sobota, 19 października 2019

Bijemy rekord RKO

    16 października każdego roku obchodzimy „Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca”. Tego właśnie tego dnia, już po raz szósty w Polsce tysiące dzieci przystąpiło do Bicia Rekordu w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo – oddechowej przez jak największą ilość osób. 
W tym roku Szkoła Podstawowa w Lutowiskach po raz pierwszy wzięła udział w akcji WOŚP. 
    Do bicia rekordu zgłosiła się cała klasa III oraz 11 osób z klas IV, Va i Vb oraz VI. Łącznie z naszej szkoły przystąpiło 24 uczniów.
    Do Bicia Rekordu dzieci przygotowywały się pod kierunkiem pani Haliny Żołądź, współorganizatora akcji na terenie naszej szkoły. Ponadto klasa III już od dwóch lat uczestniczy w projekcie Programu Edukacyjnego „Ratujemy i Uczymy Ratować”. Uczniowie uczą się także pierwszej pomocy podczas zajęć w ramach współpracy z Ochotniczą Strażą Pożarną w Lutowiskach. 
    Punktualnie o godzinie 12:00 uczniowie rozpoczęli na trzech fantomach resuscytację krążeniowo-oddechową i z wielkim zaangażowaniem oraz pełnym profesjonalizmem prowadzili te czynności przez kolejne 30 minut. Przez cały ten czas rodzice z dumą dopingowali swoje pociechy. Wspólne zrobiliśmy ogromną rzecz dla promowania nauki prowadzenia prawidłowiej RKO oraz podnoszenia świadomości jak ważne jest udzielanie pierwszej pomocy.
     Jesteśmy dumni z naszych uczniów, że z wielką ochotą przyczynili się do tego przedsięwzięcia. 
Mamy nadzieję, że to wydarzenie stanie się tradycją naszej szkoły a rekord z roku na rok będzie przebijany. Jesteśmy pewni, że w naszej szkole można się czuć bezpiecznie! 
    Ogromne podziękowania kierujemy do OSP w Lutowiskach i pani Anny Krupy pielęgniarki NZOZ „Bieszczady” za pomoc w realizacji tego przedsięwzięcia.

Współorganizator 
Halina Żołądź

piątek, 18 października 2019

Dzień Nauczyciela w naszej szkole

     14 października obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej, znany również pod nazwą Dzień Nauczyciela, czyli święto nauczycieli, wychowawców oraz pedagogów. Obchodzony jest w rocznicę powstania w 1773 r. Komisji Edukacji Narodowej - pierwszego w Europie ministerstwa oświaty, którego zadaniem było reformowanie szkolnictwa w Polsce.
     Z tej okazji w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia, którą przygotowała klasa III pod kierunkiem pani Agnieszki Siwiec-Kuźmińskiej, Haliny Żołądź oraz Małgorzaty Wójtowicz. Oprawę muzyczną zapewnił chór pod kierunkiem pana Piotra Florka. Uczniowie przygotowali zabarwioną odrobiną humoru artystyczną ucztę, podczas której wyrazili swoim nauczycielom wdzięczność za codzienną pracę, troskę i poświęcenie. Wręczyli im również własnoręcznie wykonane upominki. 
     W uroczystości uczestniczyli nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, uczniowie, ich rodzice oraz zaproszeni goście: Wójt Gminy Lutowiska pan Krzysztof Mróz, przedstawiciel koła „ Gawra” pan Maciej Mikołajczak, przedstawiciele Nadleśnictwa Lutowiska pan Janusz Karnat i pani Marta Ziemniewicz oraz przewodnicząca Rady Rodziców pani Ewa Marszałek.
     To była bardzo wzruszająca uroczystość także za sprawą odchodzącej na emeryturę pani Heleny Szczepanek. Szanowna emerytka otrzymała zasłużone podziękowania za swoją pracę, życzenia na nową drogę życia, mnóstwo braw i oczywiście tradycyjne 100 lat!
     Tego dnia nagrodę wójta otrzymała pani dyrektor Beata Krukowska oraz pani Edyta Pereślucha. W swoim przemówieniu pani dyrektor zaznaczyła, że wszyscy, którzy szkołę tworzą: nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, rodzice oraz uczniowie mają wpływ na panujący w niej klimat i relacje. Podziękowała wszystkim pracownikom za zaangażowanie i ogromny wkład pracy na rzecz szkoły oraz poświęcenie i serce, którym obdarzają uczniów każdego dnia. Na zakończenie wręczyła Nagrody Dyrektora wyróżnionym pracownikom szkoły.
Halina Żołądźpiątek, 11 października 2019

Badacze pogranicza Wilczych Gór

Zakończenie projektu edukacyjnego „Badacze pogranicza Wilczych Gór” – Huwniki 27. 09. 2019 r.

     Od 1 października 2018 r. do 30 września 2019 r. 24 Szkoła Podstawowa w Lutowiskach uczestniczyła w mikroprojekcie „Badacze pogranicza Wilczych Gór”. Jego celem było zaangażowanie i integracja nauczycieli, uczniów i mieszkańców na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowo - przyrodniczego pogranicza. Projekt realizowany był przez Fundację Dziedzictwo Przyrodnicze , Stowarzyszenie EKOSKOP oraz Fundację Aevis, a finansowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska Słowacja INTERREG oraz budżetu państwa. 

     W ramach projektu 24 uczniów naszej szkoły pod opieką p. Małgorzaty Fedorowicz, p. Małgorzaty Tkacz oraz p. Grzegorza Jakubca brało udział w czterech warsztatach terenowych prowadzonych przez p. Bartłomieja Pirgę oraz w organizowanej na zakończenie imprezie edukacyjnej pt. „Zlot bioróżnorodności pogranicza polsko słowackiego” w Huwnikach. Tematem wiodącym warsztatów było ukazanie piękna świata przyrody, zainteresowanie badaniem bioróżnorodności, wyjaśnianie mechanizmów funkcjonowania oglądanych środowisk przyrodniczych. Podczas Zlotu na uczestników czekało wiele atrakcji, m.in. prezentacje multimedialne, pokazy przygotowane przez reprezentantów różnych grup, prelekcje, zajęcia edukacyjne i konkursy. Udział w projekcie dostarczył uczniom wiele radości i pozwolił na rozwijanie zainteresowań przyrodniczych.
M. Tkacz


poniedziałek, 7 października 2019

Sprzątanie Świata

#sprzątaMY las z Prezydentem 2019
Las zapewnia nam tlen, oczyszcza powietrze, wpływa korzystnie na klimat. Jest także domem dla wielu gatunków roślin, grzybów oraz zwierząt. To doskonałe miejsce na wypoczynek, a kontakt z przyrodą poprawia nam samopoczucie. Gdy jest zaśmiecony nikomu nie jest przyjemnie.
Śmieci zniechęcają do wypoczynku, są wielkim zagrożeniem dla roślin, zwierząt i człowieka. Substancje chemiczne zawarte w odpadach, wpływają niekorzystnie na glebę, powietrze oraz wodę.

Aby prawidłowo chronić lasy należy zabiegać zarówno o te najmniejsze zwierzęta i rośliny znajdujące się w runie leśnym, jak i o te najstarsze drzewa. Pozostawienie zróżnicowanej struktury i przemyślana ingerencja człowieka pozwalają na stworzenie wszystkim organizmom odpowiednich warunków życia, w wyniku czego poprawia się zdrowotność całych kompleksów leśnych.
Każdego roku leśnicy wraz z zaprzyjaźnionymi instytucjami, szkołami usuwają z lasów wiele tysięcy śmieci. Lasy Państwowe przeznaczają na walkę z odpadami ok. 20 mln rocznie.
W piątek 20.09.2019 r. kiedy na całym świecie odbywała się po raz 26 – sty akcja „Sprzątanie Świata” (tegoroczne hasło przewodnie „Nie śmiecimy – Sprzątamy – Zmieniamy!” ) w Polsce w ramach inicjatywy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy odbyła się akcja #sprzątaMY.
Celem akcji jest pobudzenie i wzmacnianie świadomości ekologicznej Polaków oraz ich odpowiedzialności za środowisko naturalne. Ideą akcji jest edukacja na rzecz rozwoju zrównoważonego – promocja i kreowanie postaw przyjaznych środowisku, w zakresie: poszanowania zasobów naturalnych (w szczególności wody, surowców naturalnych i lasów) oraz racjonalnej gospodarki odpadami, rozumianej jako łańcuch działań począwszy od unikania tworzenia odpadów, przez selektywną zbiórkę po recykling. 
Dnia 20.09.2019 r. uczniowie klas V – VIII Szkoły Podstawowej w Lutowiskach jak zwykle chętnie przyłączyli się do akcji. Sprzątanie zorganizowano i przeprowadzono przy współpracy z Nadleśnictwem Lutowiska (koordynator Pan Janusz Karnat), Nadleśnictwem Stuposiany (koordynator Kaja Hrabal) oraz Urzędem Gminy w Lutowiskach.
Uczniowie Szkoły Podstawowej wraz z wychowawcami i nauczycielami sprzątali Lutowiska (place zabaw, tereny wokół szkoły, boiska szkolne, przystanki autobusowe, cmentarze, pobocza dróg, osiedle mieszkaniowe) oraz okolice Lutowisk – Skorodne, Dwernik, Smolnik, Zatwarnicę i Chmiel. Uzbierali ok. 2000 litrów śmieci.

Program dnia wyglądał następująco:
1. Zbiórka na parkingu przy szkole o godz. 10.00 (pogadanka dotycząca akcji #sprzątaMY omówienie tras, rozdanie worków i rękawic).

2. Sprzątanie przewidziane od godz. 10.15 do 13.00.

3. Ognisko przygotowane przez Nadleśnictwo Lutowiska oraz Nadleśnictwo Stuposiany w ramach podsumowania współpracy w roku szkolnym 2019/2020 z okazji Dnia Lasu odbędzie się w czerwcu.

4. Worki ze śmieciami pozostawiamy w widocznym miejscu przy drodze głównej.

5. Powrót do szkoły ok. godz. 13.00 – 13.30.

Prosimy o zaangażowane i sumienną pracę, „gdyż Ziemię mamy tylko jedną”.


Organizatorzy:

Beata Krukowska (Dyrektor ZS Lutowiska)

Janusz Karnat (Przedstawiciel Nadleśnictwa Lutowiska)

Kaja Hrabal (Przedstawiciel Nadleśnictwa Stuposiany)

Edyta Pereślucha (Zespół Szkół Lutowiska)

Małgorzata Tkacz (Zespół Szkół Lutowiska) 

Nadleśnictwo w Lutowiskach, Nadleśnictwo Stuposiany wraz z Urzędem Gminy w Lutowiskach i ZS w Lutowiskach współorganizowało Akcję #sprzątaMY. Nie polegała ona jednak ani na zabawie, ani na konkursach, ale na ciężkiej pracy. Tego dnia uczniowie zebrali się o godzinie 10.00 na porannym apelu, który poprowadził Pan Janusz Karnat (Przedstawiciel Nadleśnictwa w Lutowiskach) i każda z klas dostała region, który bezwzględnie należało oczyścić ze wszelkich odpadów, zanieczyszczeń i śmieci. Uczniowie otrzymali worki oraz ochronne rękawice. Sprzątanie odbywało się według następującego harmonogramu:

GRAFIK PRAC AKCJA #sprzątaMY 20.09.2019 r.:

I TRASA – kl. V A – 15 osób (Ewa Jakubiec) Lutowiska Krywka


II TRASA – kl. V B – 10 osób (Barbara Winiarska) Lutowiska Tajwan


III TRASA – kl. VI – 10 osób (Edyta Pereślucha) Skorodne – Lutowiska do szkoły


IV TRASA – kl. VI – 11 osób (Małgorzata Federowicz) Smolnik skrzyżowanie – Lutowiska


V TRASA – kl. VII – 12 osób (Małgorzata Tkacz) Dwernik blaszak – Smolnik (oraz cerkiew)


VI TRASA – kl. VIII a – 9 osób (Przemysław Nowak) Chmiel – Dwernik blaszak 


VII TRASA – kl. VIII b – 12 osób (Elżbieta Kosmecka) Zatwarnica – Chmiel pierwszy przystanek

W całej akcji brało udział ok. 80 osób. Uczniowie z opiekunami przeszli wiele kilometrów, ale sami twierdzą, że robią to również dla siebie i oni także chcą żyć w czystym, zdrowym i zadbanym środowisku. 

Akcje sprzątania obchodzone w szkołach (czy z okazji #sprzątaMY, czy Sprzątania Świata, czy Dnia Ziemi) nie sprowadzają się obecnie tylko do wykonania przez uczniów gazetek okolicznościowych i do udziału w apelu szkolnym czy akademii. W dobie globalizacji szkoły odgrywają ważną rolę w uświadamianiu młodemu pokoleniu, jak nawet niewielka zmiana codziennych nawyków i funkcjonowania instytucji i gospodarstw domowych może oddziaływać na nasze wydatki, a równocześnie na życie ludzi w innych krajach.

W obecnym roku szkolnym 2019/2020 ilość śmieci i odpadów ucieszyła uczniów, nauczycieli i przedstawicieli Nadleśnictwa Lutowiska i Stuposiany, gdyż nie było ich dużo. Ładna pogoda pomogła w dokładnym oczyszczeniu terenów. 

Akcje takie są bardzo ważne, ponieważ przypominamy sobie i młodemu pokoleniu o wartości naszej planety.
Edyta Pereślucha

środa, 11 września 2019

Narodowe czytanie 2019


Szkoła Podstawowa w Lutowiskach przyłączyła się do akcji Narodowe Czytanie 2019 organizowanej i propagowanej przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę.
Podczas tegorocznej odsłony akcji Narodowe Czytanie Para Prezydencka zaproponowała do czytania nowele polskie.
Osiem nowel na ósme Narodowe Czytanie 2019 to:
1.      „Dobra pani” Eliza Orzeszkowa
2.      „Dym” Maria Konopnicka
3.      „Katarynka” Bolesław Prus
4.      Mój ojciec wstępuje do strażaków (ze zbioru: „Sanatorium pod Klepsydrą”) Bruno Schulz
5.      „Orka” Władysław Stanisław Reymont
6.      „Rozdziobią nas kruki, wrony…” Stefan Żeromski
7.      „Sachem” Henryk Sienkiewicz
8.      Sawa (z cyklu „Pamiątki Soplicy”) Henryk Rzewuski
W poniedziałek 9 września uczniowie klasy VIII oraz VII poznali nowele „Dym” Marii Konopnickiej, „Dobrą Panią” Elizy Orzeszkowej oraz „Rozdziobią nas kruki, wrony…” Stefana Żeromskiego.

Edyta Pereślucha

wtorek, 10 września 2019

Inauguracja roku szkolnego 2019/2020

„Przerwany marsz” – inauguracja roku szkolnego 2019/2020

w Zespole Szkół w Lutowiskach


      W dniu rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2019/2020 w Zespole Szkół w Lutowiskach miało miejsce symboliczne dokończenie „przerwanego marszu” z dnia 01. 09 1939 r., kiedy to „dzieciom wojny” 80 lat temu, wybuch II wojny światowej przerwał marsz, dojście na rozpoczęcie roku szkolnego. 
   Wydarzenie to odbyło się z inicjatywy Rady Dzieci i Młodzieży RP przy Ministerstwie Edukacji Narodowej RP, którego punktem kulminacyjnym było odśpiewanie całego hymnu narodowego w pozycji „na baczność”, przy wniesionym sztandarze szkoły, poprzedzonym symbolicznym wyciem syren strażackich   i prelekcji naszego historyka – pana Leszka Sirko.
    Dodatkowym ubogaceniem „Przerwanego marszu” w naszej szkole, w Lutowiskach były świadectwa dwóch uczniów, którzy w pamiętnym dniu 80 lat temu do szkoły nie doszli. Byli to mieszkańcy naszego regionu: podporucznik Franciszek Flak i Pan Jan Kuzar. Świadkowie tamtych wydarzeń podzielili się z uczestniczącymi w wydarzeniu zaproszonymi gośćmi z Nadleśnictwa Lutowiska i Gminy, rodzicami, uczniami i nauczycielami, przedstawiając szczegóły niezapisanej historii. Wszyscy z ogromnym zaciekawieniem wsłuchiwali się w niepowtarzalne słowa „żywych pomników historii”. 
   Nasza wdzięczność została wyrażona w odprawionej mszy św. w intencji tych, którym nie było dane rozpocząć nauki w 1939 r. i w okresie wojny. Wszystkim poległym w czasie działań wojennych oddaliśmy cześć   przez symboliczny  patriotyczny wiersz,  bukiety czerwonych róż, a nade wszystko przez pamięć  i połączenie wielu pokoleń. 
  Dziękujemy Nadleśnictwu Lutowiska i Ochotniczej Straży Pożarnej w Lutowiskach za wspólne zorganizowanie  i przyłączenie się do Ogólnopolskiej Akcji "Przerwany marsz" oraz naszym wyjątkowym gościom: Panu Franciszkowi Flakowi i Panu Janowi Kuzarowi  za zaszczycenie nas swoją obecnością.


                                                                                                                     Beata Krukowska – dyrektor


Aktualności

Inauguracja roku szkolnego 2019/2020
Narodowe czytanie 2019
Sprzątanie Swiata 2019
Badacze pogranicza Wilczych Gór
Dzień Nauczyciela w naszej szkole
Bijemy rekord RKO

Zakończenie roku szkolnego 2018/2019


W dniu 19 czerwca 2019 roku  pożegnaliśmy dwa roczniki uczniów: VIII klasę Szkoły Podstawowej i klasę III, z którą Gimnazjum zakończyło swoje funkcjonowanie. Ten historyczny moment na długo pozostanie w naszej pamięci.
Po uroczystej mszy świętej celebrowanej przez księży: Wacława Zygarowicza i Mariusza Giemzę, uczestnicy udali się do „Chaty pod Florianem”, gdzie odbyła się główna część uroczystości wraz z pożegnaniem absolwentów.
Na wstępie Pani dyrektor przywitała wszystkich zebranych uczestników i oddała głos Wójtowi Gminy, Panu Krzysztofowi  Mrozowi, który podziękował wszystkim nauczycielom i uczniom za dobrą całoroczną pracę, rodzicom za współpracę, życząc udanego i bezpiecznego wypoczynku. Wyrazem wdzięczności były kwiaty złożone na ręce Pani dyrektor, Beaty Krukowskiej.
W pierwszej kolejności podziękowano najmłodszym wychowankom – przedszkolakom, wręczając pamiątkowe dyplomy i  nagrody książkowe. Wyróżniono uczniów, którzy osiągnęli najwyższe wyniki w nauce. Wszystkim udającym się na zasłużony wypoczynek, pani dyrektor życzyła udanych wakacji i przypomniała o zasadach bezpiecznego spędzania wolnego czasu.
W drugiej części spotkania, w szczególny sposób zwróciła się do uczniów opuszczających mury naszej szkoły, wchodzącym w kolejny, jeszcze nieznany etap edukacji. Z przekonaniem stwierdziła, że są do niego dobrze przygotowani, czego dowodem są bardzo wysokie wyniki w nauce oraz w egzaminie gimnazjalnym, wysokie osiągnięcia w licznych konkursach na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim. Okres wytężonej pracy w tej szkole wyposażył naszych absolwentów w wiedzę, doświadczenia i odwagę na dalszą wędrówkę nowymi ścieżkami oświaty. Zwróciła uwagę, na ważną rzecz jaką jest wyznaczenie sobie celu, do którego będą zmierzać. Życzyła wszystkim wiary we własne możliwości i  determinacji w odkrywaniu tajemnic tego świata i aby szkoła była zawsze dumna z ich osiągnięć, tak jak jest teraz. Aby drogę, która jest przed nimi, pokonywali z uśmiechem, wysoko podniesionym czołem, aby kierowali się zasadami, które pozwolą im zawsze zachować godność człowieka, a przez to uzyskać uznanie i szacunek innych ludzi.
Absolwenci przyjęli nagrody, dyplomy i medale za osiągnięcia sportowe od nauczycieli. Wyróżnieni uczniowie wraz z rodzicami odebrali listy gratulacyjne w podziękowaniu za trud i włożony wysiłek.
Następnie Pani dyrektor  zwróciła się do nauczycieli, pracowników niepedagogicznych i rodziców, dziękując za ciężką pracę włożoną w wychowanie młodego pokolenia, sumienność na każdym stanowisku, za otwartość na zmiany, „za niełatwą miłość – bo miłość do szkoły”.
Podziękowała również wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do dobrego wizerunku naszej szkoły. Wyraziła swoją wdzięczność i szacunek za współpracę, działania wspierające szkołę, zrozumienie, że dobro dziecka i jego pomyślny rozwój zależy od współpracy rodziców ze szkołą.

Beata Krukowska – dyrektor 

Spotkania ze sztuką teatralną

„Teatr jest najważniejszą rzeczą na świecie,
gdyż tam pokazuje się ludziom, jakimi mogliby być,
jakimi pragnęliby być, choć nie mają na to odwagi,
i jakimi są.”
~Tove Jansson~ 


Jednym z wielu ważnych wydarzeń w życiu kulturalnym naszej szkoły i środowiska lokalnego jest coroczny Gminny Przegląd Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych, gdzie młodzi pasjonaci sztuki teatralnej mogą zaprezentować swoje umiejętności przed szerszą publicznością. Impreza kulturalna organizowana jest przez Gminny Ośrodek Kultury w Lutowiskach  przy ścisłej współpracy z Zespołem Szkół w Lutowiskach. Miejscem wspólnego spotkania uczniów, nauczycieli, rodziców i zaproszonych  gości, jest sala kina „Otryt” w budynku Urzędu Gminy.
Już od wielu lat, impreza ta cieszy się dużym powodzeniem wśród uczestników i dostarcza wiele pozytywnych emocji i wrażeń, pobudzając do dalszego działania na coraz wyższym poziomie. Dobre przygotowanie uczniów do występu, szczególnie w klasach młodszych, wymaga dużego nakładu pracy zarówno ze strony opiekunów jak i samych uczniów. Często do prac włączają się rodzice, czego efektem są przepiękne, dopracowane stroje aktorów, które dodają znacznej wartości artystycznej występowi.
Różnorodność działań artystycznych polegająca na samodzielnych poszukiwaniach, wyrażaniu swoich poglądów i wątpliwości oraz reagowania na nie, stwarza wszystkim młodym aktorom warunki do rozwoju własnej osobowości, poszerzania wiedzy, prawidłowego rozwoju artystycznego i twórczego. Uczniowie kształtują swoje postawy wobec kolegów, otaczającego świata, a także samego siebie. Uczą się odpowiedzialności nie tylko za własne działania ale również innych, poprzez m.in. dążenia do osiągnięcia  wspólnego sukcesu. Przygotowania do uczestnictwa w kulturze dostarczają wiedzy z dziedziny teatru oraz pobudzają do aktywności twórczej. U dzieci rozwijane są zainteresowania i uzdolnienia, których wcześniej może nie zauważono, rozbudzana jest także kreatywność. W zależności od indywidualnych predyspozycji, mali artyści  mają możliwość wyrażania swoich przeżyć, nastrojów i emocji za pomocą gestów, mimiki, ruchów, tańca, śpiewu. Dużą uwagę przywiązuje się do kształtowania umiejętności analizowania utworów przez żywe słowo i ekspresję ruchową. Wspólne prezentowanie i odbieranie różnorodnych tekstów kultury, dzieł sztuki teatralnej w dużym stopniu rozwija wrażliwość estetyczną, przygotowuje do twórczego życia we współczesnej cywilizacji. Wszystkim uczestnikom dostarcza wielu niezapomnianych emocji i wrażeń. Po odbytym spektaklu, sukces odbierany jest zarówno w gronie rodzinnym, klasowym, szkolnym jak i środowisku lokalnym, weryfikuje pewne działania i motywuje do podejmowania dalszej pracy i samodoskonalenia.
Ten rok był również obfity w przedstawienia teatralne, których wykonawcami byli  uczniowie klas młodszych. Pomimo wieku, poziom przedstawianych form teatralnych mógł się mierzyć ze sceną profesjonalnych artystów.  „Z roku na rok jest coraz wyższy” - stwierdził członek jury, Marek Sokół – dyrektor GOK w Lutowiskach, wieloletni organizator i uczestnik imprez artystycznych i teatralnych. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że każdy z uczniów miał możliwość  odniesienia sukcesu, ponieważ role były dostosowane do indywidualnych i rzeczywistych możliwości i predyspozycji uczniów. Trafny dobór repertuaru obfitował w wątki wychowawcze, w żartobliwy sposób ukazując współczesne wady ludzkie, niosąc przesłanie podejmowania walki ze złem i nieustającego dążenia do doskonałości.
Piękna gra aktorska, scenki dramowe przepełnione humorem przedstawianych treści, kolorystyka scenografii, bogactwo kostiumów dopracowanych w szczegóły, z zaciekawieniem przykuwała wzrok licznie zebranych widzów.
Szanowne jury w składzie: P. Marek Sokół – dyrektor GOK w Lutowiskach, P. Wioletta Kubicka – Radna Gminy Lutowiska, przedstawicielka Komisji Oświaty i Zdrowia, P. Jadwiga Sauter wieloletni pracownik GOK, P. Ewa Jakubiec – nauczyciel ZS w Lutowiskach, miało niezmiernie  trudne zadanie do wykonania. W rezultacie I miejsce przyznano uczniom  klasy I i II, przygotowanym przez P. Lidię Tkacz i P. Halinę Żołądź za spektakl teatralny pt. „Szewczyk Dratewka” oraz montaż słowno – muzyczny z okazji święta  Mamy i Taty. Wystąpienie to wywołało najwięcej radości wśród widzów, ponieważ przedstawione treści dotyczące codziennej, szarej rzeczywistości, zawierały najwięcej wątków humorystycznych. II miejsce zajęła grupa teatralna z oddziału przedszkolnego 0 „B” przygotowana przez P. Danutę Oszczypko w spektaklu pt. „W gospodarstwie u trzmiela”, odznaczająca się dużym talentem artystycznym oraz grupa teatralna klasy IVA w spektaklu pt. „Czerwone Kapturki” przygotowana przez P. Beatę Krukowską i P. Agnieszkę Magdę – Pyzochę. Spektakl odznaczał się bogactwem regionalnych strojów i tańców i  nawiązywał do tradycji  i kultury innych narodów, ukazując w humorystyczny sposób przesłanie tradycyjnej polskiej bajki pt. „Czerwony Kapturek”.
Na zaszczytnym III miejscu uplasowały się: oddział przedszkolny 0 „C” przygotowany przez P. Martę Polechońską w inscenizacji pt. „Biedronkowy Dzień Mamy i Taty”  oraz oddział przedszkolny 0„A” przygotowany przez P. Bożenę Piękoś w inscenizacji pt. „ Co mówily kredki Mietki” a także klasa III z przedstawieniem „ baśniowy ambaras” w rezyserii Barbary Sauć.
Wysoki poziom prezentowanych recytacji świadczy o dużym nakładzie pracy opiekunów oraz nieprzeciętnych zdolnościach uczestników.
Wszyscy uczestniczy otrzymali pamiątkowe dyplomy, słodycze tradycyjnie od P. Wójta Krzysztofa Mroza oraz nagrody pieniężne.
Wszystkim uczestnikom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w krzewieniu kultury, rozwijaniu indywidualnych potencjałów twórczych. Dziękujemy również rodzicom za olbrzymi wkład i zaangażowanie w przygotowania do występów oraz organizatorom.
Wszelkie podjęte działania przyczyniły się w dużym stopniu do rozwoju naszych uczniów   tym samym podniesienia jakości pracy naszej szkoły.Beata Krukowska – koordynator