czwartek, 22 grudnia 2016

Udział uczniów Gimnazjum w Lutowiskach w XXIV edycji programu BdPN pt. „Zachowamy piękno i walory przyrodnicze Bieszczadów”

W roku 2016 dziesięcioro uczniów naszego gimnazjum pod opieką mgr Małgorzaty Tkacz wzięło udział w rocznym programie edukacyjnym „Zachowamy piękno i walory przyrodnicze Bieszczadów”. Jego celem była popularyzacja i pogłębianie wiedzy z zakresu podstaw ekologii, zasobach przyrodniczych Bieszczadów i strategii ich ochrony. W ramach programu uczniowie dwukrotnie uczestniczyli w zajęciach dydaktycznych w Ośrodku Edukacji Ekologicznej BdPN w Ustrzykach Dolnych, brali udział w dwudniowych warsztatach terenowych w Wołosatem oraz w wycieczce górskiej na Połoninę Caryńską. Program zakończył się konkursem na szczeblu wojewódzkim, pod patronatem Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Reprezentacja naszej szkoły w składzie: Joanna Kosmecka, Krzysztof Chyżyński i Bartosz Pełdiak zajęła czwarte miejsce w konkurencji zespołowej. Wszyscy uczestnicy programu otrzymali zaświadczenia o jego ukończeniu oraz wydawnictwa Bieszczadzkiego Parku Narodowego. 
Małgorzata Tkacz

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz