wtorek, 19 stycznia 2016

Konkurs recytatorski poezji i prozy patriotycznej

Szkolny etap konkursu recytatorskiego wierszy patriotycznych

Dnia 16 listopada 2015 roku w Zespole Szkół w Lutowiskach odbył się szkolny etap konkursu recytatorskiego.
Konkurs obejmował II i III etap szkolny:
Grupa II – recytatorzy z klas IV – VI Szkoły Podstawowej.
Grupa III – recytatorzy z klas I – III Gimnazjum.
            Prezentacja obejmowała jeden wiersz lub fragment prozy, a czas wykonania nie mógł przekroczyć 5 minut.
Celem konkursu jest upowszechnienie piękna języka ojczystego, promowanie literatury oraz patriotyzmu i poszanowania Ojczyzny. Konkurs ma służyć rozwojowi kultury słowa mówionego dzieci i młodzieży, rozbudzać wrażliwość na piękno poezji oraz sprzyjać twórczej wymianie doświadczeń artystycznych. Ma również zachęcić uczniów do poszanowania tradycji narodowych związanych z walką o niepodległość Polski.
Komisja konkursowa dokonała oceny według następujących kryteriów:
1. Dobór repertuaru, ze szczególnym uwzględnieniem własnych poszukiwań repertuarowych,
2. Interpretacja utworu,
3. Kultura słowa i mowy,
4. Ogólny wyraz artystyczny.
Przy doborze repertuaru komisja zwracała uwagę na samodzielność wyboru tekstu oraz wartości artystyczne wybieranych tekstów, a także zawarte w nich treści moralne – postawy, zachowania, stosunek do człowieka i kraju rodzinnego.
Uwzględniała również dostosowanie ich do możliwości poznawczych i siły głosu recytatora. Wybrany fragment prozy lub wiersza powinien stanowić zamkniętą całość, opatrzoną pointą.        
Po przeprowadzonym konkursie wyróżniono dyplomami następujących laureatów,  którzy 26 listopada 2015 roku reprezentowały szkołę w etapie powiatowym w Gimnazjum im. prof. Stefana Myczkowskiego w Czarnej.

Szkoła Podstawowa:
  1. Julia Stachowiak przygotowywana przez Beatę Krukowską.
  2. Sara Pawełek przygotowywana przez Beatę Krukowską.

Gimnazjum:
  1. Izabela Pełdiak przygotowywany przez Edytę Pereśluchę.
  2. Kinga Bąk przygotowywana przez Edytę Pereśluchę.
  3. Dominika Gretkowska przygotowywana przez Edytę Pereśluchę.
  4. Dominika Cichońska przygotowywana przez Edytę Pereśluchę.
                                                                                                             
Powiatowy konkurs recytatorski wierszy patriotycznych pod patronatem Kuratorium Oświaty w Rzeszowie w Gimnazjum im. prof. Stefana Myczkowskiego w Czarnej                                             
Dnia 26 listopada 2015 roku w Gimnazjum im. prof. Stefana Myczkowskiego w Czarnej odbył się powiatowy etap konkursu recytatorskiego pod honorowym patronatem Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Organizatorem konkursu była Pani bibliotekarka Irena Brzuzan – Jełowicka przy wsparciu Pani dyrektor Danuty Kornagi.
Komisja w składzie: Beata Bożętka, Barbara Wójcik i Renata Różycka – Franczak bardzo wysoko oceniła poziom umiejętności recytatorskich uczestników oraz niezwykłą świadomość mówionego tekstu, a także udzieliła wielu cennych wskazówek na przyszłość dla młodych artystów.
W konkursie wzięło udział 38 uczestników z sześciu szkół: Olszanicy, Ropienki, Ustrzyk Dolnych, Uherzec Mineralnych, Czarnej i Lutowisk. Recytowano utwory należące do klasyki oraz współczesnych autorów, a dobór repertuaru był bardzo różnorodny.
Po przeprowadzonym konkursie wyróżniono dyplomem oraz nagrodzono albumem książkowym uczennicę z naszej szkoły:

Gimnazjum: 3 MIEJSCE – Kinga Bąk    przygotowywana przez mgr Edytę Pereśluchę
Edyta Pereślucha
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz