piątek, 10 stycznia 2020

Bezpieczeństwo uczniów na feriach

Ze względu na wydłużony czas wypoczynku zimowego naszych uczniów, już
w miesiącu grudniu, odbyła się prelekcja przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji, oraz Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Ustrzykach Dolnych, dotycząca bezpiecznego spędzania wolnego czasu podczas świąt i ferii. Pani Aleksandra Wołoszyn oraz Pan Marcin Szyjduk, rozmawiali o bezpiecznym zachowaniu się podczas zimowych zabaw oraz
o rozważnym zachowaniu w domu, podczas nieobecności rodziców. Jest to szczególnie ważne, ze względu na nasilony przypływ w tym czasie turystów i osób obcych. Poruszony został również problem zagrożeń związanych z czadem oraz niebezpieczeństwo pożarów. Funkcjonariusze apelowali, aby zwracać uwagę na formy spędzania czasu wolnego przez dzieci, życząc Wszystkim radosnej i bezpiecznej zabawy oraz szczęśliwego powrotu.

Joanna Pełdiak

Wywiadówka

Dnia 03.02.2020 roku (poniedziałek)  odbędzie się spotkanie z rodzicami uczniów naszej szkoły.
Porządek:
15:20 - kino "Otryt" -Jasełka a po nich zebranie ogólne.
Następnie odbędą się wywiadówki w poszczególnych  klasach z wychowawcami.

Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców.

wtorek, 7 stycznia 2020

Szkolny Klub Wolontariatu „Szansa” wspiera Polską Akcję Humanitarną

W grudniu Szkolny Klub Wolontariatu Szansa, zaangażował się w Program Edukacyjny „Wiem i Działam”, realizowany za pośrednictwem Polskiej Akcji Humanitarnej, której założycielką jest Janina Ochojska. Organizacja swoim zasięgiem obejmuje miejsca na całym świecie, zwłaszcza tam, gdzie wybuchają kryzysy humanitarne, katastrofy naturalne i konflikty zbrojne. Priorytetem jest odpowiedź na kryzys, a następnie szukanie długoterminowych rozwiązań oraz zapobieganie kolejnym katastrofom. PAH udziela różnej pomocy, ale specjalizuje się przede wszystkim w obszarze wodno – sanitarnym, zapewniając wodę pitną, budując i remontując łazienki i toalety, pomagając rodzinom dbać o czystość wody i gospodarstwa domowego, dbając o bezpieczeństwo higieniczne obozów. Działania PAH są nadal w dużej mierze oparte na wsparciu  finansowym ludzi i firm. To jeden
 z aspektów pomocy. Drugi zaś opiera się na szerzeniu informacji o tym, co dzieje się na świecie, przekazywaniu tej wiedzy znajomym i rodzinie. To także pomoc. Członkowie szkolnego wolontariatu, szerzyli akcję informacyjną, wśród społeczności szkolnej, poprzez zrobienie gazetki ściennej
na korytarzu szkolnym, wykonanie plakatu, obrazującego problem braku wody na świecie, a także poprzez przeprowadzenie zajęć grupowych, w klasach I – III oraz IV – VIII. Lekcje „O mądrym pomaganiu”, miały być implikacją do refleksji i stawiania sobie pytań: Co to jest pomoc humanitarna? Jak reagować na to co dzieje się na świecie? Czy każda pomoc jest dobra? Wolontariusze zostali przygotowani do prowadzenia zajęć przez opiekunki P. Martę Polechońską i P. Joannę Pełdiak. Dziękujemy zaangażowanym Wolontariuszom z klasy VI i VIII a: Ani, Witkowi, Hubertowi, Przemkowi, Joli, Emilii, Zosi, Julii, Hani i Zuzi. Dziękujemy również wychowawcom, którzy życzliwie odpowiedzieli na naszą propozycję globalnego spojrzenia na problemy ludzi i umożliwili przeprowadzenie zajęć
dla uczniów w swoich klasach.  
Joanna Pełdiak