piątek, 23 listopada 2018

Jesienne wierszowanie

W dniu 16 listopada 2018 r. w naszej szkole odbył się jak co roku konkurs recytatorski „ Jesienne wierszowanie”. W konkursie udział wzięli najmłodsi uczniowie naszej szkoły 
z oddziału przedszkolnego i klas I-III szkoły podstawowej. Prezentacja obejmowała jeden wiersz o dowolnej tematyce. W tym roku do udziału w konkursie zgłosiło się 36 uczestników Jury miało nie lada problem by wyróżnić zwycięzców. W skład jury weszli: dyrektor szkoły Beata Krukowska, wicedyrektor szkoły Agnieszka Magda- Pyzocha , Małgorzata Prokopiak- Młynarczyk – kierownik GOPS w Lutowiskach, Ewa Marszałek – przewodnicząca Rady Rodziców. Po burzliwych obradach komisja konkursowa postanowiła wyróżnić recytację następujących uczestników:
Klasy 0
I miejsce – Szymon Kubicki klasa 0a
II miejsce- Antoni Szczerbicki klasa 0b 
III miejsce – Błażej Jakubiec klasa 0b
wyróżnienia otrzymali:
Oktawia Herbut– klasa 0b
Hanna Jędrusiak–klasa 0c 
Klasy I-III
I miejsce –Kamil Filus klasa II 
II miejsce – Agata Mazurek klasa I 
III miejsce –Maja Goszczurny klasa I
 wyróżnienia otrzymali:
Wiktor Chruszcz–klasa III
Jakub Węgrzyniak- klasa I
Każdy z uczestników otrzymał dyplom oraz książki, które zostały ufundowane przez Bibliotekę Gminną w Lutowiskach. Zwycięzcy poszczególnych kategorii wiekowych będą reprezentować naszą szkołę w XIX konkursie recytatorskim "Wierszowanie 2018" organizowanym przez Młodzieżowy Dom Kultury w Sanoku pod patronatem Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie.
Wszystkim uczestnikom gratulujemy. Dziękujemy jak zwykle niezawodnym Rodzicom
i Dziadkom za wspaniały doping. Zapraszamy za rok!
ZWYCIEZCOM ŻYCZYMY DALSZYCH SUKCESÓW W KOLEJNYM ETAPIE KONKURSU W SANOKU!
Organizator etapu szkolnego: Halina Żołądź

poniedziałek, 19 listopada 2018

"Rekord dla Niepodległej"

Świętujemy razem 100-lecie odzyskania niepodległości! Akcja „Rekord dla Niepodległej”. W piątek, 9 listopada 2018 r. o godzinie 11:11,w ramach świętowania 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, zaśpiewaliśmy 4-zwrotkowy hymn narodowy.
B.W.

piątek, 16 listopada 2018

100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę

PÓKI POLSKA ŻYJE W NAS - 100 – LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ
„Wolności! Bądź nam siłą,
Co nadzieję wciąż rodzi, gdy wiary nie staje.
Daj zachować w umysłach dla przyszłych pokoleń
Dumny obraz Polski i język i wiarę...”
Te oto słowa, wybrzmiały gromkim echem z ust  młodzieży, która
11 listopada 2018 roku, oddawała hołd Tym, co walcząc za Ojczyznę, poświęcili
dla Niej życie. W tej podniosłej uroczystości, wzięła udział społeczność gminna,
z Panią Sekretarz Zofią Bacior – Michalską na czele oraz licznie przybyli zaproszeni goście, reprezentujący lokalne instytucje, m.in.: Nadleśnictwo Lutowiska, Nadleśnictwo Stuposiany, Bieszczadzki Park Narodowy, Powiatową Komendę Straży Pożarnej, Placówki Straży Granicznej z Czarnej, Stuposian
i Ustrzyk Górnych. Gminne uroczystości obchodów 100 – lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości, rozpoczęły się mszą świętą, celebrowaną przez księdza proboszcza Wacława Zygarowicza, po której nastąpiło złożenie kwiatów
w miejscach pamięci.
W dalszej części uroczystości, w Kinie Otryt, uczniowie i uczennice Zespołu Szkół w Lutowiskach, przedstawili zgromadzonej publiczności montaż słowno – muzyczny „Póki Polska żyje w Nas”. Ta wyjątkowa lekcja historii, opowiadana poezją, tańcem i muzyką, poprowadziła zgromadzonych, poprzez lata zrywów niepodległościowych i dotkliwych klęsk, w drodze ku upragnionej wolności. Wolności, którą dzisiaj powinniśmy pielęgnować, oddając cześć  i pamięć tym, którzy  przelali krew, aby Polska była wolna. Owo poczucie patriotyzmu, o którym mówił autorytet wszechczasów Św. Jan Paweł II: „Patriotyzm (…) oznacza umiłowanie tego, co ojczyste: umiłowanie historii, tradycji, języka czy samego krajobrazu ojczystego (…) Miłość ta obejmuje też dzieła rodaków i owoce ich geniuszu. Patriotyzm to także gotowość do ofiar dla zachowania tego dobra, jakim jest ojczyzna”, powinno być przekazywane i utrwalane przez kolejne pokolenia. 
Serdeczne podziękowania dla wszystkich, którzy byli zaangażowani fizycznie i duchowo w uroczystości, dzięki temu mogliśmy przeżywać wspólnie jej pełnię.

J.P


czwartek, 15 listopada 2018

Porozmawiajmy o bezpieczeństwie, możesz mieć na nie wpływ.

8 listopada 2018r ., w Urzędzie Gminy Lutowiska odbyło się spotkanie z udziałem uczniów naszej szkoły, zorganizowane przez Komendę Powiatową Policji w Ustrzykach Dolnych. Podczas debaty, jej uczestnicy zostali zapoznani z programami profilaktycznymi, realizowanymi przez Policję, jak również poinstruowani w zakresie obsługi aplikacji: „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa”. Debata była okazją do przedstawienia przez mieszkańców gminy, radnych oraz przedstawicieli jednostek gminy, problemów związanych z szeroko pojętym bezpieczeństwem, zaczynając od najmniejszej komórki społecznej, jaką jest rodzina. Wnioski i spostrzeżenia powstałe podczas dyskusji, mają służyć poprawie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców gminy Lutowiska.WOLNI OD NARKOTYKÓW I PRZEMOCY

30 października, członkinie Szkolnego Klubu Wolontariatu „Szansa”, wzięły udział 
w Pikniku „Szkoła wolna od narkotyków i przemocy”, zorganizowanym przez Stowarzyszenie Edukacyjne „Sanocka Łukasiewiczówka”, działające przy Zespole Szkół nr 5 w Sanoku. Program pikniku obejmował: rozmowy z fachowcami w zakresie bezpieczeństwa publicznego, udział w konkursach z nagrodami, atrakcyjne pokazy oferty szkoły oraz poczęstunek. Organizatorzy imprezy pokazali alternatywne sposoby spędzania czas wolnego i rozwijania swoich zamiłowań oraz pasji. Uczennice z przyjemnością wzięły udział
w warsztatach pieczenia pizzy, którą po całym procesie spałaszowały ze smakiem. Interesującą propozycją były warsztaty z quillingu, na których uczestnicy zostali zapoznani 
z podstawami papierowego rzemiosła. O tym, że warto spełniać marzenia, mogliśmy się przekonać, po wysłuchaniu relacji z podróży na Mont Blanc, najwyższego szczytu Europie. 
W trakcie trwania imprezy młodzież mogła zapoznać się z ofertą edukacyjną szkoły, a także możliwością nauki zawodu. Całość wydarzenia była zwieńczona suto zastawionym stołem. Nie obyło się również bez nagród. W konkursie „Wiedzy o zdrowym stylu życia”, Jagoda Dopart zajęła VI miejsce, a w konkursie plastycznym „Agresji i przemocy mówimy stop”, Sara Pawełek zdobyła wyróżnienie. Zarówno pod względem merytorycznym 
jak i organizacyjnym był to wartościowy dzień. Każda forma, która oddala młodzież 
od popadania w różne formy zagrożeń jest cenna. Dziękujemy organizatorom za zaproszenie.

Pedagog szkolny: Joanna Pełdiak
50 Lekcja języka polskiego w klasie IVb

Bawimy się wyśmienicie i ŚWIĘTUJEMY.


Uczniowie Zespołu Szkół w Lutowiskach porządkują groby

1 listopada to czas zadumy nad przemijaniem, czas wspomnień o tych, którzy odeszli, dlatego w środę 31 października 2018 roku uczniowie z Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół w Lutowiskach (Jagoda Dopart, Mateusz Szczepanek oraz Joanna Gudz) porządkowali i zapalali znicze na pomnikach oraz grobach zmarłych nauczycieli.Trawestacja „Dziadów cz. II” Adama Mickiewicza

Dnia 2 listopada przypada Dzień Zaduszny zwany Zaduszkami. W tradycji ludowej wierzono, że przesilenie np. jesienne, gdy zamiera przyroda, to czas, gdy dusze naszych zmarłych powracają do swoich domostw, dlatego też w tym okresie, przypadającym na przełom października i listopada kultywowano zwyczaj zwany Dziadami. 
Urządzano uczty cmentarne na grobach zmarłych oraz w kaplicach cmentarnych, na których żyjący ucztowali, a jedzeniem dzielili się z duszami. Zostawiali na mogiłach niewielkie ilości miodu, kaszy, chleba, maku, aby dusze miały się czym posilić. 
O tradycji tej możemy więcej dowiedzieć się z „Dziadów cz. II” Adama Mickiewicza. Uczniowie kl. VII A i VII B potraktowali „z przymrużeniem oka” dramat naszego wieszcza narodowego i przygotowali trawestację tego utworu. 
Na przedstawienie, które odbyło się 5.11.2018 r. zaprosili Panią Dyrektor Beatę Krukowską, Panią Wicedyrektor Agnieszkę Magdę – Pyzochę oraz Wychowawców Panią Elżbietę Kosmecką i Pana Przemysława Nowaka. 
 Edyta Pereślucha

piątek, 9 listopada 2018

Dzień Edukacji Narodowej

15 października 2018 r. w Zespole Szkół w Lutowiskach odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej.  Wzięli w niej udział uczniowie wszystkich klas Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. Swoją obecnością zaszczycili nas goście: Pan Krzysztof Mróz – Wójt Gminy  Lutowiska, Pani Ewa Marszałek – Przewodnicząca Rady Rodziców, Pan Piotr Mielcarek – Komendant  Placówki Straży Granicznej w Czarnej , Pani  Katarzyna Szczerbicka, Pan Janusz Karnat i Pan Rafał Osiecki  - przedstawiciele Nadleśnictwa Lutowiska. Część artystyczną przygotowali uczniowie z klasy VI, V oraz III Gimnazjum  pod opieką Pani Małgorzaty Wójtowicz oraz  Pani Małgorzaty Tkacz. Oprawę muzyczną zapewnił Pan Piotr Florek z uczniami klasy VII.
Podczas uroczystości  Pan Wójt Krzysztof Mróz wręczył Pani Dyrektor Beacie Krukowskiej oraz  Pani Małgorzacie Tkacz  Nagrody Wójta. Następnie   Pani Dyrektor Zespołu Szkół   przyznała Nagrody zasłużonym nauczycielom  i  pracownikom szkoły.  Pogratulowała  wysokich osiągnięć dydaktycznych i wychowawczych oraz podkreśliła duże zaangażowanie Rady Pedagogicznej a także  Pracowników Administracji i Obsługi  w różnorodne działania na rzecz uczniów i szkoły.
Obecni na akademii goście złożyli na ręce p. Dyrektor życzenia dla wszystkich nauczycieli oraz pracowników szkoły. Pani Przewodnicząca Rady Rodziców zaprosiła na poczęstunek w pokoju nauczycielskim.
M. Tkaczponiedziałek, 5 listopada 2018

"Słodziaki” w szkole

We wtorek (30.X.2018r) uczniowie klasy II wraz z wychowawczynią Haliną Żołądź przygotowali jesienne zajęcia dla młodszych kolegów z zerówki. Starszaki tak przejmująco przeczytały opowiadanie o „Jeżu Jerzyku”, że zerówkowicze słuchały z otwartymi buziami, a po wspólnym czytaniu śpiewająco odpowiadały na zadawane pytania o naszym kolczastym bohaterze. Następnie dzieci obejrzały prezentację jeżowe ABC przedstawiającą prawdziwe zwyczaje tych zwierząt. Po części dla głowy nadeszła pora na część dla brzuszków. Każdy uczeń wykonał swoje własne ciasteczka-jeżyki, które były tak smaczne, że zostały pochłonięte w całości i dziś nasi cukiernicy nie mają już czym się podzielić. Tym słodkościom nie oparły się nawet Pani Danusia i Pani Marta! Smakoszy drugoklasiści zapraszają na następne spotkanie, bo mówią, że było tak słodko, że na pewno to powtórzą!

Halina Żołądź