poniedziałek, 11 stycznia 2016

Program BdPN „Zachowamy piękno i walory przyrodnicze Bieszczadów”

Udział uczniów Gimnazjum w Lutowiskach w XXIII edycji programu BdPN
 pt. „Zachowamy piękno i walory przyrodnicze Bieszczadów”

W roku 2015 dziewięcioro  uczniów naszego gimnazjum  pod opieką  mgr  Małgorzaty Tkacz wzięło udział w rocznym programie edukacyjnym „Zachowamy piękno i walory przyrodnicze Bieszczadów”.  Jego celem była popularyzacja i pogłębianie wiedzy z zakresu podstaw ekologii, zasobach przyrodniczych Bieszczadów  i strategii ich ochrony. W ramach programu uczniowie dwukrotnie uczestniczyli w zajęciach dydaktycznych w Ośrodku Edukacji Ekologicznej BdPN w Ustrzykach Dolnych, brali udział w dwudniowych warsztatach  terenowych w Suchych Rzekach oraz w wycieczce górskiej na Połoninę Wetlińską. Program zakończył się konkursem na szczeblu wojewódzkim, pod patronatem Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Reprezentacja naszej szkoły w składzie: Joanna Kosmecka, Krzysztof Chyżyński i Bartosz Pełdiak zajęła piąte miejsce w konkurencji zespołowej. Wszyscy uczestnicy programu otrzymali zaświadczenia o jego ukończeniu oraz wydawnictwa Bieszczadzkiego Parku Narodowego.


Małgorzata Tkacz


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza