środa, 12 czerwca 2013

„Zwierzęta wokół nas – charakterystyka płazów żyjących w Bieszczadach”.

W roku szkolnym 2012/2013 uczennice klasy II Gimnazjum w Lutowiskach tj. Adriana Filus, Kamila Grzybek, Gabriela Krupa i Katarzyna Sopata  pod opieką mgr Małgorzaty Tkacz realizowały projekt edukacyjny pt. „Zwierzęta wokół nas – charakterystyka płazów żyjących w Bieszczadach”.  Jego celem było upowszechnianie wiedzy na temat tej grupy kręgowców, ich przystosowań ekologicznych  oraz zdobywanie umiejętności rozpoznawania gatunków.  Uczennice przygotowały prezentację multimedialną dotyczącą cech gatunków występujących w Bieszczadach, zaprezentowały ją uczniom klas IV – VI Szkoły Podstawowej w Lutowiskach i zorganizowały dla nich konkurs . Laureatów nagrodziły przygotowanymi samodzielnie medalami  oraz nagrodami książkowymi.
Realizatorki projektu włożyły sporo pracy w jego realizację i wykonały bardzo dobrze wszystkie zaplanowane  zadania.

Opiekun Małgorzata Tkacz


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz