czwartek, 23 września 2010

Rozpoczęcie nowego roku
         Tegoroczne rozpoczęcie roku szkolnego odbyło się trzeciego września. Pierwszym elementem tej uroczystości była msza święta, którą odprawił ks.Bogdan Kupczyk, proboszcz tutejszej parafii. Po mszy dzieci i młodzież udała się do budynku szkoły. 
Uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego 2012/2013 dokonała p. dyrektor Marta Polechońska, która najpierw serdecznie powitała wszystkich uczniów, rodziców i pedagogów a następnie omówiła organizację bieżącego roku szkolnego oraz przedstawiła nowych pracowników szkoły: p. mgr Kamilę Trybułę, p. mgr Magdalenę Hendzlik. 
Pani dyrektor szczególne słowa zachęty i otuchy skierowała do uczniów rozpoczynających naukę w naszym szkole oraz przedstawiła wychowawców tegorocznych klas szkolnych. 
Na zakończenie p. dyrektor życzyła wszystkim zebranym zapału w zdobywaniu wiedzy i umiejętności oraz pasma sukcesów, a także zdrowia i wielu radości w bieżącym roku szkolnym.


2012/2013