wtorek, 17 grudnia 2013

Manifestacja Związku Nauczycielstwa Polskiego

Nasi pracownicy też tam byli!
Dnia 23.11.2013 roku w Warszawie odbyła się Ogólnopolska Akcja Protestacyjna Związku Nauczycielstwa Polskiego.
Ponad 22 tysięcy pracowników oświaty protestowało w Warszawie pod hasłem Dość tego!
W okresie od 18 listopada do 23 listopada 2013 roku ogniwa ZNP wywieszały na budynkach szkół i placówek oświatowych flagi związkowe oraz hasła informujące opinię publiczną o przyczynach i celach protestu.
„Prezydium Zarządu Głównego ZNP żądało wycofania przez rząd nowelizacji ustawy o systemie oświaty dotyczącej stworzenia możliwości przekazywania szkół i placówek oświatowych do prowadzenia innym niż samorząd terytorialny osobom prawnym i fizycznym, w tym także związkom komunalnym, a również odstąpienia od rozwiązań godzących w status prawny zawodu nauczyciela zawarty w nowelizacji ustawy - Karta Nauczyciela”.

Manifestacja zakończyła się złożeniem petycji z postulatami ZNP w kancelarii premiera, którą odebrał wiceminister edukacji Maciej Jakubowski.
Ustalono, że dojdzie do spotkania kierownictwa ZNP z przedstawicielami MEN. Tematem spotkania miały być, krytykowane przez ZNP, propozycje zmian w prawie oświatowym – w ustawie o systemie oświaty i Karcie Nauczyciela.

Prezes ZNP podziękował wszystkim uczestnikom manifestacji – nauczycielom, pracownikom szkolnej administracji i obsługi, związkowcom, rodzicom, samorządowcom, osobom wspierającym i ochraniającym przemarsz. Wszystkim, którzy byli na manifestacji w obronie polskiej, dobrej szkoły!
 Po manifestacji ZNP!
27 listopada 2013 r. Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia pilnego rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw:
- przyjęła postulaty Związku Nauczycielstwa Polskiego w sprawie wycofania z projektu ustawy zapisów dotyczących przekazywania szkół i placówek do prowadzenia związkom międzygminnym lub związkom powiatów, zatrudniania w szkołach podstawowych nauczycieli na zasadach określonych w Kodeksie pracy (osoby wspierające nauczycieli),
- a także przyjęła wniosek ZNP o doprecyzowanie zapisu dotyczącego zatrudniania w przedszkolach nauczycieli bez kwalifikacji (zgodnie z decyzją Podkomisji Minister Edukacji Narodowej do 2 grudnia br. ma przedstawić nowe brzmienie artykułu).

Prezes Ogniska ZNP Lutowiska
Edyta Pereślucha oraz Elżbieta Kosmecka                                                                 


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza