poniedziałek, 2 grudnia 2013

„Bieszczadzkie Delfinki”

Od 1 lipca  do 18 listopada 2013 r. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w projekcie „Bieszczadzkie Delfinki”.  Projekt, przygotowany przez Lokalną Grupę Działania „Zielone Bieszczady”, a współfinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów, dotyczył organizacji zajęć pływackich dla uczniów. W nauce pływania lub doskonaleniu swoich umiejętności pływackich wzięło udział 40 uczniów naszej szkoły, z klas IIa, IIb i III ( grupa młodsza) pod opieką p. Marty Polechońskiej i klas IV, V i VI ( grupa starsza) opiekun p. Elżbieta Kosmecka. Każda z grup odbyła dziewięć wyjazdów na pływalnię w Ustrzykach Dolnych, w których towarzyszyły nam, jako wolontariuszki, mamy naszych uczniów.
Celem zajęć było rozbudzenie i pogłębienie zainteresowań różnymi formami aktywności ruchowej oraz doskonalenia podstawowych umiejętności pływackich. Autorzy i realizatorzy projektu mają nadzieję, że nauka pływania i zajęcia z pływania przyniosły szerokie korzyści zdrowotne, pomogły dzieciom opanować sztukę pływania dla celów użytkowych, rekreacyjnych i zdrowotnych, a nade wszystko przyczynią się do zwiększenia bezpieczeństwa w czasie pobytu uczniów nad zbiornikami wodnymi.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz