wtorek, 26 grudnia 2017

Kampania profilaktyczna

Po raz kolejny w roku kalendarzowym 2017/2018 osiem szkół z terenu powiatu bieszczadzkiego wzięło udział w XIV Powiatowej Kampanii Profilaktycznej. Młodzież, o walce z uzależnieniami opowiadała w formie przedstawień teatralnych, które zaprezentowała na scenie Ustrzyckiego Domu Kultury.
XIV Powiatowa Kampania Profilaktyczna zorganizowana przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Ustrzykach Dolnych, Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Ustrzykach Dolnych, Komendę Powiatową Policji w Ustrzykach Dolnych, Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Ustrzykach Dolnych odbyła się 4 grudnia 2017 r. w Ustrzyckim Domu Kultury.
Celem Kampanii była popularyzacja wśród młodzieży szkolnej wiedzy na temat przeciwdziałania narkomanii, kształtowanie świadomości na temat niebezpieczeństw i zagrożeń związanych z używkami, z zażywaniem i uzależnieniem od substancji psychoaktywnych, które zawierają środki powszechnie nazywane dopalaczami oraz zaktywizowanie młodzieży do samodzielnego poszukiwania wiedzy i promowania zdrowego stylu życia, wolnego od używek.
W tym roku Kampania miała formę przeglądu małych form teatralnych, w którym wzięło udział 8 szkół: Zespół Szkół z Lutowisk, Bieszczadzki Zespół Szkół Zawodowych, Szkoła Podstawowa z Wojtkowej, Szkoła Podstawowa z Ropienki, Szkoła Podstawowa nr 1 w Ustrzykach Dolnych, Bieszczadzki Zespół Placówek Szkolno- – Wychowawczych, Szkoła Podstawowa z Ustjanowej oraz Zespół Szkół Licealnych w Ustrzykach Dolnych.
Nagrody i upominki dla młodzieży zostały ufundowane przez Gminną Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminę Lutowiska.
Spektakl teatralny młodzieży z Lutowisk pt. „W sieci” przygotowany był przez uczniów klasy II i III Gimnazjum i trzy nauczycielki Panią Edytę Pereśluchę, Panią Małgorzatę Wójtowicz i Panią Joannę Pełdiak.
Dnia 18 grudnia na przedstawienie „W sieci” zaproszono do świetlicy szkolnej klasy IV – VII Szkoły Podstawowej oraz II i III Gimnazjum, a także gości specjalnych Pana Wójta Gminy Lutowiska Krzysztofa Mroza i Panią Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lutowiskach – Małgorzatę Prokopiak – Młynarczyk. Bardzo serdecznie dziękujemy za przybycie oraz skierowanie cennych słów do młodzieży.                                                                                          Edyta Pereślucha

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz