piątek, 7 września 2018

Spotkanie z rodzicami

  Informujemy, że w dniu 13 września 2018 r. (czwartek) o godz. 15:30 odbędzie się spotkanie z rodzicami (wywiadówka).
   Wywiadówka tradycyjnie rozpocznie się spotkaniem ogólnym w świetlicy szkolnej a następnie odbędą się spotkania w klasach z wychowawcami.
Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców.

środa, 13 czerwca 2018

Święto Straży Granicznej w naszej szkole

Dnia 5 czerwca 2018r. w naszej szkole odbył się uroczysty apel z okazji przypadającego na dzień 16 maja Święta Straży Granicznej. Dla naszej szkoły jest to ważne święto.
44 lata temu - 17 października 1974 roku, Szkole Podstawowej w Lutowiskach uroczyście nadano imię Wojsk Ochrony Pogranicza i wręczono sztandar, którego fundatorami byli rodzice uczniów. W 1991 roku nazwę Wojska Ochrony Pogranicza zastąpiła Straż Graniczna. Żołnierze „wopiści” stali się funkcjonariuszami Straży Granicznej, którzy swoim patronatem nadal obejmują naszą szkołę. Wśród gości nie zabrakło więc komendantów naszych bieszczadzkich placówek i funkcjonariuszy. Część artystyczną przygotowali 
i znakomicie zaprezentowali nasi najmłodsi uczniowie z klasy I i IIIa wspomagani przez kolegów z klasy IV i III gimnazjum. Na zakończenie Pani Dyrektor wręczyła na ręce przybyłych komendantów pamiątkowe dyplomy w podziękowaniu za wieloletnią współpracę i wsparcie naszych działań edukacyjno-wychowawczych.
Halina Żołądź
poniedziałek, 11 czerwca 2018

Wyniki konkursu origami

WYNIKI XIII EDYCJI WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU ORIGAMI
„WIOSNA W PAPIEROWYM OGRODZIE – BAJKOWY OGRÓD”

7 kwietnia 2018 r. o godz. 11.00 w sali widowiskowej Rzeszowskiego Domu Kultury filia "Pobitno" w Rzeszowie odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie konkursu plastycznego "WIOSNA W PAPIEROWYM OGRODZIE - BAJKOWY OGRÓD", w którym brały udział dzieci z naszej szkoły. 
Organizatorem konkursu był Rzeszowski Oddział Polskiego Centrum Orgiami i Rzeszowskim Domu Kultury filia "Pobitno" .
Celem konkursu było popularyzowanie sztuki składania papieru wśród dzieci i młodzieży.
Konkurs przeznaczony był dla dzieci i młodzieży w wieku 5 – 15 lat z placówek oświatowo – wychowawczych województwa podkarpackiego. 
Zadaniem uczestników było samodzielne wykonanie pracy o tematyce wiosennej lub wielkanocnej , przy wykorzystaniu płaskich lub przestrzennych form orgiami. 
Wśród laureatów znalazła się praca naszych uczniów: 
W kategorii klas I – III 
1 miejsce zajęła Agnieszka Murzańska 
W kategorii klas II – III Gimnazjum 
1 miejsce zajął Adam Jodłowski 
W XIII tegorocznej edycji konkursu przebiegającego pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Rzeszowa i Podkarpackiego Kuratora Oświaty udział wzięło 212 uczestników z 37 placówek oświatowych i kulturalnych. W przygotowanie prac konkursowych zaangażowanych było 77 nauczycieli, wychowawców i instruktorów.
Prace uczniów zostały pod kierunkiem pani Małgorzaty Wójtowicz. 
Gratuluję zwycięzcom i uczestnikom konkursu, którzy reprezentowali naszą placówkę.
Życzę dalszych sukcesów! Klasa V - realizacja zadań wychowawczych

Realizacja planu wychowawczego w klasie V w II półroczu roku szkolnego 2017/18
Wśród zadań zaplanowanych do realizacji w II półroczu znalazły się między innymi: Klasowy Dzień Kobiet, Powitanie Wiosny, wycieczka do Warszawy. 
Pierwszą imprezę klasową przygotowali dla swoich koleżanek i wychowawczyni Adaś Trybuła i Mateusz Bisowski. Chłopcy z pomocą Rodziców przygotowali poczęstunek, obdarowali swoje koleżanki kwiatami i przygotowali krótki występ muzyczny. 
Z okazji powitania wiosny uczniowie wspólnie przygotowali Marzannę i wzięli udział w uroczystym pożegnaniu zimy zorganizowanych przez Samorząd Szkolny.
W dniach od 27 do 30 maja uczniowie klasy V wraz z koleżankami i kolegami z klasy IV wzięli udział wycieczce do Warszawy. Młodzież zwiedziła, Łazienki Królewskie, Pałac Kultury i Nauki, Stare Miasto, Zamek Królewski, obejrzała uroczystą zmianę wart przy Grobie Nieznanego Żołnierza. Uczniowie odwiedzili także Centrum Nauki Kopernik, gdzie z dużym zainteresowaniem uczestniczyli w pokazach naukowych i samodzielnie wykonywali różnorodne doświadczenia. Uczestniczyli także w pokazie astronomicznym w Planetarium przy CNK. Atrakcją wycieczki była również wizyta na Stadionie Narodowym oraz wspólne zabawy np. Laserowy Paint Ball. Zdaniem uczestników wyjazd spełnił ich oczekiwania i dostarczył wielu niezapomnianych wrażeń
M. Tkacz.
Finał konkursu „O Bieszczadach wiem prawie wszystko”

W lutym i marcu 2018r. w Zespole Szkół w Lutowiskach odbyła się kolejna edycja konkursu „O Bieszczadach wiem prawie wszystko”, organizowanego przez p. Małgorzatę Tkacz oraz p. Małgorzatę Fedorowicz. Jak co roku konkurs odbywał się w dwóch etapach: pisemnym i ustnym. Organizowano go w dwóch kategoriach wiekowych: dla uczniów klas IV – VI szkoły podstawowej oraz VII szkoły podstawowej i II – III –gimnazjum. W części pisemnej uczestniczyło 20 uczniów. Do finału ustnego, który odbył się 22 marca, zakwalifikowało się 10 uczniów (po 5 z obu kategoriach). Finaliści rywalizowali ze sobą w następujących konkurencjach: opowiadanie legend, rozpoznawanie gatunków drzew i krzewów rosnących w bieszczadzkich lasach, rozpoznawanie szczytów, postaci związanych z Bieszczadami, gatunków zwierząt żyjących w naszych lasach, określanie kolorów różnych części ciała zwierząt i roślin przedstawionych w postaci bezbarwnych rycin, rozpoznawanie zabytkowych cerkwi regionu i bieszczadzkich rezerwatów przyrody, a także praca z mapą.
Zmaganiom finalistów przysłuchiwali się koledzy i koleżanki ze szkoły, którzy w ten sposób poszerzali swoją wiedzę o Bieszczadach. Uczniowie biorący udział w konkursie wykazali się dużą wiedzą. 
Wypowiedzi uczniów oceniała komisja w składzie:
- Dyrektor Zespołu Szkół – p. Beata Krukowska
- Z-ca dyrektora – p. Agnieszka Magda Pyzocha
- Przedstawiciel Rady Rodziców – p. Janusz Zubel 
- Przedstawiciel Nadleśnictwa Stuposiany – p. Kaja Hrabal
- Przedstawiciele Nadleśnictwa Lutowiska – p. Marta Ziemniewicz 
Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:
Gimnazjum i kl.VII Szkoły Podstawowej
I miejsce – Sara Pawełek – 169 pkt
II miejsce – Przemysław Kuzar – 161 pkt
III miejsce – Michał Such – 144 pkt
IV miejsce – Karolina Mazur – 128 pkt
V miejsce – Paulina Tkacz -97 pkt
Szkoła Podstawowa- kl. IV-VI
I miejsce – Zofia Osiecka – 125 pkt
II miejsce –Jolanta Kuzar – 108 pkt 
III miejsce – Zofia Kuzar – 81 pkt
IV miejsce – Julia Chyżyńska – 68 pkt
Nagrody dla finalistów sponsorowali: Nadleśnictwo Lutowiska, Nadleśnictwo Stuposiany, Rada Rodziców przy Zespole Szkół w Lutowiskach oraz Bieszczadzki Park Narodowy.
M. Tkacz
wtorek, 29 maja 2018

X Przegląd Piosenki Turystycznej - Lutowiska 2018.

17 maja 2018 odbył się jubileuszowy, X Przegląd Piosenki Turystycznej - Lutowiska 2018. Organizatorami przeglądu byli Zespół Szkół w Lutowiskach i Gminny Ośrodek Kultury im. Jerzego Janickiego w Lutowiskach. Przegląd przygotowały i koordynowały nauczycielki Zespołu Szkół w Lutowiskach: pani Elżbieta Kosmecka, pani Joanna Pełdiak pani Marta Polechońska. Imprezę prowadzili uczniowie klasy III naszego gimnazjum Karolina Mazur i Gaweł Sura.
Ideą organizowanego przez nas Przegląd Piosenki Turystycznej jest popularyzacja piosenki o tematyce turystycznej wśród dzieci i młodzieży, promowanie młodych talentów oraz integracja środowiska uczniów, nauczycieli, instruktorów i opiekunów.
Sponsorami imprezy byli Gminny Ośrodek Kultury w Lutowiskach i Nadleśnictwo w Lutowiskach. Za pozyskane fundusze zakupiono nagrody oraz zapewniono poczęstunek uczestnikom.
Przegląd piosenki otworzyła Dyrektor Zespołu Szkół w Lutowiskach, pani Beata Krukowska, witając uczestników i zaproszonych gości.
Następnie blisko 80 uczestników rozpoczęło zmagania. Byli wśród nas reprezentanci szkół podstawowych i gimnazjów :
- z Czarnej, z panią Iwoną Plezią;
- z Lutowisk, z panią Martą Polechońską, Barbarą Sauć i Joanną Pełdiak;
- z Uherzec, z panią Magdaleną Kobrzyńską;
- z Ustrzyk Dolnych, z paniami Pani Jadwiga Jastrzębska i Janiną Malicką.
W gronie jury zasiedli: pan Marek Sokół, dyrektor GOK w Lutowiskach, pani Marta Ziemniewicz, przedstawicielka Nadleśnictwa Lutowiska oraz pan Grzegorz Zubel zastępca przewodniczącej Rady Rodziców Zespołu Szkół w Lutowiskach. Jury oceniało : dobór repertuaru, związany z charakterem konkursu, interpretację wokalno – muzyczną i ogólny wyraz sceniczny. Uczestnicy przeglądu mogli zaprezentować nie tylko swoje umiejętności wokalne ale również umiejętności gry na różnych instrumentach.

Wyniki konkursu:

Kategoria indywidualna, klasy I-III
miejsce
wykonawca
szkoła
I
Agata Kobrzyńska
Uherce
Kategoria zespół, klasy I-III
miejsce
wykonawca
szkoła
I
Iskierki
Lutowiska
II
Chochliki
Lutowiska
Kategoria indywidualna, klasy IV-VI
miejsce
wykonawca
szkoła
I
Robert Pasierbowicz
Uherce
II
Emilia Dobosz
 Ustrzyki Dolne nr1
III
Witold Pełdiak
 Lutowiska
Kategoria zespół, klasy IV-VI
miejsce
wykonawca
szkoła
I
Zespół Uherce
Uherce
II
Szkolny Zespół Wokalny
 Lutowiska
Kategoria indywidualna, klasy VII, II-III GM
miejsce
wykonawca
szkoła
I
Aleksandra Tomkiewicz
Czarna
II
Emilia Kucab
Ustrzyki Dolne nr2
III
Wiktoria Steciuk
Czarna
Kategoria zespoły, klasy VII, II-III GM
miejsce
wykonawca
szkoła
I
Zespół Volta
Czarna
II
Zespół Uherce
Uherce
Zwycięzcom i wszystkim uczestnikom bardzo serdecznie gratulujemy i zapraszamy za rok.
Opracowała:
Marta Polechońska


„Niepełnosprawni są wśród nas” – konkurs plastyczny rozstrzygnięty.

Szkolna grupa wolontariatu, z okazji Dnia Kolorowej Skarpetki , ogłosiła dla młodszych uczniów naszej szkoły, klasy I – III, konkurs plastyczny pt. „Niepełnosprawni są wśród nas”. Zadaniem konkursowym było wykonanie pracy plastycznej popularyzującej integrację społeczną zdrowych i niepełnosprawnych dzieci, zachęcającej do pomagania innym.
Komisja w składzie: Agnieszka Magda-Pyzocha, Joanna Pełdiak i Marta Polechońska przyznała nagrody następującym uczniom:
I miejsce – Zofia Pochyła
II miejsce – Hanna Rusin
III miejsce – Kaja Wójcik, Filip Pirga
Wyróżnienie – Wiktor Chruszcz, Kamila Jędrusiak, Szymon Kochanowicz,
Martyna Rudziak, Antonina Nykiel, Łukasz Prokopiak
Opiekunki SKW „Szansa”:
J. Pełdiak, M. Polechońska


wtorek, 22 maja 2018

"Razem możemy więcej"

Na przełomie lutego i marca Szkolny Klub Wolontariatu SZANSA, prowadził zbiórkę rzeczy dla 120 podopiecznych z Domu Dziecka w Dobromilu na Ukrainie.
Była to kolejna udana akcja. Dzięki wsparciu rodziców, uczniów, nauczycieli i wszystkich ludzi dobrej woli, udało się zaspokoić te najbardziej podstawowe potrzeby dzieciaków i jednocześnie sprawić im odrobinę radości. Na ręce Was Wszystkich składamy serdeczne podziękowanie.
Opiekunki Szkolnego Koła Wolontariatu

J. Pełdiak M. Polechońska


czwartek, 10 maja 2018

Święto Konstytucji 3 Maja

   Obchody Święta Konstytucji 3 Maja w Lutowiskach rozpoczęły się od uroczystej mszy świętej z udziałem pocztów sztandarowych Nadleśnictwa w Lutowiskach, OSP w Lutowiskach, Koła Łowieckiego „Gawra” oraz Zespołu Szkół w Lutowiskach, po której złożono kwiaty pod Pomnikami Pamięci .
   Druga część uroczystości odbyła się w kinie „Otryt”, gdzie dla upamiętnienia tego doniosłego faktu historycznego uczniowie naszej szkoły pod opieką p. Małgorzaty Tkacz, p. Barbary Winiarskiej oraz nauczyciela muzyki p. Piotra Florka przygotowali część artystyczną o najważniejszych faktach dotyczących tego wydarzenia.
   Miło nam donieść, że nasze wspólne świętowanie zaszczycili swoją obecnością p. Marek Andruch- Starosta Powiatu Bieszczadzkiego, p. Ryszard Urban - Przewodniczący Rady Powiatu Bieszczadzkiego,   p. Emil Szmyd – Komendant Powiatowy PSP w Ustrzykach Dolnych, p. Piotr Mielcarek – Komendant Placówki SG w Czarnej, p. Krzysztof Mróz –Wójt Gminy Lutowiska, p. Zofia Bacior – Michalska – sekretarz Gminy Lutowiska, Dyrektor GOK – p. Marek Sokół, Nadleśniczy Nadleśnictwa Lutowiska p. Marek Bajda, Przewodniczący Koła Łowieckiego „Gawra” – p. Maciej Mikołajczak, Przewodnicząca Rady Rodziców ZS w Lutowiskach – p. Ewa Marszałek, Przedstawicielka Powiatu – p. Magdalena Skotnik, nauczyciele, rodzice, uczniowie i goście.
   Dziękujemy wszystkim za udział i wzór w kształtowaniu postaw patriotycznych młodego pokolenia.

Małgorzata Tkacz
Barbara Winiarskawtorek, 8 maja 2018

Egzamin gimnazjalny rozpoczęty!

W dniach 18-20 kwietnia 2018r. uczniowie przystąpili do egzaminu sprawdzającego wiedzę po trzech latach nauki. Od 9:00 uczniowie rozwiązywali testy z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie, a następnie o 11.00 rozpoczął się egzamin z języka polskiego. We wtorek zmierzyli się z przedmiotami ścisłymi, ten dzień sprawił gimnazjalistom trochę więcej trudności, niektórzy z nich mieli niezadowolone miny. Ostatniego, trzeciego dnia, należało rozwiązać testy z języków obcych: angielskiego oraz niemieckiego.
Wreszcie po trzech dniach testów gimnazjalnych uczniowie mogli odetchnąć i wymienić się spostrzeżeniami. Zdania na temat stopnia trudności były podzielne. Większość uznała drugi dzień jako najtrudniejszy. Mamy nadzieję, że wyniki będą w stanie zadowolić nie tylko gimnazjalistów, ale również nauczycieli, którzy poświęcili swój cenny czas na powtórzenie z materiału i właściwe przygotowanie uczniów. Wszyscy gimnazjaliści składają im gorące podziękowania.


Dni otwarte

W dniach 26.03 oraz 28.03.2018 r. uczniowie  klas II i III gimnazjum urządzili dni otwarte. Klasa VIb i VIa przyszła i na lekcję fizyki i uczyli się co to jest tęcza, jak powstaje i obejrzeli doświadczenie. Dowiedzieli się również co to jest RGB i na czym polega. Na koniec klasy  podziękowały za prezentację i wróciły na lekcję.poniedziałek, 7 maja 2018

Zwycięstwo!!! - Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej - eliminacje powiatowe.

25 kwietnia w Starostwie Powiatowym w Ustrzykach Dolnych odbyły się powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Eliminacje były prowadzone w 3 grupach wiekowych i składały się z części pisemnej i ustnej.
Naszą szkołę w/w turnieju reprezentowali: Witold Pełdiak, Jolanta Kuzar, Igor Stanisławski i Przemysław Kuzar.
Miło poinformować, iż w kategorii gimnazjum zwyciężył Przemek Kuzar i to właśnie on będzie reprezentował nasza szkołę i nasz powiat w eliminacjach wojewódzkich w Strzyżowie.

poniedziałek, 16 kwietnia 2018

Dziś 21 marca – co to za dzień?

21 marca jest kolorowy nie tylko z powodu pierwszego dnia wiosny! To właśnie wtedy obchodzimy Światowy Dzień Zespołu Downa.
Data obchodów Światowego Dnia Zespołu Downa jest symboliczna. Przypada on na 21. dzień 3. miesiąca w roku ponieważ to właśnie dodatkowy, trzeci, chromosom w 21. parze składających się z łańcuchów DNA chromosomów w ludzkich komórkach powoduje występowanie tej wady genetycznej.
21 marca 2018r. obchodziliśmy w naszej szkole po raz pierwszy Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa czyli Dzień Kolorowej Skarpetki. Jest to święto ustanowione w 2005 roku z inicjatywy Europejskiego Stowarzyszenia Zespołu Downa. Od 2012 roku patronat nad obchodami sprawuje Organizacja Narodów Zjednoczonych.
W ten wyjątkowy dzień założyliśmy skarpetki w różnych, wesołych kolorach. Skarpetki były w paski, w kropki, za kolano lub tuż przy kostce, były z różnych, niepasujących do siebie par i kolorów. W ten sposób, zwracając uwagę na siebie, zwróciliśmy uwagę również na potrzeby 60 tys. osób z Zespołem Downa, które żyją w Polsce.
Bardzo serdecznie dziękujemy, że ten radosny sposób zamanifestowania, naszego wsparcia dla osób z Zespołem Downa, spotkał się z tak dużym i ciepłym przyjęciem wśród uczniów i nauczycieli.
Dziękujemy i do zobaczenia ( założenia) kolorowych skarpetek za rok.
Szkolne Koło Wolontariatu
Opracowała:
Marta Polechońska"Noc sów"

„Noc Sów” to ogólnopolskie wydarzenie edukacyjne, organizowane od siedmiu lat. Jego pomysłodawcą jest Stowarzyszenie „Ptaki Polskie”. 22 marca 2018 r. wzięli w nim udział członkowie koła przyrodniczego ze Szkoły Podstawowej i biologiczno-chemicznego z Gimnazjum w Lutowiskach wraz z opiekunem p. Małgorzatą Tkacz. Spotkanie zostało zorganizowało przez Nadleśnictwo Stuposiany a odbyło się w Mucznem. Pierwsza część, przeprowadzona na terenie Centrum Edukacyjnego LKP „Lasy Bieszczadzkie”, składała się z 2 prelekcji: p. Huberta Bobaka - kolekcjonera ptasich piór oraz p. Grzegorza Pitucha - ornitologa z Uniwersytetu Rzeszowskiego. Uczestnicy zapoznali się z różnorodnością gatunkową sów, poznali ich biologię, obejrzeli kolekcje ptasich piór oraz zapoznali się z zasadami ich zbierania, selekcjonowania, opisywania i przechowywania. Najbardziej oczekiwaną częścią programu była nocna wycieczka , której celem było wabienie sów. Podczas spaceru po lesie w mroźną noc , uczestnikom zajęć udało się usłyszeć głos puszczyka uralskiego. Po powrocie wszyscy otrzymali ciepły posiłek. Na zakończenie spotkania uczestnikom wręczono pamiątkowe dyplomy. Tegoroczna „Noc Sów” wzbudziła ogromne zainteresowanie młodzieży i dostarczyła wielu niesamowitych przeżyć. Za jej organizację oraz zaproszenie składamy serdeczne podziękowanie Nadleśnictwu Stuposiany.

Małgorzata Tkacz