czwartek, 4 lutego 2010

Izba Regionalna

W szkole powstała Izba Regionalna ze zbiorem cennych eksponatów: dawnych narzędzi, sprzętów, elementów stroju, fotografii. Społeczność szkolna, dzięki zaangażowaniu uczniów, życzliwości ich rodziców oraz innych osób zgromadziła mnóstwo cennych eksponatów związanych z życiem codziennym w dawnym domu w naszych okolicach. Zgromadziliśmy materiał historyczny i etnograficzny własnej "małej ojczyzny". Izba służy uczniom i nauczycielom naszej szkoły.

Dyrekcja

Dyrekcja Zespołu Szkół w Lutowiskach
  • Dyrektor szkoły - Beata Krukowska
  • Wicedyrektor - Agnieszka Magda-Pyzocha
Kadra kierownicza szkoły począwszy od 1951 roku (kierowniczki i dyrektorzy)
Anna Sobiecka
Tadeusz Konieczny
Irena Brukało
Kazimierz Garstka
Mirosława Cichacz
Janina Hrabal
Barbara Strycharz - Kluz
Agnieszka Magda (gimnazjum)
Ewa Nahajowska
Marta Polechońska
Beata Krukowska