środa, 27 maja 2015

VII Przegląd Piosenki Turystycznej Lutowiska 2015.

 21 maja 2015 odbył się  VII Przegląd Piosenki Turystycznej w Lutowiskach w "Chacie Floriana". Ideą Przeglądu  była popularyzacja piosenki o tematyce turystycznej wśród dzieci i młodzieży, promowanie młodych talentów oraz integracja środowiska uczniów, nauczycieli, instruktorów i opiekunów.
Organizatorem konkursu był Zespół Szkół w Lutowiskach przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Lutowiskach a koordynatorkami Joanna Pełdiak i  Elżbieta Kosmecka , nauczycielki Zespołu Szkół w Lutowiskach.   Przegląd Piosenki prowadzili uczniowie klasy III gimnazjum  tutejszej szkoły Anna Kubicka i Łukasz Hodur.
  Imprezę  otworzyła  Pani Dyrektor Zespołu Szkół w Lutowiskach i Marta Polechońska, witając  uczestników  i zaproszonych  gości  wśród, których byli wójt gminy Lutowiska Pan Krzysztof Mróz, przedstawiciel Nadleśnictwa Lutowiska  Pani Ewa Bogacz,  dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Lutowiskach  Pan Marek Sokół, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lutowiskach Pani Małgorzata Prokopiak- Młynarczyk i przedstawiciel Rady Rodziców Pani Ewa Marszałek.
Sponsorami imprezy byli Gminny Ośrodek Kultury w Lutowiskach, Nadleśnictwo w Lutowiskach, Urząd Gminy w Lutowiskach i Rada Rodziców Zespołu Szkół w Lutowiskach.
 Oprawą plastyczną zajęła się pani Małgorzata Panek.
Za pozyskane wsparcie finansowe zakupiono nagrody oraz zapewniono poczęstunek uczestnikom imprezy.
  W gronie jury zasiedli: Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Pan Marek Sokół, Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Ewa Marszałek oraz  przedstawiciel Nadleśnictwa  Lutowiska  Ewa Bogacz. Jury oceniało : dobór repertuaru, związany z charakterem konkursu, interpretację wokalno – muzyczną i ogólny wyraz sceniczny.
 Do konkursu przystąpiły dzieci Szkół Podstawowych oraz młodzież  Gimnazjów powiatów bieszczadzkiego i leskiego : SP  i Gimnazjum w Czarnej z opiekunem panią Iwoną Plezia , SP nr 1 oraz Gimnzajum nr 1 w Ustrzykach Dolnych – opiekun grupy Pani Janina Malicka,   SP w Olszanicy – opiekunowie grup Pani Małgorzata Darosz i Pan Jerzy Krupa,  SP w Lutowiskach, opiekun Pani Barbara Sauć, Gimnazjum w Lutowiskach – opiekun Pan Piotr Florek, SP w Ustianowej, opiekun Pani Danuta Krycka, SP w Uhercach, opiekun Pani Magdalena Demkowicz.  Po raz pierwszy  w gronie uczestników znalazło się  Gimnazjum z Ropienki, wraz z opiekunem Panem Patrykiem Darosz.
 Jury przyznało  nagrody w trzech grupach wiekowych:  klasy I-III, klasy IV – VI i Gimnazjum  w kategoriach zespołowych i indywidualnych.
Jako jedyni w najmłodszej grupie wiekowej w kategorii zespołowej klas I-III SP  wystąpiły dzieci ze SPw Lutowiskach i zajęły I miejsce.
W następnej grupie wiekowej tj. klasyIV-VI SP w kategorii soliści I miejsce zdobyła Wiktoria Steciuk ze SP w Czarnej, II miejsce przyznano reprezentantce SP w Czarnej Aleksandrze Tomkiewicz , na III miejscu uplasowała się uczennica   SP nr 1 w  Ustrzyki Dolnych.Natomiast  wyróżnienie przyznano uczennicy Kindze Matyja , przedstawicielce  SP nr1 w Ustrzykach Dolnych.
W kategorii zespoły SP klasy IV_VI  I miejsce zdobył zespół Eola w składzie: Aleksandra Tomkiewicz, Wiktoria Steciuk, Stanisław Sowula i Michał Kosmecki ze SP w Czarnej. Na II miejsce zapracowała grupa SP w Uhercach w składzie  natomiast III miejsce przyznano duetowi z Ustianowej w składzie Alicja Kuzioła i Karolina Tkacz. Wyróżnienia zdobyły: grupa Tuptusie Ze Szkoły podstawowej w Olszanicy, drugi duet z Ustianowej w składzie Maria Bernat i Elani Pagriatu oraz  duet z Olszanicy w składzie Sara Zając i Gabriela Miśko.
W starszej grupie wiekowej tj. gimnazjum w kategorii soliści I miejsce zdobyła  Julia Kosmecka, przedstawicielka Gimnazjum w Czarnej. II miejsce wywalczyła również reprezentantka Gimnazjum w Czarnej Natalia Rzeszowska . III miejsce przyznano Aleksandrze Piotrowicz , reprezentantce  Gimnazjum nr 1 w Ustrzykach Dolnych.
W kategorii zespoły gimnazjum w  w\w grupie wiekowej przyznano następujące miejsca:
I miejsce grupa Volta w składzie Aleksandra Malawska, Zuzanna Pupek, Natalia Rzeszowska, Julia Kosmecka, Żaneta Lenart, Aneta Mazurek- wokalistki Gimnazjum w Czarnej.  II miejsce  zdobyła grupa reprezentantów Gimnazjum  z Uherzec,  III miejsce wyśpiewał duet  z  Lutowisk Izabela Pełdiak i Anna Pietrzyk. Wyróżnienie przyznano zespołowi Gimnazjum z  Ropienki .
Uczestnicy przeglądu mogli zaprezentować nie tylko swoje umiejętności wokalne  ale również umiejętności gry na różnych instrumentach.

 Muzyka łagodzi obyczaje. Dzięki takim przedsięwzięciom dzieci odkrywają swoje talenty i je rozwijają, poznają rówieśników z innych miejscowości, aktywnie spędzają czas , nabierają nowych doświadczeń i  uczą się występów przed szerszym gronem publiczności. Cieszymy się ,że udało się nam zainteresować tym konkursem   młodzież  i dzieci szkół naszych bieszczadzkich powiatów.
Elżbieta Kosmecka

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz