poniedziałek, 24 czerwca 2013

Konkurs szybkiego pisania na klawiaturze

Konkurs „Mistrz Klawiatury” odbył się 19.06.2013 r.
W konkursie uczestniczyli chętni uczniowie klas IV -VI szkoły podstawowej
Celem konkursu było:
· Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień informatycznych u uczniów.
· Rozwijanie umiejętności stosowania wiedzy w praktycznym działaniu oraz umiejętności czytania ze rozumieniem.
· Stworzenie uczniom możliwości do sprawdzenia własnego poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu informatyki.
Uczestnicy otrzymali do przepisania jednakowy tekst – wydrukowany . Podany tekst należało napisać w edytorze tekstu Word.
Czas przepisania pracy mierzony był od momentu rozpoczęcia pisania do chwili zgłoszenia prowadzącemu zakończenia pracy

Za popełnione błędy w edycji uczniowi doliczane były sekundy karne:
1. pomylenie litery, błąd ortograficzny, brak spacji i błąd interpunkcyjny- 5 sekund,

2. brak jednego z elementów formatowania, akapit w niewłaściwym miejscu- 10 sekund,

3. pominięcie słowa- 20 sekund.

OBOWIĄZUJĄCE ELEMENTY FORMATOWANIA:
• ustawienia marginesów,
• czcionka (rodzaj, styl wielkość, kolor),
• odstępy między wierszami,
• justowanie,
• akapity.

Konkurs wygrały osoba. które po doliczeniu karnych sekund miały najkrótszy czas.
I miejsce –Marta Karnat
II miejsce- Anita Winiarska
III miejsce Joanna Kosmecka

Barbara Winiarska

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz