wtorek, 19 stycznia 2016

Konkurs plastyczny „Śladami Jana Pawła II”

SUKCESY NASZYCH UCZENNIC
POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY „ŚLADAMI JANA PAWŁA II”

Uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień laureatom II Powiatowego Konkursu Plastycznego „Śladami Świętego Jana Pawła II” odbyła się 5 grudnia 2015 r. Konkurs organizowany był przez świetlicę szkolną ZSP nr 1 oraz Bibliotekę Pedagogiczną w Ustrzykach Dolnych.  Patronat sprawowali: Burmistrz Ustrzyk Dolnych Pan Bartosz Romowicz oraz Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie.
Konkurs miał charakter otwarty i przeznaczony był dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz placówek kulturalnych.
Prace  były bardzo zróżnicowane, jeśli chodzi o technikę wykonania i treść. Odzwierciedlały bogatą wiedzę uczestników na temat zainteresowań i podróży Jana Pawła II. Komisja  w składzie: Zbigniew Zamołojko, Elżbieta Romowicz i s. Joanna Jabłońska wyłoniła zwycięzców w dwóch kategoriach wiekowych.
Uczennica naszej szkoły Wiktoria Wyskiel (kl. I Gimnazjum) odebrała nagrodę za zajęcie II miejsca, zaś Kornela Pietrzyk (kl. II Gimnazjum) zdobyła wyróżnienie. Zwyciężczyniom serdecznie gratulujemy!


                                                                                                        Agnieszka Magda-PyzochaDzień Nauczyciela

Dzień Nauczyciela

Dzień Edukacji Narodowej popularnie zwany Dniem Nauczyciela jest polskim świętem państwowym oświaty i szkolnictwa wyższego. Zostało ustanowione 27 kwietnia 1972 r. na mocy ustawy — Karta praw i obowiązków nauczyciela (Dz. U. z 1972 r. Nr 16, poz. 114) pod nazwą Dnia Nauczyciela, a następnie w 1982 r. przemianowane na Dzień Edukacji Narodowej (Dz. U. z 1982 r. Nr 3, poz. 19 z poźn. zm.). Święto to upamiętnia powstanie Komisji Edukacji Narodowej, która była pierwszym ministerstwem oświaty publicznej w Polsce. Komisja ta została powołana z inicjatywy króla polskiego Stanisława Augusta Poniatowskiego na mocy uchwały Sejmu Rozbiorowego z dnia 14 października 1773 r.


W  Zespole Szkół w Lutowiskach zorganizowano akademię przygotowaną przez uczniów Szkoły Podstawowej kl. IV A i IV B wraz z opiekunami Panią Elżbietą Kosmecką i Panem Przemysławem Nowakiem. Od Samorządu Uczniowskiego nauczyciele otrzymali jak co roku – drobne podarunki. Natomiast wychowawcy uczcili to święto wraz ze swoimi klasami. Na akademii Pani Dyrektor Beata Krukowska wręczyła nauczycielom oraz wszystkim pracownikom szkoły listy gratulacyjne i podziękowania. Miłe słowa skierowali także do nauczycieli i pracowników – Wójt Gminy Lutowiska Pan Krzysztof Mróz oraz Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Ewa Marszałek.


                                                                                                   Edyta Pereślucha
Wybory do SU Gimnazjum w Lutowiskach


Dnia 5 października 2015 roku wraz z Centrum Edukacji Obywatelskiej odbyły się wybory samorządowe w naszym Gimnazjum. Wspólnie wybieraliśmy skład tegorocznej władzy uczniowskiej. Wybory jak również poprzedzająca je kampania wyborcza, zostały w tym roku przygotowane w pełni profesjonalnie przez SU Gimnazjum. O urząd Przewodniczącego Gimnazjum w Lutowiskach walczyło trzech kandydatów.
W Komisji Wyborczej zasiadły Julia Soszyńska, Mateusz Borowski, Jakub Stańko. 


WYNIKI WYBORÓW DO WŁADZ SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 2014

Głosowało 87% uprawnionych do głosowania uczniów.

Przewodniczący - Piotr Skotnik (klasa III) 
Zastępca Przewodniczącego – Wiktoria Kochanowicz  (klasa III) 
Skarbnik - Mariola Kruczek  (klasa III)
Sekretarz -  Joanna Kosmecka (klasa II) 

Zwycięzcom gratulujemy i życzymy owocnej pracy w roku szkolnym 2015/2016.

                                                                                         Opiekun SU Gimnazjum

                                                                                                Edyta Pereślucha„Bezpieczne wakacje 2015”

6 listopada 2015 r. na zaproszenie Komendy Powiatowej Policji w Ustrzykach Dolnych uczeń klasy II gimnazjum Paweł Rudziak wraz z wychowawczynią Edytą Pereśluchą oraz mamą odebrał nagrodę za udział w Wojewódzkim Konkursie dla Dzieci i Młodzieży pt. „Bezpieczne wakacje 2015”, który został zorganizowany przez Komendę Wojewódzką Policji w Rzeszowie, Kuratorium Oświaty w Rzeszowie i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie. Praca Pawła zajęła II miejsce w kategorii wiekowej 13 – 15 lat i zakwalifikowana została do etapu wojewódzkiego.


                                                                                                                    Edyta Pereślucha 
Konkurs recytatorski poezji i prozy patriotycznej

Szkolny etap konkursu recytatorskiego wierszy patriotycznych

Dnia 16 listopada 2015 roku w Zespole Szkół w Lutowiskach odbył się szkolny etap konkursu recytatorskiego.
Konkurs obejmował II i III etap szkolny:
Grupa II – recytatorzy z klas IV – VI Szkoły Podstawowej.
Grupa III – recytatorzy z klas I – III Gimnazjum.
            Prezentacja obejmowała jeden wiersz lub fragment prozy, a czas wykonania nie mógł przekroczyć 5 minut.
Celem konkursu jest upowszechnienie piękna języka ojczystego, promowanie literatury oraz patriotyzmu i poszanowania Ojczyzny. Konkurs ma służyć rozwojowi kultury słowa mówionego dzieci i młodzieży, rozbudzać wrażliwość na piękno poezji oraz sprzyjać twórczej wymianie doświadczeń artystycznych. Ma również zachęcić uczniów do poszanowania tradycji narodowych związanych z walką o niepodległość Polski.
Komisja konkursowa dokonała oceny według następujących kryteriów:
1. Dobór repertuaru, ze szczególnym uwzględnieniem własnych poszukiwań repertuarowych,
2. Interpretacja utworu,
3. Kultura słowa i mowy,
4. Ogólny wyraz artystyczny.
Przy doborze repertuaru komisja zwracała uwagę na samodzielność wyboru tekstu oraz wartości artystyczne wybieranych tekstów, a także zawarte w nich treści moralne – postawy, zachowania, stosunek do człowieka i kraju rodzinnego.
Uwzględniała również dostosowanie ich do możliwości poznawczych i siły głosu recytatora. Wybrany fragment prozy lub wiersza powinien stanowić zamkniętą całość, opatrzoną pointą.        
Po przeprowadzonym konkursie wyróżniono dyplomami następujących laureatów,  którzy 26 listopada 2015 roku reprezentowały szkołę w etapie powiatowym w Gimnazjum im. prof. Stefana Myczkowskiego w Czarnej.

Szkoła Podstawowa:
  1. Julia Stachowiak przygotowywana przez Beatę Krukowską.
  2. Sara Pawełek przygotowywana przez Beatę Krukowską.

Gimnazjum:
  1. Izabela Pełdiak przygotowywany przez Edytę Pereśluchę.
  2. Kinga Bąk przygotowywana przez Edytę Pereśluchę.
  3. Dominika Gretkowska przygotowywana przez Edytę Pereśluchę.
  4. Dominika Cichońska przygotowywana przez Edytę Pereśluchę.
                                                                                                             
Powiatowy konkurs recytatorski wierszy patriotycznych pod patronatem Kuratorium Oświaty w Rzeszowie w Gimnazjum im. prof. Stefana Myczkowskiego w Czarnej                                             
Dnia 26 listopada 2015 roku w Gimnazjum im. prof. Stefana Myczkowskiego w Czarnej odbył się powiatowy etap konkursu recytatorskiego pod honorowym patronatem Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Organizatorem konkursu była Pani bibliotekarka Irena Brzuzan – Jełowicka przy wsparciu Pani dyrektor Danuty Kornagi.
Komisja w składzie: Beata Bożętka, Barbara Wójcik i Renata Różycka – Franczak bardzo wysoko oceniła poziom umiejętności recytatorskich uczestników oraz niezwykłą świadomość mówionego tekstu, a także udzieliła wielu cennych wskazówek na przyszłość dla młodych artystów.
W konkursie wzięło udział 38 uczestników z sześciu szkół: Olszanicy, Ropienki, Ustrzyk Dolnych, Uherzec Mineralnych, Czarnej i Lutowisk. Recytowano utwory należące do klasyki oraz współczesnych autorów, a dobór repertuaru był bardzo różnorodny.
Po przeprowadzonym konkursie wyróżniono dyplomem oraz nagrodzono albumem książkowym uczennicę z naszej szkoły:

Gimnazjum: 3 MIEJSCE – Kinga Bąk    przygotowywana przez mgr Edytę Pereśluchę
Edyta Pereślucha
Konkurs „Bezpieczne wakacje 2015”

Wojewódzki Konkursu dla Dzieci i Młodzieży pt. „Bezpieczne wakacje 2015” zorganizowany przez Komendę Wojewódzką Policji w Rzeszowie, Kuratorium Oświaty w Rzeszowie i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie.
Celem tegorocznego konkursu jest zainteresowanie tematem bezpieczeństwa dzieci i młodzież, gdyż właściwa postawa oraz świadomość występowania zagrożeń może uratować życie lub zdrowie. Poprzez przekaz artystyczny można zwrócić uwagę na sytuacje, jakie mogą pojawić się w codziennym życiu oraz nauczyć właściwego zachowania i prawidłowego postępowania już od najmłodszych lat. Ważne jest także to, aby wiedza pozostała w świadomości młodego człowieka i towarzyszyła mu przez całe życie.
Konkurs rozwija dziecięcą wyobraźnię i świadomość, co może się stać, gdy nie przestrzegamy podstawowych zasad bezpieczeństwa w domu, w szkole, na wycieczce, podczas zabawy oraz wakacji. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz uczniów i wychowanków specjalnych ośrodków szkolno –wychowawczych, świetlic terapeutycznych, warsztatów terapii zajęciowej (do 18 roku życia).
Prace uczniów  z Zespołu Szkół z Lutowisk


                                                                                                                    Edyta PereśluchaPasowanie na gimnazjalistę

Rok szkolny 2015/2016 trwa i szybko mija miesiąc za miesiącem, więc należało już również pasować nowych uczniów, którzy przekroczyli progi Zespołu Szkół Gimnazjum w Lutowiskach. Dostali odrobinę czasu na „oswojenie” i „przyzwyczajenie”, ale chrzest pierwszoklasistów ich nie minął.
Zgodnie z tradycją szkoły uczniowie klasy III wraz z wychowawczynią Panią Małgorzatą Fedorowicz 3 października przygotowali chrzest bojowy tzw. otrzęsiny dla swoich młodszych kolegów i koleżanek z klasy I gimnazjum.
Szlakiem Ekomuzeum Trzy Kultury urządzono wspaniałe podchody, które połączone były z różnymi ciekawymi zadaniami.
Klasa I gimnazjum (wychowawczyni Elżbieta Szylak), podzielona została początkowo na trzy grupy i wymalowana przepięknie farbkami. Aby „wkraść się” w łaski starszych kolegów wyruszyła na podchody i kolejno spełniała „rozkazy” klasy III.
Zadowolona młodzież już po uroczystym chrzcie honorowo dołączyła do szeregów starszych gimnazjalistów. Serdecznie dziękujemy za pomoc rodzicom.


                                                                                                          Edyta Pereślucha

Spotkanie z podróżnikiem

23.10.2015 r. w Gimnazjum w Lutowiskach odbyło się spotkanie młodzieży ze Stefanem Czernieckim – podróżnikiem, dziennikarzem, fotoreporterem, byłym członkiem Alpinus Expedition, twórcą programu „Za siódmą górą” w TV Republika oraz autorem książek.
Podróżnik ciekawie opowiadał o zwiedzanych krajach, szczególnie o Indiach, co zrobiło na młodzieży gimnazjalnej wrażenie.

                                                                                                           Edyta PererśluchaZnowu sprzątamy, My się nie damy

Już po raz 22 – ty w całej Polsce odbyła się akcja „Sprzątanie Świata 2015”. Hasło tegorocznej akcji, które widniało na wszystkich plakatach to „Wyprawa – poprawa”. Tym razem akcja zachęcała wszystkich do refleksji nad środowiskiem w trakcie przebywania na łonie natury, wypoczynku czy urlopie. Organizatorom zależało na tym, aby każdy człowiek zastanowił się nad swoim oddziaływaniem na przyrodę. Zwrócono uwagę na to w jaki sposób każdy z nas może odegrać w tworzeniu i funkcjonowaniu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie. Fundacji Nasza Ziemia (koordynator akcji) wskazuje, iż poza obowiązkami mamy również prawa, a jednym z nich jest prawo do tego, aby domagać się rozwiązywania przez gminy takich problemów jak np. dzikie wysypiska śmieci itp. Do tego potrzeba chęci, wiedzy oraz współuczestniczenia w działaniach podejmowanych dla czystego środowiska.
Finał działań „Sprzątania świata 2015” z apelem o odpowiedzialność i uwagę, jak już od ponad 20 lat, odbywał się w trzeci weekend września.
W Polsce Sprzątanie Świata przeprowadza się od 1994 roku. Po raz kolejny w akcji 2.10.20156 roku uczestniczyły dzieci i młodzież z Zespołu Szkół  w Lutowiskach. Tegoroczna akcja odbyła się pod regionalnym hasłem „SPRZĄTAMY BIESZCZADY”. Nie obyło się bez zaprzyjaźnionych instytucji. Nadleśnictwo Lutowiska przygotowało worki i rękawiczki. Urząd Gminy Lutowiska zorganizował transport. Natomiast Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej zajął się wywozem zebranych śmieci i nieczystości.
             Dzieci z klas 0 – I – II i  III Szkoły Podstawowej sprzątały tereny przy szkole. Uczniowie z klas IV, V, VI sprzątały Lutowiska, natomiast klasy gimnazjalne oczyszczały z nieczystości pobliskie miejscowości: Nasiczne, Dwernik, Zatwarnicę, Chmiel, Smolnik. W akcji brało udział ok. 170 uczniów wraz z wychowawcami. Zebrano z wielkim zaangażowaniem około 2400 litrów śmieci.
Koordynatorem akcji była Pani Małgorzata Tkacz wraz z Panią Edytą Pereśluchą oraz Przedstawicielem Nadleśnictwa Lutowiska Panem, Januszem Karnatem, który jak zwykle na początek dnia zaapelował do uczniów o dbanie o nasze piękne Bieszczady i wzorowe zbieranie śmieci.
Podczas sprzątania dzieci układały rymowanki „My nie śmiecimy, tylko czyścimy”, „Podnieś swój brud, zobaczysz cud”, „Znowu sprzątamy, My się nie damy”. itp.
W nagrodę za ciężką i niezbyt wdzięczną pracę Nadleśnictwo Lutowiska przygotowało wspaniałe ognisko z kiełbaskami. Uczniowie byli bardzo zadowoleni i pytali kiedy następny raz mogą to powtórzyć. Oczywiście ognisko, gdyż zgodnie twierdzą, iż śmieci powinno być coraz mniej. Miejmy nadzieję, że w przyszłości wyrosną z nich prawdziwi ekolodzy chroniący naszą planetę.


Edyta Pereślucha
Warsztaty ceramiczne

Dnia 14.01.2016r. uczniowie klasy II szkoły podstawowej brali udział w warsztatach artystycznych  pod kierunkiem niezwykłych artystów - Marty i Grzegorza Zubel właścicieli Galerii-Pracowni  „Stare Kino” w Lutowiskach.
Na zajęciach ceramicznych prowadzący  uczyli dzieci  jak nadawać glinie dowolne kształty, podpowiadali, służyli radą, motywowali. Praca podczas zajęć wrzała, powstały gliniane arcydzieła: kubki, wazoniki, kotki, ślimaczki, biedronki, a sukcesy w lepieniu z gliny niezwykle cieszyły zarówno uczestników jak i samych  uczących. Teraz z niecierpliwością czekamy na ich wypalenie i szkliwienie. Gliniane wytwory staną się widzialną pamiątką zaangażowania i różnorodnych talentów naszych uczniów. Sponsorowi bardzo dziękujemy!

Halina  Żołądź


poniedziałek, 11 stycznia 2016

Dzień Chłopaka

Dnia 30 września 2015 roku  klasa II gimnazjum uroczyście obchodziła Dzień Chłopaka. Uczennice z klasowego Samorządu wraz z innymi przygotowały dla Panów moc atrakcji. Najpierw mężczyźni po wylosowaniu imion rysowali portrety dziewczyn z klasy, a one musiały odgadnąć kto kim jest, później z uśmiechem na ustach musieli zjeść cytrynę. Wygrani mogli się wykazać w salonie fryzjersko – makijażowym i po wyborze dwóch dziewczyn – Anny Gromadzkiej i Sary Śnieżek – wykonali im makijaż oraz fryzurę. Otrzymali laurki, plakat ze zdjęciami z wspólnie spędzonych chwil w gimnazjum oraz skosztowali własnoręcznie upieczone przez Anitę Winiarską rogaliki J Na koniec odbyły się urodziny Grzegorza Pełdiaka, który przygotował pięknie opakowane prezenciki.

Edyta Pereślucha

Wybory 2015/2016

Prezentacje kandydatów do Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum
Dnia 22 września 2015 r. na piętrze gimnazjum uczniowie mogli przyjrzeć się plakatom, prezentacjom multimedialnym i filmikom kandydatów do Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum. Gimnazjaliści będą dnia 30 września dokonywać wyboru spośród trzech kandydatów:
1. Kochanowicz Wiktoria
2. Kruczek Mariola
3. Skotnik Piotr
Zapraszamy J
Opiekun SU Gimnazjum

Edyta Pereślucha