czwartek, 21 marca 2019

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej

W dniu 13 marca 2019 r. odbyły się Eliminacje Gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. 
Zgodnie z Regulaminem eliminacje składały się z części pisemnej i ustnej. Pierwsza część polegała na odpowiedzi na pytania zawarte w testach, natomiast w części ustnej uczestnicy musieli wykazać się wiedzą, odpowiadając na trzy losowo wybrane pytania. 
Całość odpowiedzi uczestników oceniana była przez jury w składzie: 
-Armaciński Patrick
-Markowski Dariusz
Swoją obecnością zaszczyciła nas również Pani Ewa Kita z Ochotniczej Straży Pożarnej w Lutowiskach.
Ostatecznie w poszczególnych grupach zwyciężyli i będą reprezentować naszą gminę w eliminacjach powiatowych następujące osoby:

Klasy IV-VI
1. Mateusz Bisowsk
2. Witold Pełdiak
Klasy VII-VIII i III Gimnazjum:
1. Przemysław Kuzar
2. Igor Stanisławski
3. Jagoda Dopart
Wszystkim gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów oraz wysokich miejsc.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz