wtorek, 7 stycznia 2020

Szkolny Klub Wolontariatu „Szansa” wspiera Polską Akcję Humanitarną

W grudniu Szkolny Klub Wolontariatu Szansa, zaangażował się w Program Edukacyjny „Wiem i Działam”, realizowany za pośrednictwem Polskiej Akcji Humanitarnej, której założycielką jest Janina Ochojska. Organizacja swoim zasięgiem obejmuje miejsca na całym świecie, zwłaszcza tam, gdzie wybuchają kryzysy humanitarne, katastrofy naturalne i konflikty zbrojne. Priorytetem jest odpowiedź na kryzys, a następnie szukanie długoterminowych rozwiązań oraz zapobieganie kolejnym katastrofom. PAH udziela różnej pomocy, ale specjalizuje się przede wszystkim w obszarze wodno – sanitarnym, zapewniając wodę pitną, budując i remontując łazienki i toalety, pomagając rodzinom dbać o czystość wody i gospodarstwa domowego, dbając o bezpieczeństwo higieniczne obozów. Działania PAH są nadal w dużej mierze oparte na wsparciu  finansowym ludzi i firm. To jeden
 z aspektów pomocy. Drugi zaś opiera się na szerzeniu informacji o tym, co dzieje się na świecie, przekazywaniu tej wiedzy znajomym i rodzinie. To także pomoc. Członkowie szkolnego wolontariatu, szerzyli akcję informacyjną, wśród społeczności szkolnej, poprzez zrobienie gazetki ściennej
na korytarzu szkolnym, wykonanie plakatu, obrazującego problem braku wody na świecie, a także poprzez przeprowadzenie zajęć grupowych, w klasach I – III oraz IV – VIII. Lekcje „O mądrym pomaganiu”, miały być implikacją do refleksji i stawiania sobie pytań: Co to jest pomoc humanitarna? Jak reagować na to co dzieje się na świecie? Czy każda pomoc jest dobra? Wolontariusze zostali przygotowani do prowadzenia zajęć przez opiekunki P. Martę Polechońską i P. Joannę Pełdiak. Dziękujemy zaangażowanym Wolontariuszom z klasy VI i VIII a: Ani, Witkowi, Hubertowi, Przemkowi, Joli, Emilii, Zosi, Julii, Hani i Zuzi. Dziękujemy również wychowawcom, którzy życzliwie odpowiedzieli na naszą propozycję globalnego spojrzenia na problemy ludzi i umożliwili przeprowadzenie zajęć
dla uczniów w swoich klasach.  
Joanna PełdiakBrak komentarzy:

Prześlij komentarz