poniedziałek, 24 czerwca 2013

Dzień Ucznia

Jak wiele kryje się pod tym hasłem wiedzą tylko uczniowie z Zespołu Szkół Gimnazjum w Lutowiskach. W czerwcu z okazji Dnia Dziecka Samorząd Uczniowski Gimnazjum wraz z opiekunem Panią Edytą Pereśluchą jak co roku zorganizował imprezę, podczas której uczniowie przejęli władzę w szkole i zaczęli swoje rządy.
Na porannym apelu Pani Dyrektor i Wicedyrektor przekazały żakom klucze do szkoły i pozwoliły uczniom pokazać na co ich stać. W rolę Pani Dyrektor Marty Polechońskiej wcieliła się Aleksandra Szkotak, która poprowadziła apel, przeprowadziła wiele hospitacji oraz kontrolę dyżurów wśród swojej Rady Pedagogicznej, Wicedyrektor Agnieszki Magdy – Pyzochy – Daria Waszkiewicz, matematyczki Kamili Trybuły – Paulina Szpiech, polonistki Edyty Pereśluchy – Adriana Filus, anglistów Grzegorza Jakubca i Ewy Jakubiec –  Maciej Skuza oraz Paulina Augustyn, pani Ewy Skiby – nauczycielki języka niemieckiego – Dawid Kosmecki, w ­– fistów Elżbiety Kosmeckiej i Przemysława Nowaka  – Brunon Pyzocha i Damian Wronowski, nauczycielki ze świetlicy Małgorzaty Panek – Emilia Walkowicz, historyka Leszka Sirko –  Bartosz Lizun, pani od geografii Małgorzaty Fedorowicz – Wojciech Pełdiak, pani od chemii i biologii Małgorzaty Tkacz – Ewelina Kajdas, pani pedagog Joanny Pełdiak, która rozwiązywała problemy uczniów Aleksandra lelito, w rolę pań sprzątających piętro Pani Antoniny Chruszcz i Krystyny Pachany – wcielili się Paweł Kubicki oraz Konrad Obrochta. Uczniowie zgodnie po przeprowadzonych lekcjach, sprawdzeniu i ocenieniu sprawdzianów, po odstanych dyżurach i wypełnieniu wszystkich obowiązków doszli do wniosku, iż praca nauczycieli jedynie wydaje się prosta. Najwięcej radości sprawiło im przebywanie w pokoju nauczycielskim, natomiast na lekcjach wpisywanie uwag oraz ocen niedostatecznych (do swoich notesów), aż strach się bać co z nich wyrośnie.
Nauczyciele w roli uczniów wcale nie ułatwiali im tej pracy, a wręcz przeciwnie, pokazywali jak niekiedy sami się zachowują. Ale tego co przeżyli nikt im nie odbierze i może, chociaż kilku z nich wybierze w przyszłości właśnie tę drogę. 

Edyta PereśluchaBrak komentarzy:

Prześlij komentarz