wtorek, 10 września 2019

Zakończenie roku szkolnego 2018/2019


W dniu 19 czerwca 2019 roku  pożegnaliśmy dwa roczniki uczniów: VIII klasę Szkoły Podstawowej i klasę III, z którą Gimnazjum zakończyło swoje funkcjonowanie. Ten historyczny moment na długo pozostanie w naszej pamięci.
Po uroczystej mszy świętej celebrowanej przez księży: Wacława Zygarowicza i Mariusza Giemzę, uczestnicy udali się do „Chaty pod Florianem”, gdzie odbyła się główna część uroczystości wraz z pożegnaniem absolwentów.
Na wstępie Pani dyrektor przywitała wszystkich zebranych uczestników i oddała głos Wójtowi Gminy, Panu Krzysztofowi  Mrozowi, który podziękował wszystkim nauczycielom i uczniom za dobrą całoroczną pracę, rodzicom za współpracę, życząc udanego i bezpiecznego wypoczynku. Wyrazem wdzięczności były kwiaty złożone na ręce Pani dyrektor, Beaty Krukowskiej.
W pierwszej kolejności podziękowano najmłodszym wychowankom – przedszkolakom, wręczając pamiątkowe dyplomy i  nagrody książkowe. Wyróżniono uczniów, którzy osiągnęli najwyższe wyniki w nauce. Wszystkim udającym się na zasłużony wypoczynek, pani dyrektor życzyła udanych wakacji i przypomniała o zasadach bezpiecznego spędzania wolnego czasu.
W drugiej części spotkania, w szczególny sposób zwróciła się do uczniów opuszczających mury naszej szkoły, wchodzącym w kolejny, jeszcze nieznany etap edukacji. Z przekonaniem stwierdziła, że są do niego dobrze przygotowani, czego dowodem są bardzo wysokie wyniki w nauce oraz w egzaminie gimnazjalnym, wysokie osiągnięcia w licznych konkursach na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim. Okres wytężonej pracy w tej szkole wyposażył naszych absolwentów w wiedzę, doświadczenia i odwagę na dalszą wędrówkę nowymi ścieżkami oświaty. Zwróciła uwagę, na ważną rzecz jaką jest wyznaczenie sobie celu, do którego będą zmierzać. Życzyła wszystkim wiary we własne możliwości i  determinacji w odkrywaniu tajemnic tego świata i aby szkoła była zawsze dumna z ich osiągnięć, tak jak jest teraz. Aby drogę, która jest przed nimi, pokonywali z uśmiechem, wysoko podniesionym czołem, aby kierowali się zasadami, które pozwolą im zawsze zachować godność człowieka, a przez to uzyskać uznanie i szacunek innych ludzi.
Absolwenci przyjęli nagrody, dyplomy i medale za osiągnięcia sportowe od nauczycieli. Wyróżnieni uczniowie wraz z rodzicami odebrali listy gratulacyjne w podziękowaniu za trud i włożony wysiłek.
Następnie Pani dyrektor  zwróciła się do nauczycieli, pracowników niepedagogicznych i rodziców, dziękując za ciężką pracę włożoną w wychowanie młodego pokolenia, sumienność na każdym stanowisku, za otwartość na zmiany, „za niełatwą miłość – bo miłość do szkoły”.
Podziękowała również wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do dobrego wizerunku naszej szkoły. Wyraziła swoją wdzięczność i szacunek za współpracę, działania wspierające szkołę, zrozumienie, że dobro dziecka i jego pomyślny rozwój zależy od współpracy rodziców ze szkołą.

Beata Krukowska – dyrektor 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz