wtorek, 10 września 2019

Spotkania ze sztuką teatralną

„Teatr jest najważniejszą rzeczą na świecie,
gdyż tam pokazuje się ludziom, jakimi mogliby być,
jakimi pragnęliby być, choć nie mają na to odwagi,
i jakimi są.”
~Tove Jansson~ 


Jednym z wielu ważnych wydarzeń w życiu kulturalnym naszej szkoły i środowiska lokalnego jest coroczny Gminny Przegląd Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych, gdzie młodzi pasjonaci sztuki teatralnej mogą zaprezentować swoje umiejętności przed szerszą publicznością. Impreza kulturalna organizowana jest przez Gminny Ośrodek Kultury w Lutowiskach  przy ścisłej współpracy z Zespołem Szkół w Lutowiskach. Miejscem wspólnego spotkania uczniów, nauczycieli, rodziców i zaproszonych  gości, jest sala kina „Otryt” w budynku Urzędu Gminy.
Już od wielu lat, impreza ta cieszy się dużym powodzeniem wśród uczestników i dostarcza wiele pozytywnych emocji i wrażeń, pobudzając do dalszego działania na coraz wyższym poziomie. Dobre przygotowanie uczniów do występu, szczególnie w klasach młodszych, wymaga dużego nakładu pracy zarówno ze strony opiekunów jak i samych uczniów. Często do prac włączają się rodzice, czego efektem są przepiękne, dopracowane stroje aktorów, które dodają znacznej wartości artystycznej występowi.
Różnorodność działań artystycznych polegająca na samodzielnych poszukiwaniach, wyrażaniu swoich poglądów i wątpliwości oraz reagowania na nie, stwarza wszystkim młodym aktorom warunki do rozwoju własnej osobowości, poszerzania wiedzy, prawidłowego rozwoju artystycznego i twórczego. Uczniowie kształtują swoje postawy wobec kolegów, otaczającego świata, a także samego siebie. Uczą się odpowiedzialności nie tylko za własne działania ale również innych, poprzez m.in. dążenia do osiągnięcia  wspólnego sukcesu. Przygotowania do uczestnictwa w kulturze dostarczają wiedzy z dziedziny teatru oraz pobudzają do aktywności twórczej. U dzieci rozwijane są zainteresowania i uzdolnienia, których wcześniej może nie zauważono, rozbudzana jest także kreatywność. W zależności od indywidualnych predyspozycji, mali artyści  mają możliwość wyrażania swoich przeżyć, nastrojów i emocji za pomocą gestów, mimiki, ruchów, tańca, śpiewu. Dużą uwagę przywiązuje się do kształtowania umiejętności analizowania utworów przez żywe słowo i ekspresję ruchową. Wspólne prezentowanie i odbieranie różnorodnych tekstów kultury, dzieł sztuki teatralnej w dużym stopniu rozwija wrażliwość estetyczną, przygotowuje do twórczego życia we współczesnej cywilizacji. Wszystkim uczestnikom dostarcza wielu niezapomnianych emocji i wrażeń. Po odbytym spektaklu, sukces odbierany jest zarówno w gronie rodzinnym, klasowym, szkolnym jak i środowisku lokalnym, weryfikuje pewne działania i motywuje do podejmowania dalszej pracy i samodoskonalenia.
Ten rok był również obfity w przedstawienia teatralne, których wykonawcami byli  uczniowie klas młodszych. Pomimo wieku, poziom przedstawianych form teatralnych mógł się mierzyć ze sceną profesjonalnych artystów.  „Z roku na rok jest coraz wyższy” - stwierdził członek jury, Marek Sokół – dyrektor GOK w Lutowiskach, wieloletni organizator i uczestnik imprez artystycznych i teatralnych. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że każdy z uczniów miał możliwość  odniesienia sukcesu, ponieważ role były dostosowane do indywidualnych i rzeczywistych możliwości i predyspozycji uczniów. Trafny dobór repertuaru obfitował w wątki wychowawcze, w żartobliwy sposób ukazując współczesne wady ludzkie, niosąc przesłanie podejmowania walki ze złem i nieustającego dążenia do doskonałości.
Piękna gra aktorska, scenki dramowe przepełnione humorem przedstawianych treści, kolorystyka scenografii, bogactwo kostiumów dopracowanych w szczegóły, z zaciekawieniem przykuwała wzrok licznie zebranych widzów.
Szanowne jury w składzie: P. Marek Sokół – dyrektor GOK w Lutowiskach, P. Wioletta Kubicka – Radna Gminy Lutowiska, przedstawicielka Komisji Oświaty i Zdrowia, P. Jadwiga Sauter wieloletni pracownik GOK, P. Ewa Jakubiec – nauczyciel ZS w Lutowiskach, miało niezmiernie  trudne zadanie do wykonania. W rezultacie I miejsce przyznano uczniom  klasy I i II, przygotowanym przez P. Lidię Tkacz i P. Halinę Żołądź za spektakl teatralny pt. „Szewczyk Dratewka” oraz montaż słowno – muzyczny z okazji święta  Mamy i Taty. Wystąpienie to wywołało najwięcej radości wśród widzów, ponieważ przedstawione treści dotyczące codziennej, szarej rzeczywistości, zawierały najwięcej wątków humorystycznych. II miejsce zajęła grupa teatralna z oddziału przedszkolnego 0 „B” przygotowana przez P. Danutę Oszczypko w spektaklu pt. „W gospodarstwie u trzmiela”, odznaczająca się dużym talentem artystycznym oraz grupa teatralna klasy IVA w spektaklu pt. „Czerwone Kapturki” przygotowana przez P. Beatę Krukowską i P. Agnieszkę Magdę – Pyzochę. Spektakl odznaczał się bogactwem regionalnych strojów i tańców i  nawiązywał do tradycji  i kultury innych narodów, ukazując w humorystyczny sposób przesłanie tradycyjnej polskiej bajki pt. „Czerwony Kapturek”.
Na zaszczytnym III miejscu uplasowały się: oddział przedszkolny 0 „C” przygotowany przez P. Martę Polechońską w inscenizacji pt. „Biedronkowy Dzień Mamy i Taty”  oraz oddział przedszkolny 0„A” przygotowany przez P. Bożenę Piękoś w inscenizacji pt. „ Co mówily kredki Mietki” a także klasa III z przedstawieniem „ baśniowy ambaras” w rezyserii Barbary Sauć.
Wysoki poziom prezentowanych recytacji świadczy o dużym nakładzie pracy opiekunów oraz nieprzeciętnych zdolnościach uczestników.
Wszyscy uczestniczy otrzymali pamiątkowe dyplomy, słodycze tradycyjnie od P. Wójta Krzysztofa Mroza oraz nagrody pieniężne.
Wszystkim uczestnikom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w krzewieniu kultury, rozwijaniu indywidualnych potencjałów twórczych. Dziękujemy również rodzicom za olbrzymi wkład i zaangażowanie w przygotowania do występów oraz organizatorom.
Wszelkie podjęte działania przyczyniły się w dużym stopniu do rozwoju naszych uczniów   tym samym podniesienia jakości pracy naszej szkoły.Beata Krukowska – koordynator


1 komentarz: