środa, 12 grudnia 2018

XV powiatowa kampania profilaktyczna

Po raz kolejny w roku kalendarzowym 2018/2019 szkoły z terenu powiatu bieszczadzkiego wzięły udział w XV Powiatowej Kampanii Profilaktycznej. Młodzież, o walce z uzależnieniami opowiadała w formie przedstawień teatralnych, które zaprezentowała na scenie Ustrzyckiego Domu Kultury.
XV Powiatowa Kampania Profilaktyczna zorganizowana przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Ustrzykach Dolnych, Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Ustrzykach Dolnych, Komendę Powiatową Policji w Ustrzykach Dolnych, Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Ustrzykach Dolnych odbyła się 4 grudnia 2018 r. w Ustrzyckim Domu Kultury.
Celem Kampanii była popularyzacja wśród młodzieży szkolnej wiedzy na temat przeciwdziałania narkomanii, kształtowanie świadomości na temat niebezpieczeństw i zagrożeń związanych z używkami, z zażywaniem i uzależnieniem od substancji psychoaktywnych, które zawierają środki powszechnie nazywane dopalaczami oraz zaktywizowanie młodzieży do samodzielnego poszukiwania wiedzy i promowania zdrowego stylu życia, wolnego od używek.
Puchar dla szkoły, nagrody i upominki dla młodzieży zostały ufundowane przez Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Ustrzykach Dolnych.
Spektakl teatralny młodzieży z Lutowisk przygotowany był przez uczniów klasy VII A oraz VII B Szkoły Podstawowej i dwie nauczycielki Panią Edytę Pereśluchę i Panią Małgorzatę Wójtowicz.
  
Moja szkoła

Jaka jest Twoja szkołą? Na to pytanie musieli sobie odpowiedzieć uczniowie klasy VII A oraz VII B, gdyż właśnie w tych klasach odbył się konkurs międzyklasowy na Plakat pt. „Moja szkoła”. Uczniowie w graficzny sposób mieli zastanowić się nad walorami miejsca, w którym spędzają dużą część swojego życia, Powstały wspaniałe plakaty, malowane, czy szkicowane różnymi technikami. Jednak najlepsi okazali się:
Wyniki konkursu:
Klasa VII A:
I miejsce – Julia Jus
II miejsce – Jolanta Kuzar
III miejsce – Matausz Kapral & Emila Bąk
Klasa VII B:
I miejsce – Jagna Krzeszewska
II miejsce – Hanna Płeszka
III miejsce – Natalia Hebda & Karol Polechoński
Wyróżnione prace można pooglądać na II piętrze ZS w Lutowiskach, są one wywieszone na korytarzu. Zapraszamy i serdecznie GRATULUJEMYJ

                                                                                                   Edyta Pereślucha

Międzyklasowy konkurs

Z okazji 100 – lecia niepodległości Polski – wielkiego narodowego święta w klasach VII A oraz VII B odbył się konkurs międzyklasowy na Komiks dotyczący powstania państwa polskiego.
Wyniki konkursu:
Klasa VII A:
I miejsce – Jolanta Kuzar
II miejsce – Matausz Kapral
III miejsce – Maksymilian Brysz
Klasa VII B:
I miejsce – Julia Chyżyńska
II miejsce – Jagna Krzeszewska
III miejsce – Hanna Płeszka

Wyróżnione prace można pooglądać na II piętrze ZS w Lutowiskach, są one wywieszone na korytarzu. Zapraszamy i serdecznie GRATULUJEMYJ
Edyta Pereślucha

Jesienne wierszowanie 2018

Dnia 21 listopada 2018 r. w Zespole Szkół w Lutowiskach odbył się etap szkolny konkursu recytatorskiego „Jesienne wierszowanie 2018”.
W konkursie udział wzięli uczniowie z klas IV – VIII Szkoły Podstawowej oraz III Gimnazjum. Prezentacja obejmowała jeden wiersz oraz fragment prozy o dowolnej tematyce, a czas prezentacji nie mógł przekroczyć 6 minut.
W skład jury weszli:
Pani Izabela Jakubiec – Chyżyńska, Pani Barbara Winiarska oraz Pani Małgorzata Wójtowicz.
Jury nagrodziło następujące osoby, które będą reprezentować naszą szkołę podczas etapu powiatowego XIX Konkursu Recytatorskiego „Jesienne wierszowanie 2018” w Sanoku organizowanego przez Młodzieżowy Dom Kultury:
Uczniowie z klas IV – VI
I miejsce – Witold Pełdiak,
II miejsce – Szymon Hebda,
III miejsce – Ksawery Motyka,
Przyznano następujące wyróżnienia:
Hanna Rusin,
Kamila Jędrusiak,
Kaja Wójcik.
Uczennice, które będą reprezentować naszą szkołę z klas VII, VIII oraz III gimnazjum to:
Sara Pawełek,
Jolanta Kuzar,
Zofia Kuzar.
Każdy z uczestników otrzymał dyplom na apelu, który odbył się 22 listopada w Kinie Otryt. Wszystkim serdecznie GRATULUJEMYJ

Edyta Pereślucha

Konkurs recytatorski w Czarnej

Dnia 15 listopada 2018 roku w Szkole Podstawowej w Czarnej odbył się powiatowy etap konkursu recytatorskiego pod honorowym patronatem Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Organizatorem konkursu była Pani bibliotekarka Irena Brzuzan – Jełowicka przy wsparciu Pani dyrektor Danuty Kornagi.
Komisja w składzie: Beata Bożętka, Barbara Wójcik i Renata Różycka – Franczak bardzo wysoko oceniła poziom umiejętności recytatorskich uczestników oraz niezwykłą świadomość mówionego tekstu, a także udzieliła wielu cennych wskazówek na przyszłość dla młodych artystów.
Prezentacja obejmowała jeden wiersz lub fragment prozy, a czas wykonania nie mógł przekroczyć 5 minut.
Celem konkursu jest upowszechnienie piękna języka ojczystego, promowanie literatury oraz patriotyzmu i poszanowania Ojczyzny. Konkurs ma służyć rozwojowi kultury słowa mówionego dzieci i młodzieży, rozbudzać wrażliwość na piękno poezji oraz sprzyjać twórczej wymianie doświadczeń artystycznych. Ma również zachęcić uczniów do poszanowania tradycji narodowych związanych z walką o niepodległość Polski.
Komisja konkursowa dokonała oceny według następujących kryteriów:
1. Dobór repertuaru, ze szczególnym uwzględnieniem własnych poszukiwań repertuarowych,
2. Interpretacja utworu,
3. Kultura słowa i mowy,
4. Ogólny wyraz artystyczny.
Przy doborze repertuaru komisja zwracała uwagę na samodzielność wyboru tekstu oraz wartości artystyczne wybieranych tekstów, a także zawarte w nich treści moralne – postawy, zachowania, stosunek do człowieka i kraju rodzinnego.
Uwzględniała również dostosowanie ich do możliwości poznawczych i siły głosu recytatora. Wybrany fragment prozy lub wiersza powinien stanowić zamkniętą całość, opatrzoną pointą.        

W konkursie wzięło udział 36 uczestników z sześciu szkół: Olszanicy, Ropienki, Ustrzyk Dolnych, Uherzec Mineralnych, Czarnej i Lutowisk. Recytowano utwory należące do klasyki oraz współczesnych autorów, a dobór repertuaru był bardzo różnorodny.
Po przeprowadzonym konkursie wyróżniono dyplomem oraz nagrodzono albumem książkowym uczennicę z naszej szkoły:

Szkoła Podstawowa: WYRÓŻNIENIE – Dawid Pawełek przygotowywana przez mgr Edytę Pereśluchę
Gimnazjum: II miejsce – Sara Pawełek przygotowywana przez mgr Edytę Pereśluchę
Edyta Pereślucha
poniedziałek, 10 grudnia 2018

Mikołajkowy turniej piłki nożnej dla dzieci młodszych

04 grudnia 2018 roku  w Szkole Podstawowej w Lutowiskach odbył się kolejny już  Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej dla dzieci młodszych. Organizatorem tych zawodów była nasza szkoła oraz Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych. Koordynatorem zawodów był Pan Przemysław Nowak , nauczyciel wychowania fizycznego w tutejszej szkole, Do udziału w imprezie zgłosiło się trzy  drużyny: drużyna  ze Szkoły Podstawowej  nr 1 w Ustrzykach Dolnych  pod opieką pana Piotra Ożuga, reprezentacja Szkoły Podstawowej w Czarnej z panem Wojciechem Kowalskim oraz piłkarski klub sportowy Otryt pod opieką trenera, pana Marka Płeszki. Przewidziano dyplomy , medale i drobne upominki dla uczestników zawodów. Turniej uroczyście otworzyła  Dyrektor Szkoły w Lutowiskach Pani Beata Krukowska . Po sportowej , pełnej emocji rywalizacji w systemie „każdy z każdym „  zwycięzcą zawodów została ekipa ze Szkoły Podstawowej nr 1  w Ustrzykach Dolnych . II miejsce zajął piłkarski Klub sportowy Otryt z Lutowisk a trzecie miejsce wywalczyła grupa ze Szkoły Podstawowej w Czarnej. Wyłoniono najlepszych strzelców turnieju. A byli to w kolejności: Karol Kaszany,  Przemysław Lisowski, Szymon Harshe.  Pani dyrektor Szkoły w Lutowiskach zakończyła zawody,  wręczając   dyplomy i nagrody wszystkim uczestnikom Mikołajkowego Turnieju Piłki Nożnej, złożyła gratulacje i wyraziła nadzieje na takie spotkanie w następnym roku szkolnym  2019\20

 Elżbieta Kosmecka


Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Piłce Koszykowej Dziewcząt 14 XI 2018 Czarna

Dnia 14 listopada2018 roku odbyły się Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Piłce Koszykowej Dziewcząt. Organizatorem zawodów była Szkoła Podstawowa w Czarnej, Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Ustrzykach Dolnych oraz Podkarpacki Szkolny Związek Sportowy. W zawodach wzięły udział dwie szkoły: szkoła z Czarnej i szkoła z Lutowisk. Szkolę w Lutowiskach pod opieką P. Elżbiety Kosmeckiej reprezentowały uczennice III gimnazjum i VIII klasy: Joanna Gudz , Jowita Fundakowska, Martyna Marcinik, Jagoda Krysta, Aleksandra Szczerbicka, Julia Musiałowska, Dagmara Kardasz, Paulina Tkacz, Sara Pawełek, Magdalena Żarnowska, Katarzyna Pełdiak, Marta Misiuda. Rozegrano cztery tercje po 8 minut. Mecz był wyrównany. Obie drużyny wkładały maksimum walki w zdobycie zwycięstwa. Stawką był awans do zawodów na szczeblu rejonowym. Wygrała drużyna z Lutowisk 18: 16 co dało jej prawo do uczestnictwa w półfinałach wojewódzkich ( zawodach rejonowych) , które odbędą się w Lesku . Dziewczętom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów .
Elżbieta KosmeckaSpotkanie w remizie strażackiej

W listopadzie Ochotnicza Straż Pożarna udzieliła klasie III Gimnazjum pod opieką Pani Elżbiety Kosmeckiej bardzo interesującego wykładu o zagrożeniach pożarowych, zapobieganiu niebezpiecznym sytuacjom, środkach przeciwpożarowych i ich zastosowaniu, a co najciekawsze o tajnikach swojego zawodu. Spotkanie odbyło się w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Lutowiskach. Zostało ono poprowadzone przez prezesa Straży Pożarnej, Pana Jakuba Doliwę oraz komendanta Henryka Mordarskiego. Uczniowie byli bardzo zaangażowani. Zadawali wiele ciekawych i trudnych pytań, które nie pozostawały długo bez odpowiedzi. Strażacy omówili ze szczegółami środki służące do gaszenia pożarów jak i postawy jakie musimy przyjmować w momencie zagrożenia. Pozwolono także na obejrzenie używanych przez strażaków sprzętów, takich jak: gaśnice, węże, pompy i wiele innych. Szczególnie zajmujący był wykład o budowie wozu strażackiego, który był udostępniony do obejrzenia dla uczniów. Spotkanie trwało jedynie godzinę lekcyjną, lecz czas był wykorzystany w pełni. Wielu uczniów zainspirowało się do wyboru zawodu w przyszłości. Otwartość i ogromna wiedza strażaków zadecydowały o pełnym skupieniu i zadowoleniu uczniów klasy III z lekcji o odmiennym charakterze niż na co dzień.poniedziałek, 3 grudnia 2018

Warsztaty na Uniwersytecie Jagielońskim

W dniach od 15. 11. do 16.11.2018 r. członkowie koła biologiczno-chemicznego oraz matematyczno-fizycznego pod opieką p. Małgorzaty Tkacz i p. Elżbiety Szylak wzięli udział w wycieczce do Krakowa, której głównym celem było uczestnictwo w dwudniowych warsztatach pt. „Mikrobiologia czy biochemia – co ciekawsze”? Zajęcia zorganizowane zostały w ramach cyklicznej współpracy z Zakładem Fizjologii Roślin na Wydziale Biochemii Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. W ich trakcie młodzież wykonywała doświadczenia z zakresu mikrobiologii i biochemii pod okiem pracowników naukowych UJ i nauczycieli. Uczniowie uczyli się pracy w warunkach sterylnych przygotowując podłoża oraz hodowle bakterii. Wykonali doświadczenia pozwalające na identyfikację różnych grup związków chemicznych np. aminokwasów, białek, cukrów, kwasów nukleinowych. Samodzielnie wyizolowali barwniki biorące udział w fotosyntezie oraz rozdzielili je metodą chromatografii bibułowej. Wyizolowali barwniki zawarte w czerwonej kapuście oraz owocach borówki czarnej i zbadali wpływ odczynu roztworów na ich barwę. 
Dzięki zajęciom uczniowie poznali zasady pracy laboratoryjnej, korzystali z nowoczesnych sprzętów i pomocy dydaktycznych, poznali różne metody pracy badawczej, rozwijali swoje zainteresowania, poszerzali wiedzę i umiejętności z przedmiotów przyrodniczych. 
Podczas pobytu w Krakowie młodzież poznała także najważniejsze zabytki miasta, obejrzała wystawy interaktywne w Muzeum Inżynierii Miejskiej oraz w Collegium Maius. Wszyscy wrócili bardzo zadowoleni, a niektórzy z postanowieniem rozwijania zainteresowań przyrodniczych w szkołach średnich i być może na studiach .


M. TkaczDzień Misia

 26 listopada 2018r. w Szkole Podstawowej w Lutowiskach obchodzony był „Dzień Misia”.
W ramach tego przedsięwzięcia zaprosiliśmy do naszej szkoły przedstawiciela Nadleśnictwa Stuposiany,  panią Kaję Hrabal. Uczniowie obejrzeli prezentację o niedźwiedziu brunatnym,  połączoną z pogadanką. Nie zabrakło również sprawdzenia wiedzy o niedźwiedziu. Odbył się konkurs wiedzy przyrodniczej na ten temat. W konkursie wzięło udział 15 uczniów z kl. I, II i III. Chętni uczniowie rywalizowali w V grupach. W każdej grupie był uczeń z klasy I, II, III. Dzieci wykazały się bardzo dużą,  wiedzą dotyczącą niedźwiedzia brunatnego.

Wyniki konkursu:

I miejsce – grupa V
Żak Paweł, Misiuda Patrycja, Chruszcz Wiktor
II miejsce – grupa III
Mazurek Agata, Gawle Michał, Galica Kamil
III miejsce – grupa II
Kowalczyk Tymon, Jarecki Dominik, Bardziński Filip

Wyróżnienie:
grupa IV – Pawlak Ignacy, Krupa Lena, Król Łukasz
grupa V – Nykiel Kacper, Pszonak Mateusz, Kochanowicz Szymon
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody, które wręczyła dzieciom  pani Kaja Hrabal. Nagrody ufundowało Nadleśnictwo Stuposiany.


Po pytaniach konkursowych  został rozstrzygnięty  konkurs plastyczny pod hasłem „Mój Miś” dla klas: 0-I. Komisja powołana do oceny prac konkursowych w składzie: pani wicedyrektor Agnieszka Magda – Pyzocha, pani Małgorzata Wójtowicz i pani Małgorzata Tkacz  wyłoniła  zwycięzców.
Nagrodzone zostały następujące osoby:
I miejsce – Szymon Kubicki, Gabriela Wojtaszek
II miejsce – Jakub Węgrzyniak
III miejsce – Magdalena Torbińska, Kacper Nykiel
Wyróżnienie: Tymon Tymowicz-Czajka, Mateusz Pszonak, Wojciech Wojtanowski            Następnie odbył się Konkurs Pięknego Czytania pt. „Wiersze o misiach”.  W konkursie  wzięło  udział   20 uczniów z klas II i III. Uczestnicy mieli za zadanie pięknie przeczytać wiersz o misiu. Podczas czytania ocenie  podlegały: płynność i bezbłędność czytania, dykcja oraz interpretacja czytanego tekstu. Wszyscy uczniowie bardzo ładnie przygotowali się do konkursu.  Jury w składzie:  pani  dyrektor Beata Krukowska, pani  wicedyrektor Agnieszka Magda – Pyzocha,  pani  Kaja Hrabal oraz pani Małgorzata Wojtowicz  po wytężonej pracy i gorącej dyskusji wybrało laureatów.

Oto mistrzowie pięknego czytania:

I miejsce – Szymon Kochanowicz
 II miejsce – Filip Bardziński
 III miejsce – Kamil Filus

Wyróżnienia:

Wiktor Chruszcz
Alicja Jakubiec
Maja Pagacz
Zuzanna Wojtaszek
Sponsorem nagród dla  zwycięzców i uczestników  w obu konkursach była Gminna Biblioteka
w Lutowiskach.

Barbara Sauć