piątek, 16 listopada 2018

100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę

PÓKI POLSKA ŻYJE W NAS - 100 – LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ
„Wolności! Bądź nam siłą,
Co nadzieję wciąż rodzi, gdy wiary nie staje.
Daj zachować w umysłach dla przyszłych pokoleń
Dumny obraz Polski i język i wiarę...”
Te oto słowa, wybrzmiały gromkim echem z ust  młodzieży, która
11 listopada 2018 roku, oddawała hołd Tym, co walcząc za Ojczyznę, poświęcili
dla Niej życie. W tej podniosłej uroczystości, wzięła udział społeczność gminna,
z Panią Sekretarz Zofią Bacior – Michalską na czele oraz licznie przybyli zaproszeni goście, reprezentujący lokalne instytucje, m.in.: Nadleśnictwo Lutowiska, Nadleśnictwo Stuposiany, Bieszczadzki Park Narodowy, Powiatową Komendę Straży Pożarnej, Placówki Straży Granicznej z Czarnej, Stuposian
i Ustrzyk Górnych. Gminne uroczystości obchodów 100 – lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości, rozpoczęły się mszą świętą, celebrowaną przez księdza proboszcza Wacława Zygarowicza, po której nastąpiło złożenie kwiatów
w miejscach pamięci.
W dalszej części uroczystości, w Kinie Otryt, uczniowie i uczennice Zespołu Szkół w Lutowiskach, przedstawili zgromadzonej publiczności montaż słowno – muzyczny „Póki Polska żyje w Nas”. Ta wyjątkowa lekcja historii, opowiadana poezją, tańcem i muzyką, poprowadziła zgromadzonych, poprzez lata zrywów niepodległościowych i dotkliwych klęsk, w drodze ku upragnionej wolności. Wolności, którą dzisiaj powinniśmy pielęgnować, oddając cześć  i pamięć tym, którzy  przelali krew, aby Polska była wolna. Owo poczucie patriotyzmu, o którym mówił autorytet wszechczasów Św. Jan Paweł II: „Patriotyzm (…) oznacza umiłowanie tego, co ojczyste: umiłowanie historii, tradycji, języka czy samego krajobrazu ojczystego (…) Miłość ta obejmuje też dzieła rodaków i owoce ich geniuszu. Patriotyzm to także gotowość do ofiar dla zachowania tego dobra, jakim jest ojczyzna”, powinno być przekazywane i utrwalane przez kolejne pokolenia. 
Serdeczne podziękowania dla wszystkich, którzy byli zaangażowani fizycznie i duchowo w uroczystości, dzięki temu mogliśmy przeżywać wspólnie jej pełnię.

J.P


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza