piątek, 15 maja 2009

W skrócie o szkole ...


Siedziba Zespołu Szkół mieści się w Lutowiskach pn. 45. W skład zespołu wchodzą:
1. Szkoła Podstawowa im. Wojsk Ochrony Pogranicza w Lutowiskach
2.Gimnazjum
3.Szkolne Schronisko w Lutowiskach i Stuposianach

W ramach projektu Ministerstwa Edukacji Narodowej współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny i Unię Europejską „ Pracownie komputerowe dla szkół”, w szkole funkcjonuje dwie pracownie komputerowe składającą się z dwudziestu komputerów z oprogramowaniem, dwóch drukarek, laptopów i projektorów multimedialnych.
W 2008 otrzymaliśmy Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej dla Biblioteki Szkolnej składające się z czterech komputerów z oprogramowaniem i wielofunkcyjnego urządzenia sieciowego. Projekt ten był współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny i Unię Europejską.