wtorek, 17 grudnia 2013

Szkolny Turniej Ping-Ponga

 I Turnieju Ping – Ponga 2013

Turniej ping – ponga o Puchar Rady Rodziców ogłoszono 22 listopada 2013 roku. Pomysł I Turnieju ping – ponga dla uczniów gimnazjum pojawił się na zebraniu Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum. Rada Rodziców została poproszona o patronat oraz ufundowanie Pucharu dla zwycięzcy. Do turnieju należało wybrać po 2 osoby z każdej klasy.

Organizator:
Samorząd Uczniowski Gimnazjum
Rada Rodziców przy Zespole Szkół w Lutowiskach
Osoby zaproszone:
Przewodnicząca Rady Rodziców Magdalena Skotnik
Dyrektor szkoły Marta Polechońska
Wicedyrektor szkoły Agnieszka Magda – Pyzocha
Komisja konkursowa:
– Opiekun SU Gimnazjum Edyta Pereślucha
– Nauczyciel wychowania fizycznego  Przemysław Nowak
– Nauczyciel matematyki Kamila Trybuła
Cel:
Popularyzacja tenisa stołowego oraz integracja uczniów gimnazjum.
Uczestnicy:
Po 2 osoby wytypowane spośród klas I, II, III gimnazjum.
Miejsce:
Zespół Szkół w Lutowiskach. Korytarz przy sali gimnastycznej.
Termin:
Turniej został rozegrany 12 grudnia 2013 roku o godz. 13.00

Na początku mecz rozegrali uczniowie klasy I gimnazjum (Jakub Bereżański oraz Bartosz Szpiech) – zwycięzca Jakub Bereżański, kolejno grali uczniowie klas II (Jakub Świergocki oraz Tomasz Pawlak) – zwycięzca Tomasz Pawlak, jako ostatnia grała klasa III (Krystian Grzegorz i oraz Eryk Winiarski) – zwycięzca Krystian Grzegorz.
Później uczniowie grali każdy z każdym tj. Tomasz Pawlak – Jakub Bereżański (zwycięzca Tomasz Pawlak), Jakub Bereżański – Krystian Grzegorz (zwycięzca Krystian Grzegorz) i ostatni pojedynek o Puchar Rady Rodziców rozegrał się między uczniem klasy II Tomaszem Pawlakiem a uczniem klasy III Krystianem Grzegorzem. I Turniej Ping – Ponga wygrał KRYSTIAN GRZEGORZ.
         
Uczniom biorącym udział dziękujemy za miłe współzawodnictwo i gratulujemy. Wszystkim dziękujemy za udział oraz zachęcamy do uczestnictwa w kolejnych konkursach i turniejach klasowych, szkolnych i pozaszkolnych.

Opiekun SU Gimnazjum
Edyta PereśluchaBrak komentarzy:

Publikowanie komentarza