroczystą piosenką do słów wiersza W. Szymborskiej ”Gawęda miłości ziemi ojczystej” w wykonaniu szkolnego chóru prowadzonego przez panią Iwonę Plezia.


Tegoroczny konkurs odbył się na szczeblu powiatowym. Wzięli w nim udział uczniowie z następujących szkół: Szkoła Podstawowa nr 3 i Gimnazjum nr 5 przy BZPSW w Ustrzykach Dolnych, Zespól Szkól Publicznych w Ropience, Zespół Szkół Publicznych nr 1 w Ustrzykach Dolnych, Zespół Szkól Publicznych w Lutowiskach oraz uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Czarnej. Zmagania uczniów oceniało jury w składzie: p. Halina Leń, p. Renata Różycka Franczak, p. Barbara Wójcik oraz p. Beata Bożętka. Panie po wysłuchaniu recytacji uczniowski miały spory dylemat oceniając uczestników, o czym świadczy liczba nagrodzonych i wyróżnionych młodych recytatorów. Nagrody i wyróżnienia otrzymali uczniowie w dwóch kategoriach wiekowych- klasy IV-VI szkoły podstawowej i uczniowie klas I – III gimnazjum.

W kategorii szkól podstawowych
I miejsce - Adrianna Urban (ZSP nr 1 w Ustrzykach D.), podopieczna p. Janiny Malickiej
II miejsce- Aleksandra Piotrowicz (ZSP nr 1 w Ustrzykach D.), podopieczna p. Janiny Malickiej
III miejsce – Kamil Pawłowski (ZSP nr 1 w Ustrzykach D.), podopieczny p. Janiny Malickiej
III miejsce – Weronika Kobzdej (ZSP nr 1 w Ustrzykach D.), podopieczna p. Bożeny Szczęsny
Wyróżnienia w tej kategorii otrzymali: Dominika Gretkowska (ZSP w Lutowiskach) podopieczna p. Edytę Pereślucha, Michał Jachimiec (SP nr3 przy BZPSW) podopieczny p. Elżbiety Mach, oraz Klaudia Janczy (ZSP nr 1w Ustrzykach D.) podopieczna p. Janiny Malickiej.

W kategorii szkól gimnazjalnych
I miejsce – Anita Sobiecka (Gimnazjum w Czarnej) ,podopieczna p. Marii Zając,
II miejsce – Paulina Pieniądz (ZSP w Ropience), podopieczna p. Marzeny Bednarz,
Martyna Lewek (ZSP nr 1 w Ustrzykach D.), podopieczna p. Edyty Gula
III miejsce- Kinga Bąk (ZSP w Lutowiskach), podopieczna p. Edyty Pereślucha,
Eryk Symula (Gimnazjum nr 5 przy BZPSW), podopieczny p. Elżbiety Mach.
Wyróżnienia w tej kategorii otrzymali: Weronika Demko, Justyna Jeziorska (ZSP w Ropience), podopieczne p. Marzeny Bednarz, Patrycja Kruczek (ZSP nr 1 ), podopieczna p. Edyty Gula, Michał Wojtasik (ZSP nr 1) podopieczny p. Bożeny Hejnowicz, Damian Zapał (Gimnazjum w Czarnej) podopieczny p. Marii Zając.

Szczególne wyróżnienie od p. Wójta Gminy Czarna p. Marcina Rogackiego z rąk p. Małgorzaty Bartnik otrzymał Michał Jachimiec, który ujął wszystkich swą interpretacją wiersza J. Ficowskiego ”Tutaj”.
Pani dyrektor Danuta Kornaga i p. Irena Brzuzan- Jełowicka przedstawicielom każdej z uczestniczących w konkursie szkół wręczyły pamiątkowe dyplomy, a nauczyciele przygotowujący uczniów do konkursu otrzymali pamiątkowe kubki z logo gminy ufundowane przez Urząd Gminy w Czarnej.
Organizator konkursu pragnąc docenić pracę pań jurorek w ramach podziękowania wręczył im wspólnie z p. dyrektor pamiątkowe dyplomy. Konkurs zakończył się wspólną fotografią.
Organizator konkursu nauczyciel, bibliotekarz p. Irena – Brzuzan – Jełowicka pragnie podziękować paniom dyrektor szkół w Czarnej Danucie Kornaga oraz Annie Łysyganicz za ufundowanie nagród i dyplomów, a także za pomoc w zorganizowaniu konkursu.

Irena Brzuzan-Jełowicka