środa, 28 grudnia 2016

Warsztaty Bożonarodzeniowe

Świąteczną atmosferę w naszej szkole można już było poczuć w środę 14 grudnia 2016 roku, gdyż tego dnia dzięki ofiarności Nadleśnictwa Lutowiska i zaprzyjaźnionego z nami Pana Janusza Karnata do szkoły przyjechały wielkie choinki, które udekorowały korytarze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. Uczniowie chętnie uczestniczyli w dekorowaniu ich i strojeniu.
Dodatkowo po lekcjach odbyły się warsztaty bożonarodzeniowe. Nie zawiedli uczniowie z Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum oraz inni chętni, którzy uwielbiają święta i licznie przybyli oraz z dużym zaangażowaniem wykonywali ozdoby świąteczne pod czujnym okiem opiekuna SU Gimnazujm Pani Edyty Pereśluchy. Dużą radość młodym uczestnikom sprawiło dekorowanie odlewów gipsowych, które otrzymaliśmy od mamy jednej z uczennic klasy III Gimnazjum Igi – Pani Anny Mordarskiej. Uczniowie uzdolnieni manualnie zdobili gipsowe ozdoby bożonarodzeniowe w formie aniołków, choinek, Jezusków, szopek i bombek. Inni natomiast zajmowali się wykonywaniem stroików Bożonarodzeniowych.
Uczniowie przynieśli przepiękne ozdoby, a Karolina Hebda dzięki pomocy Taty pieńki brzozowe, na których stroiki miały okazale wyglądać. Czas spędzony na warsztatach pozwolił uczestnikom rozwinąć potencjał artystyczny i doskonale się bawić w radosnej i twórczej atmosferze.

Opiekun SU Gimnazjum
Edyta Pereślucha
Dzień Nauczyciela

Dzień Edukacji Narodowej popularnie zwany Dniem Nauczyciela jest polskim świętem państwowym oświaty i szkolnictwa wyższego. Zostało ustanowione 27 kwietnia 1972 r. na mocy ustawy — Karta praw i obowiązków nauczyciela (Dz. U. z 1972 r. Nr 16, poz. 114) pod nazwą Dnia Nauczyciela, a następnie w 1982 r. przemianowane na Dzień Edukacji Narodowej (Dz. U. z 1982 r. Nr 3, poz. 19 z poźn. zm.). Święto to upamiętnia powstanie Komisji Edukacji Narodowej, która była pierwszym ministerstwem oświaty publicznej w Polsce. Komisja ta została powołana z inicjatywy króla polskiego Stanisława Augusta Poniatowskiego na mocy uchwały Sejmu Rozbiorowego z dnia 14 października 1773 r.
W  Zespole Szkół w Lutowiskach w Dzień Nauczyciela od Samorządu Uczniowskiego nauczyciele otrzymali jak co roku – pyszne ciasteczko.
                                                                                                    Edyta PereśluchaWybory do SU Gimnazjum w Lutowiskach

Dnia 30 września 2016 roku wraz z Centrum Edukacji Obywatelskiej odbyły się wybory samorządowe w naszym Gimnazjum. Wspólnie wybieraliśmy skład tegorocznej władzy uczniowskiej. Wybory jak również poprzedzająca je kampania wyborcza, zostały w tym roku przygotowane w pełni profesjonalnie przez SU Gimnazjum. O urząd Przewodniczącego Gimnazjum w Lutowiskach walczyło trzech kandydatów.
W Komisji Wyborczej zasiadły Anna Gromadzka, Gabriela Rudziak, Iga Mordarska.
WYNIKI WYBORÓW DO WŁADZ SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 2016
Głosowało 95% uprawnionych do głosowania uczniów.
Przewodniczący – Hebda Karolina (klasa III)
Zastępca Przewodniczącego – Winiarska Anita (klasa III)
Skarbnik – Such Michał (klasa II)
Sekretarz – Dopart Jagoda (klasa I)

Zwycięzcom gratulujemy i życzymy owocnej pracy w roku szkolnym 2016/2017.
Opiekun SU Gimnazjum
Edyta Pereślucha


czwartek, 22 grudnia 2016

Udział uczniów Gimnazjum w Lutowiskach w XXIV edycji programu BdPN pt. „Zachowamy piękno i walory przyrodnicze Bieszczadów”

W roku 2016 dziesięcioro uczniów naszego gimnazjum pod opieką mgr Małgorzaty Tkacz wzięło udział w rocznym programie edukacyjnym „Zachowamy piękno i walory przyrodnicze Bieszczadów”. Jego celem była popularyzacja i pogłębianie wiedzy z zakresu podstaw ekologii, zasobach przyrodniczych Bieszczadów i strategii ich ochrony. W ramach programu uczniowie dwukrotnie uczestniczyli w zajęciach dydaktycznych w Ośrodku Edukacji Ekologicznej BdPN w Ustrzykach Dolnych, brali udział w dwudniowych warsztatach terenowych w Wołosatem oraz w wycieczce górskiej na Połoninę Caryńską. Program zakończył się konkursem na szczeblu wojewódzkim, pod patronatem Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Reprezentacja naszej szkoły w składzie: Joanna Kosmecka, Krzysztof Chyżyński i Bartosz Pełdiak zajęła czwarte miejsce w konkurencji zespołowej. Wszyscy uczestnicy programu otrzymali zaświadczenia o jego ukończeniu oraz wydawnictwa Bieszczadzkiego Parku Narodowego. 
Małgorzata Tkacz

XIII powiatowa kampania profilaktyczna Unikajmy zagrożeń

W Ustrzyckim Domu Kultury 1 grudnia w Światowym Dniu Walki z HIV/AIDS odbyła się XIII Powiatowa Kampania Profilaktyczna. Jej adresatami jak co roku byli uczniowie szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych.
Celem kampanii jest propagowanie wśród uczniów zdrowego stylu życia poprzez zapoznawanie ze sposobami ochrony i doskonalenia zdrowia, a szczególnie przez unikanie uzależnień od alkoholu, nikotyny, narkotyków czy dopalaczy. Podczas finału kampanii, odbył się przegląd małych form teatralnych w którym wzięły udział szkoły: Gimnazjum w Czarnej, Gimnazjum w Lutowiskach, Gimnazjum w Ropience, Gimnazjum w Wojtkówce, Gimnazjum nr 1 w Ustrzykach Dolnych, Gimnazjum nr 2 w Ustrzykach Dolnych, Zespół Szkół Licealnych i Bieszczadzki Zespół Szkół Zawodowych. Nasi uczniowie z klasy I Gimnazjum zaprezentowali przedstawienie dotyczące szkodliwości brania dopalaczy, za które uzyskali gromkie brawa. W nagrodę po zakończeniu przeglądu teatrzyków wszyscy uczestnicy pojechali na pizzę do Restauracji „Orlik”. 
                                                                        


Szkolny etap konkursu recytatorskiego „Wierszowanie”

Dnia 15 listopada 2016 roku w Zespole Szkół w Lutowiskach odbył się szkolny etap konkursu recytatorskiego „Wierszowanie”.
Konkurs obejmował II i III etap szkolny:
Grupa II – recytatorzy z klas V – VI Szkoły Podstawowej.
Grupa III – recytatorzy z klas I – III Gimnazjum.
            Prezentacja obejmowała jeden wiersz i fragment prozy, a czas wykonania nie mógł przekroczyć 10 minut.
Celem konkursu jest upowszechnienie piękna języka ojczystego, promowanie literatury. Konkurs ma służyć rozwojowi kultury słowa mówionego dzieci i młodzieży, rozbudzać wrażliwość na piękno poezji oraz sprzyjać twórczej wymianie doświadczeń artystycznych.
Komisja konkursowa dokonała oceny według następujących kryteriów:
1. Dobór repertuaru, ze szczególnym uwzględnieniem własnych poszukiwań repertuarowych,
2. Interpretacja utworu,
3. Kultura słowa i mowy,
4. Ogólny wyraz artystyczny.
Przy doborze repertuaru komisja zwracała uwagę na samodzielność wyboru tekstu oraz wartości artystyczne wybieranych tekstów, a także zawarte w nich treści moralne – postawy, zachowania, stosunek do człowieka i kraju rodzinnego.
Uwzględniała również dostosowanie ich do możliwości poznawczych i siły głosu recytatora. Wybrany fragment prozy lub wiersza powinien stanowić zamkniętą całość, opatrzoną pointą.        
Po przeprowadzonym konkursie wyróżniono dyplomami następujących laureatów,  którzy 17 listopada 2016 roku reprezentowały szkołę w etapie powiatowym w Gimnazjum im. prof. Stefana Myczkowskiego w Czarnej.

Szkoła Podstawowa:
 1. Magdalena Żarnowska
 2. Paulina Tkacz
 3. Oliwia Wiśniewska
przygotowywane przez Izabelę Jakubiec – Chyżyńską.

Gimnazjum:
 1. Julia Stachowiak przygotowywany przez Edytę Pereśluchę.
 2. Karolina Mazur przygotowywana przez Agnieszkę Magdę – Pyzochę.
 3. Dominika Gretkowska przygotowywana przez Edytę Pereśluchę.                                                                               
Powiatowy konkurs recytatorski „Wierszowanie” w Sanoku
Dnia 24 listopada 2016 roku w Młodzieżowym Domu Kultury odbył się powiatowy etap konkursu recytatorskiego „Wierszowanie” i nasza uczennica kl. II Gimnazjum Karolina Mazur uzyskała II miejsce. Po przeprowadzonym konkursie wyróżniono dyplomem oraz nagrodzono albumem książkowym uczennicę z naszej szkoły.
Edyta PereśluchaKonkurs recytatorski poezji patriotycznej

Dnia 4 listopada 2016 roku w Zespole Szkół w Lutowiskach odbył się szkolny etap konkursu recytatorskiego.
Konkurs obejmował II i III etap szkolny:
Grupa II – recytatorzy z klas IV – VI Szkoły Podstawowej.
Grupa III – recytatorzy z klas I – III Gimnazjum.
            Prezentacja obejmowała jeden wiersz lub fragment prozy, a czas wykonania nie mógł przekroczyć 5 minut.
Celem konkursu jest upowszechnienie piękna języka ojczystego, promowanie literatury oraz patriotyzmu i poszanowania Ojczyzny. Konkurs ma służyć rozwojowi kultury słowa mówionego dzieci i młodzieży, rozbudzać wrażliwość na piękno poezji oraz sprzyjać twórczej wymianie doświadczeń artystycznych. Ma również zachęcić uczniów do poszanowania tradycji narodowych związanych z walką o niepodległość Polski.
Komisja konkursowa dokonała oceny według następujących kryteriów:
1. Dobór repertuaru, ze szczególnym uwzględnieniem własnych poszukiwań repertuarowych,
2. Interpretacja utworu,
3. Kultura słowa i mowy,
4. Ogólny wyraz artystyczny.
Przy doborze repertuaru komisja zwracała uwagę na samodzielność wyboru tekstu oraz wartości artystyczne wybieranych tekstów, a także zawarte w nich treści moralne – postawy, zachowania, stosunek do człowieka i kraju rodzinnego.
Uwzględniała również dostosowanie ich do możliwości poznawczych i siły głosu recytatora. Wybrany fragment prozy lub wiersza powinien stanowić zamkniętą całość, opatrzoną pointą.        
Po przeprowadzonym konkursie wyróżniono dyplomami następujących laureatów,  którzy 17 listopada 2016 roku reprezentowały szkołę w etapie powiatowym w Gimnazjum im. prof. Stefana Myczkowskiego w Czarnej.
 Szkoła Podstawowa:
 1. Zofia Kuzar przygotowywana przez Edytę Pereśluchę.
 2. Jakub Nykiel przygotowywany przez Edytę Pereśluchę.
 3. Magdalena Piotrowska przygotowywany przez Edytę Pereśluchę.
 Gimnazjum:
 1. Sara Pawełek przygotowywany przez Edytę Pereśluchę.
 2. Dagmara Kardasz przygotowywana przez Edytę Pereśluchę.
 3. Dominika Gretkowska przygotowywana przez Edytę Pereśluchę.
 4. Dominika Cichońska przygotowywana przez Edytę Pereśluchę.
                                                                                                          
Powiatowy konkurs recytatorski wierszy patriotycznych pod patronatem Kuratorium Oświaty w Rzeszowie w Gimnazjum im. prof. Stefana Myczkowskiego w Czarnej
                                                                                                                   
Dnia 17 listopada 2016 roku w Gimnazjum im. prof. Stefana Myczkowskiego w Czarnej odbył się powiatowy etap konkursu recytatorskiego pod honorowym patronatem Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Organizatorem konkursu była Pani bibliotekarka Irena Brzuzan – Jełowicka przy wsparciu Pani dyrektor Danuty Kornagi.
Komisja w składzie: Beata Bożętka, Barbara Wójcik i Renata Różycka – Franczak bardzo wysoko oceniła poziom umiejętności recytatorskich uczestników oraz niezwykłą świadomość mówionego tekstu, a także udzieliła wielu cennych wskazówek na przyszłość dla młodych artystów.
W konkursie wzięło udział 36 uczestników z sześciu szkół: Olszanicy, Ropienki, Ustrzyk Dolnych, Uherzec Mineralnych, Czarnej i Lutowisk. Recytowano utwory należące do klasyki oraz współczesnych autorów, a dobór repertuaru był bardzo różnorodny.
Po przeprowadzonym konkursie wyróżniono dyplomem oraz nagrodzono albumem książkowym uczennicę z naszej szkoły:
Szkoła Podstawowa: WYRÓŻNIENIE – Zofia Kuzar przygotowywana przez mgr Edytę Pereśluchę
Gimnazjum: WYRÓŻNIENIE – Sara Pawełek przygotowywana przez mgr Edytę Pereśluchę
Edyta Pereślucha

Trawestacja „Dziadów cz. II”

Dnia 16 listopada 2016 r. klasa I Gimnazjum zajęła się przeróbką znanego utworu Adama Mickiewicza „Dziady cz. II” i wykonała doskonałą trawestację. Trzy grupy próbowały swoich sił. W jednej były tylko panowie, w drugiej panie, a trzecia była damsko – męska. Najlepsza okazała się grupa pań, ale inne też wspaniale się zaprezentowały (co pokazują zdjęcia).
Edyta Pereślucha


Wycieczka klasy III Gimnazjum do Rzeszowa

Dnia 14.11.2016 r. klasa III Gimnazjum wraz z wychowawczynią Edytą Pereśluchą i z opiekunem Małgorzatą Fedorowicz udała się na wycieczkę do Rzeszowa. Swój wyjazd rozpoczęli od nauki lub samodoskonalenia nauki gry w kręgle, następnie wybrali się na seans filmowy w kinie „Helios” w Galerii Rzeszów pt. „Wołyń”.
Na zakończenie gimnazjaliści po raz kolejny próbowali swoich sił i uczyli się jeździć na gokartach.
Wycieczka miała na celu integrację zespołu klasowego i świetną zabawę. 
                                                                                      Edyta Pereślucha