środa, 19 czerwca 2013

Międzyszkolny konkurs czytelniczy pt. „Życie i twórczość Marii Konopnickiej”

Celem konkursu było.
• zainteresowanie dzieci i młodzieży twórczością Marii Konopnickiej.
• przybliżenie postaci poetki.
• doskonalenie sztuki recytatorskiej,

     ukazanie piękna języka polskiego,
• wyrażanie emocji, wrażeń związanych z twórczością M. Konopnickiej za pomocą wypowiedzi plastycznych.
• rozwijanie wyobraźni plastycznej.
• popularyzacja dziecięcej twórczości poprzez pokonkursową wystawę.
• nauka rywalizacji w przyjaznej szkolnej atmosferze.
• rozbudzanie ekspresji twórczej dziecka poprzez interpretację poezji
Konkurs odbył się 17.06.2013r.w Szkole Podstawowej w Lutowiskach. Uczestniczyli w nim uczniowie klas I-III z Lutowisk i Szkoły Podstawowej nr 2 w Ustrzykach Dolnych. Składał się z 4 etapów:
        Recytacja wybranego wiersza
        Quiz dotyczący znajomości utworów Marii Konopnickiej („O krasnoludkach i sierotce Marysi”, Na jagody”, „O Janku Wędrowniczku”, „Jak to ze lnem Było”, „Franek”, „Co słonko widziało?”, „Stefek Burczymucha”).
        Rozpoznawanie fragmentów utworów Marii Konopnickiej
        Praca plastyczna wykonana dowolną techniką.
Gratulujemy wszystkim uczestnikom!

Małgorzata Panek, Barbara Winiarska, Halina Żołądź 
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz