poniedziałek, 18 maja 2009

Historia szkoły

Powojenna historia Lutowisk, w tym również i szkoły, zaczyna się w 1951 roku. Decyzją Józefa Stalina nastąpiło tzw. „wyrównanie granic” pomiędzy Polską a ZSRR której skutkiem było miedzy innymi pozbawienie nas nowoodkrytych złóż węgla kamiennego na terenie powiatu sokalskiego. Do Związku Radzieckiego włączono Bełz, Krystynopol, Waręż i Uhnów wraz z sąsiadującymi wsiami. W ramach rekompensaty przekazano Polsce Ustrzyki Dolne, Czarną, Lutowiska i sąsiadujące miejscowości. W listopadzie 1951 roku przeniesiono mieszkańców sokalszczyzny do wyznaczonych wcześniej miejscowości. W Lutowiskach znalazło się 36 rodzin przesiedleńców; znależli się w „naftowym Eldorado”, którym nigdy nie było i nie będzie, na ziemiach bez dróg i mostów, elektryczności, szkół i sklepów, bez jakiejkolwiek infrastruktury, które trzeba było zagospodarować od podstaw.

Po prowizorycznym remoncie zdewastowanego budynku szkolnego (1904 rok budowy), wyposażeniu w zdezelowane meble szkolne, w dniu 23 listopada 1951 roku naukę rozpoczęło 24 dzieci. Kadrę pedagogiczną stanowiły; Anna Sobiecka – kierowniczka i Irena Trojanowska – młoda 18 letnia nauczycielka. Stopniowo, w ciągu kilkunastu lat nastąpiła poprawa warunków materialnych ludności i oddano kilkudziesięciokilometrowy odcinek drogi asfaltowej z Ustrzyk Dolnych do Procisnego (1957), oddano do użytku nowe szkoły w Dwerniku (1958), Stuposianach (1959) Zatwarnicy (1964), wybudowano nowe osiedle leśne i PGR –owskie min. w Dwerniku, Sekowcu, Zatwarnicy, Pszczelinach. Pojawili się młodzi robotnicy i ich dziewczyny, którzy szybko poprawili stan demograficzny gminy.

Ponizej liczby ilustrujące wzrost liczby dzieci w szkole w Lutowiskach:

1951 rok – 24 uczniów

1961 – 57 uczniów

1969 – 123 uczniów

1981 – 229 uczniów

1984 – 284 uczniów

1986 – 287 uczniów

1987 – 323 uczniów

W 1978 roku w Dwerniku – 70 uczniów Stuposiany – 31 uczniów Zatwarnica – 23 uczniów.

Wraz ze wzrostem liczby uczniów w Zbiorczej Szkole Gminnej w Lutowiskach pojawiły się problemy. W 1979 roku dojeżdżało 129 uczniów z 17 miejscowości, dożywiało się w stołówce szkolnej 190 uczniów, ciasnota w szkole związana z potrzebą nauczania na jedną zmianę. Pod koniec lat osiemdziesiątych poczyniono starania związane z budową nowej szkoły. Cykl budowy trwał ponad 6 lat, związany był głównie z trudnościami finansowymi ale w budynku szkolnym znalazło się min. 16 klas lekcyjnych, pracownie przedmiotowe, biblioteka, świetlica ,pomieszczenia przedszkola, sala gimnastyczna, kuchnia i jadalnia dla 180 uczniów, dwa gabinety lekarskie, siłownia , natryski a na zewnątrz obiektu kompleks boisk, arboretum. Ważniejsze wydarzenia z ponad 55 letniej historii szkoły:

- 23 listopada 1951r. – rozpoczęcie nauki w szkole przez 24 dzieci przesiedleńców

- 1 styczeń 1971 – powołanie Gminnego dyrektora Szkół w Lutowiskach

- 27 września - zarządzenie Kuratora Okręgu Szkolnego w Rzeszowie o utworzeniu Zbiorczej Szkoły Gminnej w Lutowiskach

- 1973 (kwiecień) – rozpoczęcie budowy Domu Nauczyciela w Lutowiskach dla 6 rodzin nauczycielskich

- 17 pażdziernika 1974 – uroczystość nadania szkole imienia i wręczenie sztandaru ufundowanego przez rodziców

- wrzesień 1986 – rozpoczęcie budowy budynku szkolnego w Lutowiskach

- kwiecień 1993 – rozpoczęcie nauki w nowej szkole

Kadra kierownicza szkoły począwszy od 1951 roku (kierowniczki i dyrektorzy).

Anna Sobiecka

Tadeusz Konieczny

Irena Brukało

Kazimierz Garstka

Mirosława Cichacz

Janina Hrabal

Barbara Strycharz - Kluz

Agnieszka Magda (gimnazjum)

Ewa Nahajowska

Marta Polechońska

Beata Krukowska

tekst:Kazimierz Garstka