piątek, 17 października 2014

Kampania wyborcza

Co to takiego Kampania wyborcza?

Kampania wyborcza to ogół działań rywalizujących partii politycznych lub indywidualnych kandydatów, prowadzonych w celu pozyskania głosów wyborców, organizowane w okresie poprzedzającym wybory. Kampania wyborcza prowadzona jest różnymi metodami. Największe znaczenie przypisuje się środkom masowego przekazu. Istotne są także bezpośrednie kontakty z wyborcami, których celem jest wzbudzenie zaufania społecznego w nieformalnej atmosferze. W tym celu organizuje się spotkania przedwyborcze i wiece popierające partię lub kandydata. Stosuje się również metody pośrednie, jak np.: akcje plakatowe, programy, prezentacje multimedialne i publikacje sponsorowane w mass mediach, wysyłanie ulotek i listów do wyborców.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz