piątek, 11 października 2019

Badacze pogranicza Wilczych Gór

Zakończenie projektu edukacyjnego „Badacze pogranicza Wilczych Gór” – Huwniki 27. 09. 2019 r.

     Od 1 października 2018 r. do 30 września 2019 r. 24 Szkoła Podstawowa w Lutowiskach uczestniczyła w mikroprojekcie „Badacze pogranicza Wilczych Gór”. Jego celem było zaangażowanie i integracja nauczycieli, uczniów i mieszkańców na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowo - przyrodniczego pogranicza. Projekt realizowany był przez Fundację Dziedzictwo Przyrodnicze , Stowarzyszenie EKOSKOP oraz Fundację Aevis, a finansowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska Słowacja INTERREG oraz budżetu państwa. 

     W ramach projektu 24 uczniów naszej szkoły pod opieką p. Małgorzaty Fedorowicz, p. Małgorzaty Tkacz oraz p. Grzegorza Jakubca brało udział w czterech warsztatach terenowych prowadzonych przez p. Bartłomieja Pirgę oraz w organizowanej na zakończenie imprezie edukacyjnej pt. „Zlot bioróżnorodności pogranicza polsko słowackiego” w Huwnikach. Tematem wiodącym warsztatów było ukazanie piękna świata przyrody, zainteresowanie badaniem bioróżnorodności, wyjaśnianie mechanizmów funkcjonowania oglądanych środowisk przyrodniczych. Podczas Zlotu na uczestników czekało wiele atrakcji, m.in. prezentacje multimedialne, pokazy przygotowane przez reprezentantów różnych grup, prelekcje, zajęcia edukacyjne i konkursy. Udział w projekcie dostarczył uczniom wiele radości i pozwolił na rozwijanie zainteresowań przyrodniczych.
M. Tkacz


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz