piątek, 16 listopada 2018

Spotkanie w remizie strażackiej

Dnia 06.11.2018 roku Ochotnicza Straż Pożarna udzieliła klasie III Gimnazjum pod opieką Pani Elżbiety Kosmeckiej bardzo interesującego wykładu o zagrożeniach pożarowych, zapobieganiu niebezpiecznym sytuacjom, środkach przeciwpożarowych i ich zastosowaniu, a co najciekawsze o tajnikach swojego zawodu. Spotkanie odbyło się w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Lutowiskach. Zostało ono poprowadzone przez prezesa Straży Pożarnej, Pana Jakuba Doliwę oraz komendanta Henryka Mordarskiego. Uczniowie byli bardzo zaangażowani. Zadawali wiele ciekawych i trudnych pytań, które nie pozostawały długo bez odpowiedzi. Strażacy omówili ze szczegółami środki służące do gaszenia pożarów jak i postawy jakie musimy przyjmować w momencie zagrożenia. Pozwolono także na obejrzenie używanych przez strażaków sprzętów, takich jak: gaśnice, węże, pompy i wiele innych. Szczególnie zajmujący był wykład o budowie wozu strażackiego, który był udostępniony do obejrzenia dla uczniów. Spotkanie trwało jedynie godzinę lekcyjną, lecz czas był wykorzystany w pełni. Wielu uczniów zainspirowało się do wyboru zawodu w przyszłości. Otwartość i ogromna wiedza strażaków zadecydowały o pełnym skupieniu i zadowoleniu uczniów klasy III z lekcji o odmiennym charakterze niż na co dzień.czwartek, 15 listopada 2018

Porozmawiajmy o bezpieczeństwie, możesz mieć na nie wpływ.

8 listopada 2018r ., w Urzędzie Gminy Lutowiska odbyło się spotkanie z udziałem uczniów naszej szkoły, zorganizowane przez Komendę Powiatową Policji w Ustrzykach Dolnych. Podczas debaty, jej uczestnicy zostali zapoznani z programami profilaktycznymi, realizowanymi przez Policję, jak również poinstruowani w zakresie obsługi aplikacji: „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa”. Debata była okazją do przedstawienia przez mieszkańców gminy, radnych oraz przedstawicieli jednostek gminy, problemów związanych z szeroko pojętym bezpieczeństwem, zaczynając od najmniejszej komórki społecznej, jaką jest rodzina. Wnioski i spostrzeżenia powstałe podczas dyskusji, mają służyć poprawie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców gminy Lutowiska.WOLNI OD NARKOTYKÓW I PRZEMOCY

30 października, członkinie Szkolnego Klubu Wolontariatu „Szansa”, wzięły udział 
w Pikniku „Szkoła wolna od narkotyków i przemocy”, zorganizowanym przez Stowarzyszenie Edukacyjne „Sanocka Łukasiewiczówka”, działające przy Zespole Szkół nr 5 w Sanoku. Program pikniku obejmował: rozmowy z fachowcami w zakresie bezpieczeństwa publicznego, udział w konkursach z nagrodami, atrakcyjne pokazy oferty szkoły oraz poczęstunek. Organizatorzy imprezy pokazali alternatywne sposoby spędzania czas wolnego i rozwijania swoich zamiłowań oraz pasji. Uczennice z przyjemnością wzięły udział
w warsztatach pieczenia pizzy, którą po całym procesie spałaszowały ze smakiem. Interesującą propozycją były warsztaty z quillingu, na których uczestnicy zostali zapoznani 
z podstawami papierowego rzemiosła. O tym, że warto spełniać marzenia, mogliśmy się przekonać, po wysłuchaniu relacji z podróży na Mont Blanc, najwyższego szczytu Europie. 
W trakcie trwania imprezy młodzież mogła zapoznać się z ofertą edukacyjną szkoły, a także możliwością nauki zawodu. Całość wydarzenia była zwieńczona suto zastawionym stołem. Nie obyło się również bez nagród. W konkursie „Wiedzy o zdrowym stylu życia”, Jagoda Dopart zajęła VI miejsce, a w konkursie plastycznym „Agresji i przemocy mówimy stop”, Sara Pawełek zdobyła wyróżnienie. Zarówno pod względem merytorycznym 
jak i organizacyjnym był to wartościowy dzień. Każda forma, która oddala młodzież 
od popadania w różne formy zagrożeń jest cenna. Dziękujemy organizatorom za zaproszenie.

Pedagog szkolny: Joanna Pełdiak
50 Lekcja języka polskiego w klasie IVb

Bawimy się wyśmienicie i ŚWIĘTUJEMY.


Uczniowie Zespołu Szkół w Lutowiskach porządkują groby

1 listopada to czas zadumy nad przemijaniem, czas wspomnień o tych, którzy odeszli, dlatego w środę 31 października 2018 roku uczniowie z Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół w Lutowiskach (Jagoda Dopart, Mateusz Szczepanek oraz Joanna Gudz) porządkowali i zapalali znicze na pomnikach oraz grobach zmarłych nauczycieli.Trawestacja „Dziadów cz. II” Adama Mickiewicza

Dnia 2 listopada przypada Dzień Zaduszny zwany Zaduszkami. W tradycji ludowej wierzono, że przesilenie np. jesienne, gdy zamiera przyroda, to czas, gdy dusze naszych zmarłych powracają do swoich domostw, dlatego też w tym okresie, przypadającym na przełom października i listopada kultywowano zwyczaj zwany Dziadami. 
Urządzano uczty cmentarne na grobach zmarłych oraz w kaplicach cmentarnych, na których żyjący ucztowali, a jedzeniem dzielili się z duszami. Zostawiali na mogiłach niewielkie ilości miodu, kaszy, chleba, maku, aby dusze miały się czym posilić. 
O tradycji tej możemy więcej dowiedzieć się z „Dziadów cz. II” Adama Mickiewicza. Uczniowie kl. VII A i VII B potraktowali „z przymrużeniem oka” dramat naszego wieszcza narodowego i przygotowali trawestację tego utworu. 
Na przedstawienie, które odbyło się 5.11.2018 r. zaprosili Panią Dyrektor Beatę Krukowską, Panią Wicedyrektor Agnieszkę Magdę – Pyzochę oraz Wychowawców Panią Elżbietę Kosmecką i Pana Przemysława Nowaka. 
 Edyta Pereślucha

piątek, 9 listopada 2018

Dzień Edukacji Narodowej

15 października 2018 r. w Zespole Szkół w Lutowiskach odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej.  Wzięli w niej udział uczniowie wszystkich klas Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. Swoją obecnością zaszczycili nas goście: Pan Krzysztof Mróz – Wójt Gminy  Lutowiska, Pani Ewa Marszałek – Przewodnicząca Rady Rodziców, Pan Piotr Mielcarek – Komendant  Placówki Straży Granicznej w Czarnej , Pani  Katarzyna Szczerbicka, Pan Janusz Karnat i Pan Rafał Osiecki  - przedstawiciele Nadleśnictwa Lutowiska. Część artystyczną przygotowali uczniowie z klasy VI, V oraz III Gimnazjum  pod opieką Pani Małgorzaty Wójtowicz oraz  Pani Małgorzaty Tkacz. Oprawę muzyczną zapewnił Pan Piotr Florek z uczniami klasy VII.
Podczas uroczystości  Pan Wójt Krzysztof Mróz wręczył Pani Dyrektor Beacie Krukowskiej oraz  Pani Małgorzacie Tkacz  Nagrody Wójta. Następnie   Pani Dyrektor Zespołu Szkół   przyznała Nagrody zasłużonym nauczycielom  i  pracownikom szkoły.  Pogratulowała  wysokich osiągnięć dydaktycznych i wychowawczych oraz podkreśliła duże zaangażowanie Rady Pedagogicznej a także  Pracowników Administracji i Obsługi  w różnorodne działania na rzecz uczniów i szkoły.
Obecni na akademii goście złożyli na ręce p. Dyrektor życzenia dla wszystkich nauczycieli oraz pracowników szkoły. Pani Przewodnicząca Rady Rodziców zaprosiła na poczęstunek w pokoju nauczycielskim.
M. Tkaczponiedziałek, 5 listopada 2018

Wywiadówka

Dnia 22 listopada o godz. 15:30 odbędzie się zebranie z rodzicami. Spotkanie odbędzie się w kinie "Otryt". Rozpocznie się zebraniem ogólnym na którym będzie zaprezentowana akademia z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Po występach odbędą się spotkania z wychowawcami w szkole.
Zapraszamy wszystkich serdecznie.


"Słodziaki” w szkole

We wtorek (30.X.2018r) uczniowie klasy II wraz z wychowawczynią Haliną Żołądź przygotowali jesienne zajęcia dla młodszych kolegów z zerówki. Starszaki tak przejmująco przeczytały opowiadanie o „Jeżu Jerzyku”, że zerówkowicze słuchały z otwartymi buziami, a po wspólnym czytaniu śpiewająco odpowiadały na zadawane pytania o naszym kolczastym bohaterze. Następnie dzieci obejrzały prezentację jeżowe ABC przedstawiającą prawdziwe zwyczaje tych zwierząt. Po części dla głowy nadeszła pora na część dla brzuszków. Każdy uczeń wykonał swoje własne ciasteczka-jeżyki, które były tak smaczne, że zostały pochłonięte w całości i dziś nasi cukiernicy nie mają już czym się podzielić. Tym słodkościom nie oparły się nawet Pani Danusia i Pani Marta! Smakoszy drugoklasiści zapraszają na następne spotkanie, bo mówią, że było tak słodko, że na pewno to powtórzą!

Halina Żołądź
wtorek, 30 października 2018

Wierszowanie

XIX KONKURS RECYTATORSKI "WIERSZOWANIE”
Młodzieżowy Dom Kultury w Sanoku ogłasza po raz XIX
Konkurs Recytatorski dla dzieci i młodzieży
"Wierszowanie 2018"
Konkurs popularyzuje literaturę poprzez piękno słowa mówionego a rozbudzając poczucie estetyki, przygotowuje do aktywnego uczestnictwa w kulturze.
Konkurs poprzez piękną recytację, promuje dorobek myśli ludzkiej. Pozwala poznać nowych twórców i ich dzieła. Zmusza do refleksji i dostarcza wielu wzruszeń.
XIX edycję konkursu objął patronatem honorowym Podkarpacki Kurator Oświaty, Konkurs zostanie wpisany do rejestru konkursów kuratoryjnych
1. Termin konkursu: 26-29 listopada 2018
2. Końcowy termin zgłoszeń: 21 listopada 2018 - osobiście, pocztą tradycyjną lub elektroniczną imprezymdksanok@gmail.com Tel.013 46 309 15

MDK Pl. Św. Michała 6 38-500 Sanok
3. Tematyka oraz autorzy prezentowanych utworów podczas konkursu

„ Wierszowanie” jest dowolna.
Przy doborze repertuaru prosimy zwrócić uwagę na wartości artystyczne wybieranych tekstów, a także na zawarte w nich treści moralne - postawy, zachowania, stosunek do człowieka, przyrody, a zatem sposób poznawania świata przez dziecko. Jak co roku, komisja zwracać będzie szczególną uwagę na samodzielność wyboru tekstów, a także dostosowanie ich do możliwości poznawczych i siły głosu recytatora. Wybrany fragment prozy powinien stanowić zamkniętą całość, opatrzoną pointą ( aby tekst nie był zbyt długi, można dokonać skrótów w tekście ) .
UWAGA !!!
Organizatorzy sugerują przeprowadzenie eliminacji szkolnych. Szkołę może reprezentować do 3 recytatorów - w każdej kategorii wiekowej.
4. Sposób oceniania:
Uczestników konkursu w poszczególnych kategoriach wiekowych oceniać będzie powołane przez organizatorów jury, według następujących kryteriów : dobór repertuaru, interpretacja , kultura mowy. Najlepsi recytatorzy otrzymają dyplomy i upominki.
. Kategorie wiekowe i terminy przesłuchań:
Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach wiekowych:
Grupa I - 26.11.2018 godz.10.00 -recytatorzy z Przedszkola 4-6 lat oraz klasy 0 SP ; prezentacja obejmuje jeden wiersz – czas wykonania do 3 min.
Grupa II –27.11.2018 godz.10.00 -recytatorzy z klas I-III SP;
prezentacja obejmuje jeden wiersz - czas wykonania do 3 min.Etap szkolny dla klas  młodszych odbdzie się 16 listopada o godz. 8:00 w świetlicy szkolnej

poniedziałek, 29 października 2018

Sprzątanie cmentarza

W Lutowiskach jest stary  cmentarz, na którym znajdują się groby ludzi żyjących tu przed wojną. O groby te niestety nikt nie dba, gdyż bliscy zmarłych już tu nie mieszkają.
W dniu 1 listopada obchodzimy Święto Wszystkich Świętych, odwiedzamy cmentarze, palimy znicze.  W dniach poprzedzających święto porządkujemy groby najbliższych. To nasz obowiązek wobec naszych przodków.
W dniu 20 października 2018 r. członkowie  Szkolnego Koła Wolontariatu „Szansa” wraz z opiekunkami porządkowali stary cmentarz w Lutowiskach. Oczyszczono nagrobki z trawy i liści, posprzątano leżące gałęzie i słoiczki po wypalonych świeczkach.
Akcję porządkowania grobów przeprowadzono już po raz trzeci. Trochę szkoda, że tym razem nie dopisała frekwencja. Może wolontariusze przestraszyli się złej pogody? Tym bardziej wielkie podziękowania dla Dagmary i Karola za duże zaangażowanie. 
W dniu Wszystkich Świętych wolontariusze ponownie przyjdą na cmentarz, by zapalić znicze na grobach.
Opiekunki koła:
Marta Polechońska

Joanna Pełdiak
piątek, 26 października 2018

Konkurs polonistyczny

Dnia 5 października 2018 r. odbył się etap szkolny konkursu polonistycznego organizowanego przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.
Wyniki eliminacji szkolnych konkursów organizowanych przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2018/2019:
Uczennica zakwalifikowana do rejonowego etapu konkursów organizowanych przez KO w Rzeszowie w roku szkolnym 2018/2019:
– w gimnazjum:
Sara Pawełek – klasa III w konkursie polonistycznym (opiekun: mgr Edyta Pereślucha).
Uczennicy życzymy powodzenia w kolejnych etapach oraz wielu sukcesów w dalszej edukacji.

Dzień Nauczyciela

Dzień Edukacji Narodowej popularnie zwany Dniem Nauczyciela jest polskim świętem państwowym oświaty i szkolnictwa wyższego. Zostało ustanowione 27 kwietnia 1972 r. na mocy ustawy — Karta praw i obowiązków nauczyciela (Dz. U. z 1972 r. Nr 16, poz. 114) pod nazwą Dnia Nauczyciela, a następnie w 1982 r. przemianowane na Dzień Edukacji Narodowej (Dz. U. z 1982 r. Nr 3, poz. 19 z poźn. zm.). Święto to upamiętnia powstanie Komisji Edukacji Narodowej, która była pierwszym ministerstwem oświaty publicznej w Polsce. Komisja ta została powołana z inicjatywy króla polskiego Stanisława Augusta Poniatowskiego na mocy uchwały Sejmu Rozbiorowego z dnia 14 października 1773 r.

14 października to wyjątkowe święto w każdej szkole  – to Dzień Edukacji Narodowej.
Był on obchodzony również w naszej szkole w poniedziałek 15 października 2018 r.
Tego dnia odbyła się uroczysta akademia. Po programie Samorząd Uczniowski pod opieką Pani Edyty Pereśluchy i Pani Małgorzaty Fedorowicz rozdał wszystkim pracownikom szkoły symboliczną laurkę z życzeniami, która była wyrazem wdzięczności za trud wykładany w nauczanie i wychowanie młodych ludzi.
Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie nauczycielom nagród za osiągnięcia zawodowe przez Panią Dyrektor Beatę Krukowską oraz przez Pana Wójta Gminy Lutowiska Krzysztofa Mroza.
Na zakończenie – z płynącymi życzeniami wdzięczności, zdrowia oraz wytrwałości w pracy Samorząd Uczniowski poczęstował wszystkich nauczycieli pysznymi smakołykami ciastami upieczonymi przez Mamy z klasy IV B za co serdecznie dziękujemy.

Przewodnicząca SU Gimnazjum – Jagoda Dopart

Opiekun Edyta Pereślucha

Sprzątanie Świata

Nadleśnictwo w Lutowiskach jak co roku pomaga Zespołowi Szkół w Lutowiskach i wraz z Urzędem Gminy w Lutowiskach współorganizują akcję Sprzątanie Świata. Nie polega ona jednak ani na zabawie, ani na konkursach, ale na ciężkiej pracy. W tym roku Sprzątanie Świata zaplanowano na dzień  10 października 2018 roku dla klas VII A, VII B, VIII Szkoły Podstawowej oraz III Gimnazjum.
Tego dnia uczniowie zbierają się o godzinie 8.45 na porannym apelu, który poprowadzi Pan Janusz Karnat (Przedstawiciel Nadleśnictwa w Lutowiskach) i każda z klas dostanie region, który bezwzględnie należy oczyścić ze wszelkich odpadów, zanieczyszczeń i śmieci, przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności i bezpieczeństwa. Uczniowie otrzymają worki oraz ochronne rękawice. Sprzątanie odbywać się będzie według następującego harmonogramu:

GRAFIK PRAC NA SPRZĄTANIE ŚWIATA 2018
dnia 10.10.2018 r.:

I TRASA – kl. VII B – ok. 12 osób (Elżbieta Kosmecka) pocz. tablica Chmiel – Dwernik skrzyżowanie (I przystanek)
II TRASA – kl. III – ok. 6 osób (Edyta Pereślucha) – Siodełko Lutowiska – parkin góry przy tarasie widokowym – szkoła Lutowiska
III TRASA – kl. III –  ok. 8 osób (Małgorzata Fedorowicz) – szkoła Lutowiska – teren wokół szkoły – Smolnik wiata
IV TRASA – kl. VII A – ok. 12 osób (Przemysław Nowak) – pocz. Zatwarnicy  – tablica Chmiel
V TRASA – kl. VIII – ok. 10 osób (Grzegorz Jakubiec) Skorodne – szkoła Lutowiska
VI  TRASA – kl. VIII  – ok. 10 osób (Małgorzata Tkacz) – Smolnik skrzyżowanie – cerkiew – Smolnik wiata
VII TRASA – kl. III – ok. 8 osób (Leszek Sirko) – Dwernik skrzyżowanie – Smolnik skrzyżowanie

Program dnia:
1.     Zbiórka na parkingu przy szkole o godz. 8.45.
2.     Sprzątanie przewidziane od godz. 9.00 do 12.00 lub 13.00.
3.     Na zakończenie odbędzie się  Ognisko przygotowane przez Nadleśnictwo Lutowiska w ramach współpracy w roku szkolnym 2018/2019.
4.     Worki na śmieci oraz rękawiczki (sponsor Nadleśnictwo i Gmina Lutowiska) opiekunowie odbiorą w dzień zbiórki na parkingu u Pana Janusza Karnata i Edyty Pereśluchy.
5.     Worki ze śmieciami pozostawiamy zawiązane w widocznym miejscu przy drodze głównej.
6.     Worki ze śmieciami odebrane zostaną przez pracowników Gminy Lutowiska.
7.     Dowóz i przywóz uczniów na miejsce rozpoczęcia i zakończenia akcji Sprzątanie Świata (sponsor Urząd Gminy Lutowiska) odbywał się będzie samochodem gminnym (kierowca  Pan Józef Bochnik) oraz samochodami Nadleśnictwa Lutowiska i autobusem prywatnym (kierowca Pan Ryszard Grzegorz).
8.     Powrót do szkoły ok. godz. 14.00 transportem Nadleśnictwa Lutowiska oraz autobusem prywatnym (kierowca Pan Ryszard Grzegorz).
9.      Wychowawców klas, którzy rozpisani są w grafiku prosi się o zebranie pisemnych zgód od rodziców uczniów biorących udział w akcji.

Prosimy o zaangażowane i sumienną pracę, „gdyż Ziemię mamy tylko jedną”.

Organizatorzy:
Beata Krukowska (Dyrektor ZS Lutowiska)
Janusz Karnat (Przedstawiciel Nadleśnictwa Lutowiska)
Edyta Pereślucha (Zespół Szkół Lutowiska)
Małgorzata Tkacz (Zespół Szkół Lutowiska)