wtorek, 29 maja 2018

X Przegląd Piosenki Turystycznej - Lutowiska 2018.

17 maja 2018 odbył się jubileuszowy, X Przegląd Piosenki Turystycznej - Lutowiska 2018. Organizatorami przeglądu byli Zespół Szkół w Lutowiskach i Gminny Ośrodek Kultury im. Jerzego Janickiego w Lutowiskach. Przegląd przygotowały i koordynowały nauczycielki Zespołu Szkół w Lutowiskach: pani Elżbieta Kosmecka, pani Joanna Pełdiak pani Marta Polechońska. Imprezę prowadzili uczniowie klasy III naszego gimnazjum Karolina Mazur i Gaweł Sura.
Ideą organizowanego przez nas Przegląd Piosenki Turystycznej jest popularyzacja piosenki o tematyce turystycznej wśród dzieci i młodzieży, promowanie młodych talentów oraz integracja środowiska uczniów, nauczycieli, instruktorów i opiekunów.
Sponsorami imprezy byli Gminny Ośrodek Kultury w Lutowiskach i Nadleśnictwo w Lutowiskach. Za pozyskane fundusze zakupiono nagrody oraz zapewniono poczęstunek uczestnikom.
Przegląd piosenki otworzyła Dyrektor Zespołu Szkół w Lutowiskach, pani Beata Krukowska, witając uczestników i zaproszonych gości.
Następnie blisko 80 uczestników rozpoczęło zmagania. Byli wśród nas reprezentanci szkół podstawowych i gimnazjów :
- z Czarnej, z panią Iwoną Plezią;
- z Lutowisk, z panią Martą Polechońską, Barbarą Sauć i Joanną Pełdiak;
- z Uherzec, z panią Magdaleną Kobrzyńską;
- z Ustrzyk Dolnych, z paniami Pani Jadwiga Jastrzębska i Janiną Malicką.
W gronie jury zasiedli: pan Marek Sokół, dyrektor GOK w Lutowiskach, pani Marta Ziemniewicz, przedstawicielka Nadleśnictwa Lutowiska oraz pan Grzegorz Zubel zastępca przewodniczącej Rady Rodziców Zespołu Szkół w Lutowiskach. Jury oceniało : dobór repertuaru, związany z charakterem konkursu, interpretację wokalno – muzyczną i ogólny wyraz sceniczny. Uczestnicy przeglądu mogli zaprezentować nie tylko swoje umiejętności wokalne ale również umiejętności gry na różnych instrumentach.

Wyniki konkursu:

Kategoria indywidualna, klasy I-III
miejsce
wykonawca
szkoła
I
Agata Kobrzyńska
Uherce
Kategoria zespół, klasy I-III
miejsce
wykonawca
szkoła
I
Iskierki
Lutowiska
II
Chochliki
Lutowiska
Kategoria indywidualna, klasy IV-VI
miejsce
wykonawca
szkoła
I
Robert Pasierbowicz
Uherce
II
Emilia Dobosz
 Ustrzyki Dolne nr1
III
Witold Pełdiak
 Lutowiska
Kategoria zespół, klasy IV-VI
miejsce
wykonawca
szkoła
I
Zespół Uherce
Uherce
II
Szkolny Zespół Wokalny
 Lutowiska
Kategoria indywidualna, klasy VII, II-III GM
miejsce
wykonawca
szkoła
I
Aleksandra Tomkiewicz
Czarna
II
Emilia Kucab
Ustrzyki Dolne nr2
III
Wiktoria Steciuk
Czarna
Kategoria zespoły, klasy VII, II-III GM
miejsce
wykonawca
szkoła
I
Zespół Volta
Czarna
II
Zespół Uherce
Uherce
Zwycięzcom i wszystkim uczestnikom bardzo serdecznie gratulujemy i zapraszamy za rok.
Opracowała:
Marta Polechońska


„Niepełnosprawni są wśród nas” – konkurs plastyczny rozstrzygnięty.

Szkolna grupa wolontariatu, z okazji Dnia Kolorowej Skarpetki , ogłosiła dla młodszych uczniów naszej szkoły, klasy I – III, konkurs plastyczny pt. „Niepełnosprawni są wśród nas”. Zadaniem konkursowym było wykonanie pracy plastycznej popularyzującej integrację społeczną zdrowych i niepełnosprawnych dzieci, zachęcającej do pomagania innym.
Komisja w składzie: Agnieszka Magda-Pyzocha, Joanna Pełdiak i Marta Polechońska przyznała nagrody następującym uczniom:
I miejsce – Zofia Pochyła
II miejsce – Hanna Rusin
III miejsce – Kaja Wójcik, Filip Pirga
Wyróżnienie – Wiktor Chruszcz, Kamila Jędrusiak, Szymon Kochanowicz,
Martyna Rudziak, Antonina Nykiel, Łukasz Prokopiak
Opiekunki SKW „Szansa”:
J. Pełdiak, M. Polechońska


wtorek, 22 maja 2018

"Razem możemy więcej"

Na przełomie lutego i marca Szkolny Klub Wolontariatu SZANSA, prowadził zbiórkę rzeczy dla 120 podopiecznych z Domu Dziecka w Dobromilu na Ukrainie.
Była to kolejna udana akcja. Dzięki wsparciu rodziców, uczniów, nauczycieli i wszystkich ludzi dobrej woli, udało się zaspokoić te najbardziej podstawowe potrzeby dzieciaków i jednocześnie sprawić im odrobinę radości. Na ręce Was Wszystkich składamy serdeczne podziękowanie.
Opiekunki Szkolnego Koła Wolontariatu

J. Pełdiak M. Polechońska
czwartek, 10 maja 2018

Święto Konstytucji 3 Maja

   Obchody Święta Konstytucji 3 Maja w Lutowiskach rozpoczęły się od uroczystej mszy świętej z udziałem pocztów sztandarowych Nadleśnictwa w Lutowiskach, OSP w Lutowiskach, Koła Łowieckiego „Gawra” oraz Zespołu Szkół w Lutowiskach, po której złożono kwiaty pod Pomnikami Pamięci .
   Druga część uroczystości odbyła się w kinie „Otryt”, gdzie dla upamiętnienia tego doniosłego faktu historycznego uczniowie naszej szkoły pod opieką p. Małgorzaty Tkacz, p. Barbary Winiarskiej oraz nauczyciela muzyki p. Piotra Florka przygotowali część artystyczną o najważniejszych faktach dotyczących tego wydarzenia.
   Miło nam donieść, że nasze wspólne świętowanie zaszczycili swoją obecnością p. Marek Andruch- Starosta Powiatu Bieszczadzkiego, p. Ryszard Urban - Przewodniczący Rady Powiatu Bieszczadzkiego,   p. Emil Szmyd – Komendant Powiatowy PSP w Ustrzykach Dolnych, p. Piotr Mielcarek – Komendant Placówki SG w Czarnej, p. Krzysztof Mróz –Wójt Gminy Lutowiska, p. Zofia Bacior – Michalska – sekretarz Gminy Lutowiska, Dyrektor GOK – p. Marek Sokół, Nadleśniczy Nadleśnictwa Lutowiska p. Marek Bajda, Przewodniczący Koła Łowieckiego „Gawra” – p. Maciej Mikołajczak, Przewodnicząca Rady Rodziców ZS w Lutowiskach – p. Ewa Marszałek, Przedstawicielka Powiatu – p. Magdalena Skotnik, nauczyciele, rodzice, uczniowie i goście.
   Dziękujemy wszystkim za udział i wzór w kształtowaniu postaw patriotycznych młodego pokolenia.

Małgorzata Tkacz
Barbara Winiarskawtorek, 8 maja 2018

Egzamin gimnazjalny rozpoczęty!

W dniach 18-20 kwietnia 2018r. uczniowie przystąpili do egzaminu sprawdzającego wiedzę po trzech latach nauki. Od 9:00 uczniowie rozwiązywali testy z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie, a następnie o 11.00 rozpoczął się egzamin z języka polskiego. We wtorek zmierzyli się z przedmiotami ścisłymi, ten dzień sprawił gimnazjalistom trochę więcej trudności, niektórzy z nich mieli niezadowolone miny. Ostatniego, trzeciego dnia, należało rozwiązać testy z języków obcych: angielskiego oraz niemieckiego.
Wreszcie po trzech dniach testów gimnazjalnych uczniowie mogli odetchnąć i wymienić się spostrzeżeniami. Zdania na temat stopnia trudności były podzielne. Większość uznała drugi dzień jako najtrudniejszy. Mamy nadzieję, że wyniki będą w stanie zadowolić nie tylko gimnazjalistów, ale również nauczycieli, którzy poświęcili swój cenny czas na powtórzenie z materiału i właściwe przygotowanie uczniów. Wszyscy gimnazjaliści składają im gorące podziękowania.


Dni otwarte

W dniach 26.03 oraz 28.03.2018 r. uczniowie  klas II i III gimnazjum urządzili dni otwarte. Klasa VIb i VIa przyszła i na lekcję fizyki i uczyli się co to jest tęcza, jak powstaje i obejrzeli doświadczenie. Dowiedzieli się również co to jest RGB i na czym polega. Na koniec klasy  podziękowały za prezentację i wróciły na lekcję.poniedziałek, 7 maja 2018

Zwycięstwo!!! - Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej - eliminacje powiatowe.

25 kwietnia w Starostwie Powiatowym w Ustrzykach Dolnych odbyły się powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Eliminacje były prowadzone w 3 grupach wiekowych i składały się z części pisemnej i ustnej.
Naszą szkołę w/w turnieju reprezentowali: Witold Pełdiak, Jolanta Kuzar, Igor Stanisławski i Przemysław Kuzar.
Miło poinformować, iż w kategorii gimnazjum zwyciężył Przemek Kuzar i to właśnie on będzie reprezentował nasza szkołę i nasz powiat w eliminacjach wojewódzkich w Strzyżowie.