środa, 27 maja 2015

VII Przegląd Piosenki Turystycznej Lutowiska 2015.

 21 maja 2015 odbył się  VII Przegląd Piosenki Turystycznej w Lutowiskach w "Chacie Floriana". Ideą Przeglądu  była popularyzacja piosenki o tematyce turystycznej wśród dzieci i młodzieży, promowanie młodych talentów oraz integracja środowiska uczniów, nauczycieli, instruktorów i opiekunów.
Organizatorem konkursu był Zespół Szkół w Lutowiskach przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Lutowiskach a koordynatorkami Joanna Pełdiak i  Elżbieta Kosmecka , nauczycielki Zespołu Szkół w Lutowiskach.   Przegląd Piosenki prowadzili uczniowie klasy III gimnazjum  tutejszej szkoły Anna Kubicka i Łukasz Hodur.
  Imprezę  otworzyła  Pani Dyrektor Zespołu Szkół w Lutowiskach i Marta Polechońska, witając  uczestników  i zaproszonych  gości  wśród, których byli wójt gminy Lutowiska Pan Krzysztof Mróz, przedstawiciel Nadleśnictwa Lutowiska  Pani Ewa Bogacz,  dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Lutowiskach  Pan Marek Sokół, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lutowiskach Pani Małgorzata Prokopiak- Młynarczyk i przedstawiciel Rady Rodziców Pani Ewa Marszałek.
Sponsorami imprezy byli Gminny Ośrodek Kultury w Lutowiskach, Nadleśnictwo w Lutowiskach, Urząd Gminy w Lutowiskach i Rada Rodziców Zespołu Szkół w Lutowiskach.
 Oprawą plastyczną zajęła się pani Małgorzata Panek.
Za pozyskane wsparcie finansowe zakupiono nagrody oraz zapewniono poczęstunek uczestnikom imprezy.
  W gronie jury zasiedli: Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Pan Marek Sokół, Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Ewa Marszałek oraz  przedstawiciel Nadleśnictwa  Lutowiska  Ewa Bogacz. Jury oceniało : dobór repertuaru, związany z charakterem konkursu, interpretację wokalno – muzyczną i ogólny wyraz sceniczny.
 Do konkursu przystąpiły dzieci Szkół Podstawowych oraz młodzież  Gimnazjów powiatów bieszczadzkiego i leskiego : SP  i Gimnazjum w Czarnej z opiekunem panią Iwoną Plezia , SP nr 1 oraz Gimnzajum nr 1 w Ustrzykach Dolnych – opiekun grupy Pani Janina Malicka,   SP w Olszanicy – opiekunowie grup Pani Małgorzata Darosz i Pan Jerzy Krupa,  SP w Lutowiskach, opiekun Pani Barbara Sauć, Gimnazjum w Lutowiskach – opiekun Pan Piotr Florek, SP w Ustianowej, opiekun Pani Danuta Krycka, SP w Uhercach, opiekun Pani Magdalena Demkowicz.  Po raz pierwszy  w gronie uczestników znalazło się  Gimnazjum z Ropienki, wraz z opiekunem Panem Patrykiem Darosz.
 Jury przyznało  nagrody w trzech grupach wiekowych:  klasy I-III, klasy IV – VI i Gimnazjum  w kategoriach zespołowych i indywidualnych.
Jako jedyni w najmłodszej grupie wiekowej w kategorii zespołowej klas I-III SP  wystąpiły dzieci ze SPw Lutowiskach i zajęły I miejsce.
W następnej grupie wiekowej tj. klasyIV-VI SP w kategorii soliści I miejsce zdobyła Wiktoria Steciuk ze SP w Czarnej, II miejsce przyznano reprezentantce SP w Czarnej Aleksandrze Tomkiewicz , na III miejscu uplasowała się uczennica   SP nr 1 w  Ustrzyki Dolnych.Natomiast  wyróżnienie przyznano uczennicy Kindze Matyja , przedstawicielce  SP nr1 w Ustrzykach Dolnych.
W kategorii zespoły SP klasy IV_VI  I miejsce zdobył zespół Eola w składzie: Aleksandra Tomkiewicz, Wiktoria Steciuk, Stanisław Sowula i Michał Kosmecki ze SP w Czarnej. Na II miejsce zapracowała grupa SP w Uhercach w składzie  natomiast III miejsce przyznano duetowi z Ustianowej w składzie Alicja Kuzioła i Karolina Tkacz. Wyróżnienia zdobyły: grupa Tuptusie Ze Szkoły podstawowej w Olszanicy, drugi duet z Ustianowej w składzie Maria Bernat i Elani Pagriatu oraz  duet z Olszanicy w składzie Sara Zając i Gabriela Miśko.
W starszej grupie wiekowej tj. gimnazjum w kategorii soliści I miejsce zdobyła  Julia Kosmecka, przedstawicielka Gimnazjum w Czarnej. II miejsce wywalczyła również reprezentantka Gimnazjum w Czarnej Natalia Rzeszowska . III miejsce przyznano Aleksandrze Piotrowicz , reprezentantce  Gimnazjum nr 1 w Ustrzykach Dolnych.
W kategorii zespoły gimnazjum w  w\w grupie wiekowej przyznano następujące miejsca:
I miejsce grupa Volta w składzie Aleksandra Malawska, Zuzanna Pupek, Natalia Rzeszowska, Julia Kosmecka, Żaneta Lenart, Aneta Mazurek- wokalistki Gimnazjum w Czarnej.  II miejsce  zdobyła grupa reprezentantów Gimnazjum  z Uherzec,  III miejsce wyśpiewał duet  z  Lutowisk Izabela Pełdiak i Anna Pietrzyk. Wyróżnienie przyznano zespołowi Gimnazjum z  Ropienki .
Uczestnicy przeglądu mogli zaprezentować nie tylko swoje umiejętności wokalne  ale również umiejętności gry na różnych instrumentach.

 Muzyka łagodzi obyczaje. Dzięki takim przedsięwzięciom dzieci odkrywają swoje talenty i je rozwijają, poznają rówieśników z innych miejscowości, aktywnie spędzają czas , nabierają nowych doświadczeń i  uczą się występów przed szerszym gronem publiczności. Cieszymy się ,że udało się nam zainteresować tym konkursem   młodzież  i dzieci szkół naszych bieszczadzkich powiatów.
Elżbieta Kosmecka

poniedziałek, 18 maja 2015

Apel z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Dnia 06 maja 2015 r. w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 
Montaż poetycko – muzyczny w wykonaniu gimnazjalistów i uczniów Szkoły Podstawowej był oddaniem hołdu twórcom konstytucji oraz przypomnieniem faktów historycznych z tym związanych. Uroczysty charakter temu wydarzeniu nadało odśpiewanie hymnu państwowego oraz przybliżenie najważniejszych wydarzeń i osób z tamtych czasów. Wielokrotnie podkreślano także istotę uchwalonej w 1791 r. ustawy, która stała się przełomową nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. W akademii uczniowie zwrócili również uwagę na fakt, iż żyjąc w zawrotnym tempie, na plan pierwszy wysuwamy teraźniejszość. Snujemy plany na przyszłość, często nie pamiętając o przeszłości. A przecież Jan Paweł II powiedział kiedyś; ,,Naród, który zapomina o historii własnej Ojczyzny, traci swoją tożsamość (…). Naród, który nie zna swojej przeszłości, umiera i nie buduje przyszłości." 
Ta wspaniała akademia była możliwa do zrealizowania dzięki uczniom klas : III gimnazjum: Wojciech Bekier, Melania Brańska, Jan Brodowicz, Artur Czernatowicz, Łukasz Hodur, Martyna Kowal, Anna Kubicka, Anna Lidke, Natalia Michalec, Paulo Pańszczyk, Aleksandra Paraniak, Aleksandra Remiszewska, Tomasz Romaszewski, Patrycja Roszczak, Marlena Rudziak, Urszula Szczepanek, I gimnazjum: Kaja Czaban, Krzysztof Chyżyński, Joanna Kosmecka, Klasa V: Sara Pawełek, Julia Stachowiak 
Uroczystość była dla wszystkich uczniów lekcją historii i patriotyzmu, skłaniała do refleksji nad przeszłością i przyszłością młodego pokolenia, które musi dokonać wkrótce wyboru dotyczącego swojego dalszego losu.
Całość uroczystości przygotowały pani Małgorzata Panek i Elżbieta Szylak oraz pan Piotr Florek. 
Małgorzata Panek piątek, 8 maja 2015

Wybory prezydenckie

                   Młodzi głosują – wybory prezydenckie 2015
Braun Grzegorz Michał
Duda Andrzej Sebastian
Jarubas Adam Sebastian
Komorowski Bronisław Maria
Korwin-Mikke Janusz Ryszard
Kowalski Marian Janusz
Kukiz Paweł Piotr
Ogórek Magdalena Agnieszka
Palikot Janusz Marian
Tanajno Paweł Jan
Wilk Jacek

Oto lista 11  kandydatów w Wyborach prezydenckich 2015
4 maja 2015 r. w Gimnazjum w Lutowiskach odbyły się wybory na prezydenta Polski. Nasze Gimnazjum wzięło udział w Programie „Samorządy mają głos” organizowanym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Nasze relacje można śledzić na stronie Internetowej
 www.wybory.ceo.org.pl
Komisja wyborcza: Dagmara Gawle, Melania Brańska, Marlena Rudziak wraz z opiekunem SU Gimnazjum i koordynatorką projektu Edytą Pereśluchą zawiadamiają, iż:
Liczba osób uprawnionych do głosowania: 71
Liczba głosów oddanych: 59
w tym:
-          głosów ważnych: 54
-          głosów nieważnych: 5
Frekwencja wyborcza: 83 %

Głosów ważnych oddanych na:

Lp.
Nazwa Komitetu Wyborczego
Liczba oddanych głosów
1.
Braun Grzegorz Michał
–––––
2.
Duda Andrzej Sebastian
9
3.
Jarubas Adam Sebastian
–––––
4.
Komorowski Bronisław Maria
10
5.
Korwin-Mikke Janusz Ryszard
25
6.
Kowalski Marian Janusz
––––
7.
Kukiz Paweł Piotr
6
8.
Ogórek Magdalena Agnieszka
2
9.
Palikot Janusz Marian
1
10.
Tanajno Paweł Jan
––––
11.
Wilk Jacek
1


Wyżej sporządzony protokół jednoznacznie wskazuje, że najlepszym kandydatem na Prezydenta Polski według uczniów Gimnazjum w Lutowiskach byłby Janusz Ryszard Korwin – Mikke.

                                                               Opiekunem SU Gimnazjum i koordynator projektu
                                                                                              Edyta Pereślucha


Dzień Ziemi

Dzień Ziemi to największe ekologiczne święto świata, obchodzone od 1970 roku, obecnie w 192 krajach świata. Obchody organizowane są od Singapuru do Rzymu i od Alaski po Australię, a organizatorzy ze wszystkich krajów od wielu lat skupieni są w Earth Day Network, z siedzibą w Waszyngtonie.
W Polsce Dzień Ziemi obchodzony jest od 1990 roku. Tradycją jest finałowy festyn na Polu Mokotowskim w Warszawie, który gromadzi corocznie tysiące uczestników, dla których idea ochrony środowiska jest bardzo ważna. Festyn ma charakter interdyscyplinarny, podczas jego trwania prezentują się samorządowe i rządowe instytucje zajmujące się ochroną środowiska, wyższe uczelnie, jednostki Lasów Państwowych i wiele organizacji pozarządowych. Podczas festynu prezentują się polskie parki narodowe, wraz ze swoją ofertą przyrodniczą, edukacyjną i turystyczną.

Nadleśnictwo w Lutowiskach jak co roku pomaga Gimnazjum w Lutowiskach i wraz z Urzędem Gminy w Lutowiskach współorganizują Dzień Ziemi. Nie polega on jednak ani na zabawie, ani na konkursach, ale na ciężkiej pracy. W tym roku Dzień Ziemi zaplanowano na 30 kwietnia 2015 roku. Tego dnia uczniowie zebrali się o godzinie 8.10 na porannym apelu, który poprowadził Pan Janusz Karnat (Przedstawiciel Nadleśnictwa w Lutowiskach) i każda z klas dostała region, który bezwzględnie należało oczyścić ze wszelkich odpadów, zanieczyszczeń i śmieci. Uczniowie otrzymali worki oraz ochronne rękawice. Sprzątanie odbywało się według następującego harmonogramu:

GRAFIK PRAC NA DZIEŃ ZIEMI 2015 – dnia 30.04.2015 r.:

I TRASA – kl. I – 12 osób (Elżbieta Szylak) – Siodełko Lutowiska – Smolnik (do Wilczej Jamy)
II TRASA – kl. I – 14 osób (Edyta Pereślucha) Skorodne – szkoła Lutowiska
III TRASA – kl. III – 10 osób (Małgorzata Tkacz) – pocz. Zatwarnicy Jawornik, Zatwarnica szkoła – tablica Chmiel
IV TRASA – kl. III – 10 osób (Barbara Winiarska) – Nasiczne przystanek – Dwernik blaszak
V  TRASA – kl. II  – 12 osób (Małgorzata Fedorowicz) – Dwernik blaszak – Smolnik – Smolnik cerkiew,
VI TRASA – kl. II – 12 osób   (Leszek Sirko) pocz. Tablica Chmiel – Dwernik blaszak

Program dnia:
  1. Zbiórka na parkingu przy szkole o godz. 8.10.
  2. Sprzątanie przewidziane od godz. 8.15 do 12.00 lub 13.00.
  3. Ognisko przygotowane przez Nadleśnictwo Lutowiska w ramach podsumowania współpracy w roku szkolnym 2014/2015 odbędzie się w czerwcu z okazji Dnia Lasu.
  4. Worki na śmieci oraz rękawiczki (sponsor Nadleśnictwo Lutowiska) wychowawcy odbiorą w dzień zbiórki na parkingu u Pana Janusza Karnata.
  5. Worki ze śmieciami pozostawiamy w widocznym miejscu przy drodze głównej.
  6. Worki ze śmieciami odebrane zostaną przez pracowników Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej.
  7. Dowóz uczniów na miejsce rozpoczęcia akcji Dzień Ziemi – zbiórki odpadów (sponsor Urząd Gminy Lutowiska) odbywał się będzie samochodami gminnymi (kierowca Pan Ryszard Grzegorz oraz Pan Józef Bochnik) oraz samochodami Nadleśnictwa Lutowiska.
  8. Powrót do szkoły ok. godz. 13.00 transportem Nadleśnictwa Lutowiska.

             Prosimy o zaangażowane i sumienną pracę, „gdyż Ziemię mamy tylko jedną”.
Organizatorzy:
Marta Polechońska (Dyrektor ZS Lutowiska)
Janusz Karnat (Przedstawiciel Nadleśnictwa Lutowiska)
Edyta Pereślucha (Zespół Szkół Lutowiska)
                                                                 
W całej akcji brało udział ok. 70 osób. Uczniowie z opiekunami przeszli wiele kilometrów, ale sami twierdzą, że robią to również dla siebie i oni także chcą żyć w czystym, zdrowym i zadbanym środowisku. Wspólnie uzbierano ok. 59 worków – 120 litrowych, a dodatkowo 10 worków puszek. Łącznie jest to ok. 7 000 litrów.
Dzień Ziemi obchodzony w szkołach nie sprowadza się obecnie tylko do wykonanie przez uczniów gazetek okolicznościowych i do udziału w apelu szkolnym czy akademii. W dobie globalizacji szkoły odgrywają ważną rolę w uświadamianiu młodemu pokoleniu jak nawet niewielka zmiana codziennych nawyków i funkcjonowania instytucji i gospodarstw domowych może oddziaływać na nasze wydatki, a równocześnie na życie ludzi w innych  krajach.
W obecnym roku szkolnym 2014/2015 ilość śmieci i odpadów zdziwiła uczniów, nauczycieli i przedstawicieli Nadleśnictwa. Wiosenna ładna pogoda pomogła w dokładnym oczyszczeniu terenów. Uczniowie zostawiali worki co kilka kroków, a w niektórych miejscach stali ok. 20 minut, aby wszystko dobrze posprzątać. Oczywiście najgorzej było w przydrożnych rowach. Poprzednie lata wykazywały poprawę, jednak porządki wiosenne, po długiej bieszczadzkiej zimie, pokazują, iż tego typu akcje są bardzo potrzebne.
Dzień Ziemi jest bardzo ważnym dniem w roku, ponieważ przypomina nam o wartości naszej planety.
                                                                        Koordynator akcji Dzień Ziemi 2015
                                                                                       Edyta Pereślucha


Oficjalne podziękowanie ze strony: http://www.dzienziemi.org.pl/2015/index.phpProtest ZNP

PROTEST ZWIĄZKOWCÓW ZNP 18 KWIETNIA 2015 R.

Dnia 18 kwietnia w Warszawie odbyła się manifestacja nauczycieli. Wśród protestujących byli także przedstawiciele Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddziału z Ustrzyk Dolnych. Przed kancelarią premiera zebrali się przedstawiciele różnych branż m.in. transportu, górnictwa, energetyki, przemysłu chemicznego, budownictwa, przemysłu spożywczego, rolnictwa i edukacji (ok. 50 – 60 tyś. osób), żądali oni spełnienia 12 postulatów.
Nauczyciele stanowili w sobotę najliczniejszą grupę protestujących (według danych Związku Nauczycielstwa Polskiego było ich od 22 do 30 tyś. zgromadzonych). Zanim związkowcy rozpoczęli protest wraz z innymi członkami OPZZ, złożyli wizytę przed gmachem Ministerstwa Edukacji, gdzie szef ZNP Sławomir Broniarz, wraz z delegacją wręczył Pani minister Joannie Kluzik – Rostkowskiej petycje z żądaniami oraz biały balon z napisem „Joanna robi nas w balona”. Pedagodzy żądali m.in. podwyżek płac od stycznia 2016 r. (gdyż jak przypomnieli rok 2015 jest trzecim z rzędu, w którym nauczyciele nie dostali podwyżek, po raz ostatni płace zasadnicze nauczycieli wzrosły we wrześniu 2012 r.),  rozpoczęcia prac nad ustawą o systemie oświaty, zahamowania likwidacji szkół i przedszkoli, zmniejszenia liczebności uczniów w klasach, zaprzestania dyskredytacji zawodu nauczyciela przez minister edukacji. Przed budynkiem MEN była ustawiona mobilna platforma, gdzie przedstawiciele ZNP z różnych rejonów Polski wygłaszali swoje zastrzeżenia co do pracy ministerstwa i sytuacji polskiej edukacji. Pani minister Joanna Kluzik – Rostkowska wyszła do protestujących ze słowami:
– Jesteście tu by walczyć o swoje prawa pracownicze, rozumiem to i szanuję, wbrew temu, co chcą niektórzy myśleć szanuję wasza pracę i dziękuję wam za nią – tymi słowami szefowa MEN powitała manifestujących.
Po czym jednak poinformowała, że nie ma środków na podwyżki dla nauczycieli w 2016 roku, a czas na spokojną rozmowę o polskiej edukacji będzie po wyborach.
Marsz nauczycieli przeszedł pod Ministerstwo Edukacji Narodowej. Wszyscy zebraliśmy się o 10:00 na warszawskim Torwarze, a o 11:00 wyruszyliśmy z ronda im. Stanisława Sedlaczka, pomimo niesprzyjającej aury w kierunku MEN. Przedstawiciele regionu podkarpackiego wyjechali w nocy o 23.45, podobnie jak z innych odległych regionów (śląskie, pomorskie itp.), a nasza podróż trwała całą noc. Ubrani byliśmy w koszulki z logo ZNP, nieśliśmy balony z napisem „Joanna robi nas w balona”, flagi związkowe oraz transparenty i plakaty z hasłami: „Lubię uczyć”, „Edukacja to nie tania sensacja”, „Żądamy poszanowania zawodu nauczyciela”, „W państwie, gdzie nauczyciela źle się gości, ziemię pokryją ciemności”, „Dość oszczędzania na oświacie”, „Czas na strajk generalny” czy „Minister do wymiany”. Całość uzupełniały nasze głośnie dźwięki gwizdków, trąbek, klaksonów, bębnów, syren i dzwonków. Wszyscy uczestnicy manifestacji mieli naklejki z napisem „Razem dla edukacji”. Liczymy na poprawę polskiej edukacji.

Edyta Pereślucha