wtorek, 26 grudnia 2017

Kampania profilaktyczna

Po raz kolejny w roku kalendarzowym 2017/2018 osiem szkół z terenu powiatu bieszczadzkiego wzięło udział w XIV Powiatowej Kampanii Profilaktycznej. Młodzież, o walce z uzależnieniami opowiadała w formie przedstawień teatralnych, które zaprezentowała na scenie Ustrzyckiego Domu Kultury.
XIV Powiatowa Kampania Profilaktyczna zorganizowana przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Ustrzykach Dolnych, Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Ustrzykach Dolnych, Komendę Powiatową Policji w Ustrzykach Dolnych, Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Ustrzykach Dolnych odbyła się 4 grudnia 2017 r. w Ustrzyckim Domu Kultury.
Celem Kampanii była popularyzacja wśród młodzieży szkolnej wiedzy na temat przeciwdziałania narkomanii, kształtowanie świadomości na temat niebezpieczeństw i zagrożeń związanych z używkami, z zażywaniem i uzależnieniem od substancji psychoaktywnych, które zawierają środki powszechnie nazywane dopalaczami oraz zaktywizowanie młodzieży do samodzielnego poszukiwania wiedzy i promowania zdrowego stylu życia, wolnego od używek.
W tym roku Kampania miała formę przeglądu małych form teatralnych, w którym wzięło udział 8 szkół: Zespół Szkół z Lutowisk, Bieszczadzki Zespół Szkół Zawodowych, Szkoła Podstawowa z Wojtkowej, Szkoła Podstawowa z Ropienki, Szkoła Podstawowa nr 1 w Ustrzykach Dolnych, Bieszczadzki Zespół Placówek Szkolno- – Wychowawczych, Szkoła Podstawowa z Ustjanowej oraz Zespół Szkół Licealnych w Ustrzykach Dolnych.
Nagrody i upominki dla młodzieży zostały ufundowane przez Gminną Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminę Lutowiska.
Spektakl teatralny młodzieży z Lutowisk pt. „W sieci” przygotowany był przez uczniów klasy II i III Gimnazjum i trzy nauczycielki Panią Edytę Pereśluchę, Panią Małgorzatę Wójtowicz i Panią Joannę Pełdiak.
Dnia 18 grudnia na przedstawienie „W sieci” zaproszono do świetlicy szkolnej klasy IV – VII Szkoły Podstawowej oraz II i III Gimnazjum, a także gości specjalnych Pana Wójta Gminy Lutowiska Krzysztofa Mroza i Panią Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lutowiskach – Małgorzatę Prokopiak – Młynarczyk. Bardzo serdecznie dziękujemy za przybycie oraz skierowanie cennych słów do młodzieży.                                                                                          Edyta Pereślucha

Konkurs recytatorski

Dnia 30 listopada 2017 r. odbył się XVIII Konkurs recytatorski „Wierszowanie 2017” w Sanoku. Z poezją i prozą zmagali się uczniowie klas siódmych Szkoły Podstawowej oraz II i III Gimnazjum, a oceniało ich jury w składzie: Janina Lewandowska (przewodnicząca jury), Ewelina Rajchel (Starostwo powiatowe) oraz Joanna Kłopotowska – Per (Młodzieżowy Dom Kultury w Sanoku). Naszą szkołę reprezentowały trzy uczennice:
Karolina Mazur kl. III Gimnazjum (przygotowywana przez Panią Agnieszkę Magdę – Pyzochę),
Jagoda Dopart kl. II Gimnazjum (przygotowywana przez Panią Edytę Pereśluchę),
Sara Pawełek kl. II Gimnazjum (przygotowywana przez Panią Edytę Pereśluchę).
Z wielką dumą chwalimy:
II miejsce:
Sara Pawełek, Gimnazjum Lutowiska
Karolina Mazur, Gimnazjum Lutowiska
Jest to Wojewódzki Konkurs Kuratoryjny, wpisywany na świadectwo ukończenia gimnazjum, po którym uczennice otrzymają dodatkowe punkty przy starcie do wybranej szkoły średniej.
Edyta Pereślucha

piątek, 15 grudnia 2017

Andrzejki

30 listopada w naszej szkole odbyła się zabawa andrzejkowa przygotowana przez Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej i Gimnazjum, a także Samorządy Klasowe. W dyskotece uczestniczyli uczniowie klasy IV, V, Via i b, VII oraz klasy gimnazjalne. Przeprowadzono szereg zabaw i wróżb andrzejkowych. Uczennice Hanna Płeszka i Natalia Hebda prowadziły sklepik. Organizatorkami tego wydarzenia była pani Małgorzata Fedorowicz i pani Ewa Jakubiec. W zabawie uczestniczyli również niektórzy rodzice naszych uczniów, którym serdecznie dziękujemy. Uczniowie byli bardzo zadowoleni.
Małgorzata Fedorowicz

                                                                                                                          Ewa Jakubiec


Wycieczka klasy 4

Dnia 7 grudnia 2017 roku klasa czwarta Szkoły Podstawowej pod opieką pani Małgorzaty  i Elżbiety Kosmeckiej wybrała się na wycieczkę, do stolicy województwa podkarpackiego, Rzeszowa. Dzieci oglądnęły w kinie Helios film  pt. „Coco”, niosący wspaniałe przesłanie. Po kinie przejechali do największej w Rzeszowie sali zabaw „FANTAZJA”, gdzie spotkali się ze Św. Mikołajem i mogli skorzystać ze wspaniałych atrakcji tego miejsca. Na koniec pobytu zjedli posiłek w Mac Donaldzie i udali się  w drogę powrotną do Lutowisk.

Małgorzata Fedorowicz
piątek, 8 grudnia 2017

11 Listopada

11 listopadaa obchodziliśmy 99 tą rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Uczniowie naszej Szkoły wzięli udział we Mszy Świętej , a Przedstawiciele Samorządu wraz z Panią Dyrektor  złożyli kwiaty w miejscach pamięci. Następnie w Sali Kina Otryt uczniowie zaprezentowali wiersze i pieśni patriotyczne, oddając tym samy hołd walczącym o naszą wolność. Dziękujemy Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury za życzliwą pomoc w przygotowaniu Akademii oraz Uczniom, Rodzicom i Mieszkańcom za przybycie.

Ewa Jakubiec