wtorek, 19 stycznia 2016

Dzień Nauczyciela

Dzień Nauczyciela

Dzień Edukacji Narodowej popularnie zwany Dniem Nauczyciela jest polskim świętem państwowym oświaty i szkolnictwa wyższego. Zostało ustanowione 27 kwietnia 1972 r. na mocy ustawy — Karta praw i obowiązków nauczyciela (Dz. U. z 1972 r. Nr 16, poz. 114) pod nazwą Dnia Nauczyciela, a następnie w 1982 r. przemianowane na Dzień Edukacji Narodowej (Dz. U. z 1982 r. Nr 3, poz. 19 z poźn. zm.). Święto to upamiętnia powstanie Komisji Edukacji Narodowej, która była pierwszym ministerstwem oświaty publicznej w Polsce. Komisja ta została powołana z inicjatywy króla polskiego Stanisława Augusta Poniatowskiego na mocy uchwały Sejmu Rozbiorowego z dnia 14 października 1773 r.


W  Zespole Szkół w Lutowiskach zorganizowano akademię przygotowaną przez uczniów Szkoły Podstawowej kl. IV A i IV B wraz z opiekunami Panią Elżbietą Kosmecką i Panem Przemysławem Nowakiem. Od Samorządu Uczniowskiego nauczyciele otrzymali jak co roku – drobne podarunki. Natomiast wychowawcy uczcili to święto wraz ze swoimi klasami. Na akademii Pani Dyrektor Beata Krukowska wręczyła nauczycielom oraz wszystkim pracownikom szkoły listy gratulacyjne i podziękowania. Miłe słowa skierowali także do nauczycieli i pracowników – Wójt Gminy Lutowiska Pan Krzysztof Mróz oraz Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Ewa Marszałek.


                                                                                                   Edyta Pereślucha
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz