wtorek, 28 maja 2013

IV Corrida Ortograficzna

Ortografia nie jest taka trudna...W dniach 9 – 10 maja 2013 roku w Zespole Szkół w Lutowiskach odbył się IV Przyrodniczo – Ortograficzny Konkurs Międzyszkolny o szczeblu powiatowym „Ortograficzna Corrida 2012”. Konkurs obejmował dwie grupy wiekowe: uczniów ze szkoły podstawowej klasy IV – VI oraz gimnazjum klasy I – III. Miał na celu wyłonienie szkolnego mistrza ortografii – najlepszego ortograficznego torreadora wśród zespołów reprezentujących szkoły podstawowe i gimnazja oraz najlepszą drużynę w zakresie ortografii wśród szkół podstawowych i gimnazjalnych, które brały udział w rozgrywkach. Konkursowe zmagania dawały możliwość wykazania się wiedzą i umiejętnościami ortograficznymi, stwarzały okazję do rywalizacji, a jednocześnie do dobrej zabawy. Były równocześnie podsumowaniem pracy nauczycieli polonistów, zmierzającej do podniesienia poziomu poprawnej pisowni.

Celami konkursu było: utrwalenie znajomości różnych zasad polskiej ortografii i fleksji; uświadomienie uczniom potrzeby opanowania umiejętności poprawnej pisowni; budzenie kreatywności i wyobraźni twórczej uczniów; utrwalenie znajomości różnych terminów teoretycznoliterackich; integracja międzyszkolna; propagowanie idei zdrowej rywalizacji i gry fair play.
Pierwszego dnia dla uczestników konkursu „Ortograficzna Corrida 2013”, którzy zakwaterowani byli w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Lutowiskach (znajdującym się przy Zespole Szkół) odbyły się podchody przyrodniczo – ortograficzne w terenie, podczas których uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum rozwiązując podobne zadania mieli wykazać się wiedzą oraz umiejętnościami. Po wykonaniu 5 zadań w świetlicy szkolnej prezentowali efekty swej pracy. W starciu – szkoła podstawowa kontra gimnazjum ex aequo – dwa etapy zajęły I miejsce i wykazały się ogromną wiedzą. Następnie odbyło się ognisko, które przygotowali uczniowie z Lutowisk oraz na zakończenie dnia pokaz filmowy, który spełniał funkcję integracyjną i zapoznawczą. Uczniowie wraz z opiekunami wspólnie oglądali film. Po seansie filmowym udano się na spoczynek.
II dnia odbył się drużynowy konkurs ortograficzny, który składał się z 10 konkurencji, podczas których należało się wykazać umiejętnościami i wiadomościami ortograficznymi, ale także szybkością i dowcipem.
Wszyscy uczniowie pisali również dyktando ortograficzne dotyczące Bieszczadów, podczas którego wyłoniono mistrza ortografii – najlepszego ortograficznego torreadora, wśród zespołów reprezentujących szkoły podstawowe i gimnazja.

W szkole podstawowej najlepszym torreadorem została uczennica Zespół Szkół Publicznych NSS nr 2 w Ustrzykach Dolnych, której opiekunem był Pan Piotr Brzozowski: Sabina Lizis.
Natomiast w gimnazjum również uczennica Zespół Szkół Publicznych NSS nr 2 Gimnazjum w Ustrzykach Dolnych, której opiekunem był również Pan Piotr Brzozowski: Justyna Jarocka.
Konkurs ortograficzny zorganizowała oraz poprowadziła Edyta Pereślucha, a nad całością czuwała komisja konkursowa w składzie: Agnieszka Magda – Pyzocha – Przewodnicząca, Kamila Trybuła i Edyta Pereślucha, której pomagali również opiekunowie młodzieży.
Nagrody na konkurs ufundowało Nadleśnictwo Lutowiska, Wójt Gminy Lutowiska oraz Rada Rodziców, za co bardzo serdecznie dziękujemy. 
Największe podziękowania należą się Nadleśnictwu Lutowiska Panu Markowi Bajdzie Nadleśniczemu Nadleśnictwa Lutowiska oraz Panu Januszowi Karnatowi Przedstawicielowi Nadleśnictwa Lutowiska za ufundowanie nagród dla wszystkich uczestników konkursu. 
Organizator dziękuje również wszystkim nauczycielom za przygotowanie uczniów do konkursu oraz pomoc w pracach komisji, Pani Kamili Trybule oraz uczniom naszej szkoły za pomoc w organizacji dwudniowego konkursu.
Po przeprowadzonym konkursie wyróżniono narodami oraz dyplomami następujące drużyny:
Szkoła Podstawowa:
I miejsce – ZSP nr 2 – NSS w Ustrzykach Dolnych, Opiekun: Piotr Brzozowski,
Uczestnicy: Jakub Pereślucha, Florian Sowiński, Sabina Lizis, Maciej Staniszewski

II miejsce – ZSP nr 1 Szkoła Podstawowa w Ustrzykach Dolnych, Opiekun: Janina Malicka,
Uczestnicy: Sylwia Pojnar, Gabriela Giefert, Wiktoria Woźniak, Maria Stępień

III miejsce – ZS Szkoła Podstawowa w Lutowiskach, Opiekun: Edyta Pereślucha,
Uczestnicy: Joanna Kosmecka, Marta Karnat, Bartłomiej Pełdiak, Martin Kłodowski

IV miejsce – Szkoła Podstawowa im. Ignacego Łukasiewicza w Czarnej Górnej, Opiekun: Barbara Basiurka,
Uczestnicy: Julia Kosmecka, Julia Franczak, Paulina Nawrocka, Maciej Stora

Gimnazjum:
I miejsce – ZS Gimnazjum w Lutowiskach, Opiekun: Edyta Pereślucha, 
Uczestnicy: Katarzyna Bekier, Julita Rajchel, Aleksandra Lelito, Ewa Szumańska

II miejsce – Gimnazjum im. Prof. Stefana Myczkowskiego w Czarnej, Opiekun: Marzena Zając
Uczestnicy: Anita Sobiecka, Dagmara Wronowska, Agnieszka Plezia, Natalia Zbozień

III miejsce – ZSP nr 1 Gimnazjum nr 1 w Ustrzykach Dolnych, Opiekun: Dorota Kmiecik,
Uczestnicy: Kinga Sudoł, Elżbieta Żarów, Maria Pilch, Bartosz Juszczyk

IV miejsce – ZSP nr 2 – NSS w Ustrzykach Dolnych, Opiekun: Piotr Brzozowski, 
Uczestnicy: Justyna Jarocka, Dominika Markowicz, Maciej Gomulski, Przemysław Wójcik


Wszystkim zwycięzcom gratulujemy i zapraszamy na „V Corridę ortograficzną” do Lutowisk.

Edyta Pereślucha
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz