poniedziałek, 7 października 2019

Sprzątanie Świata

#sprzątaMY las z Prezydentem 2019
Las zapewnia nam tlen, oczyszcza powietrze, wpływa korzystnie na klimat. Jest także domem dla wielu gatunków roślin, grzybów oraz zwierząt. To doskonałe miejsce na wypoczynek, a kontakt z przyrodą poprawia nam samopoczucie. Gdy jest zaśmiecony nikomu nie jest przyjemnie.
Śmieci zniechęcają do wypoczynku, są wielkim zagrożeniem dla roślin, zwierząt i człowieka. Substancje chemiczne zawarte w odpadach, wpływają niekorzystnie na glebę, powietrze oraz wodę.

Aby prawidłowo chronić lasy należy zabiegać zarówno o te najmniejsze zwierzęta i rośliny znajdujące się w runie leśnym, jak i o te najstarsze drzewa. Pozostawienie zróżnicowanej struktury i przemyślana ingerencja człowieka pozwalają na stworzenie wszystkim organizmom odpowiednich warunków życia, w wyniku czego poprawia się zdrowotność całych kompleksów leśnych.
Każdego roku leśnicy wraz z zaprzyjaźnionymi instytucjami, szkołami usuwają z lasów wiele tysięcy śmieci. Lasy Państwowe przeznaczają na walkę z odpadami ok. 20 mln rocznie.
W piątek 20.09.2019 r. kiedy na całym świecie odbywała się po raz 26 – sty akcja „Sprzątanie Świata” (tegoroczne hasło przewodnie „Nie śmiecimy – Sprzątamy – Zmieniamy!” ) w Polsce w ramach inicjatywy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy odbyła się akcja #sprzątaMY.
Celem akcji jest pobudzenie i wzmacnianie świadomości ekologicznej Polaków oraz ich odpowiedzialności za środowisko naturalne. Ideą akcji jest edukacja na rzecz rozwoju zrównoważonego – promocja i kreowanie postaw przyjaznych środowisku, w zakresie: poszanowania zasobów naturalnych (w szczególności wody, surowców naturalnych i lasów) oraz racjonalnej gospodarki odpadami, rozumianej jako łańcuch działań począwszy od unikania tworzenia odpadów, przez selektywną zbiórkę po recykling. 
Dnia 20.09.2019 r. uczniowie klas V – VIII Szkoły Podstawowej w Lutowiskach jak zwykle chętnie przyłączyli się do akcji. Sprzątanie zorganizowano i przeprowadzono przy współpracy z Nadleśnictwem Lutowiska (koordynator Pan Janusz Karnat), Nadleśnictwem Stuposiany (koordynator Kaja Hrabal) oraz Urzędem Gminy w Lutowiskach.
Uczniowie Szkoły Podstawowej wraz z wychowawcami i nauczycielami sprzątali Lutowiska (place zabaw, tereny wokół szkoły, boiska szkolne, przystanki autobusowe, cmentarze, pobocza dróg, osiedle mieszkaniowe) oraz okolice Lutowisk – Skorodne, Dwernik, Smolnik, Zatwarnicę i Chmiel. Uzbierali ok. 2000 litrów śmieci.

Program dnia wyglądał następująco:
1. Zbiórka na parkingu przy szkole o godz. 10.00 (pogadanka dotycząca akcji #sprzątaMY omówienie tras, rozdanie worków i rękawic).

2. Sprzątanie przewidziane od godz. 10.15 do 13.00.

3. Ognisko przygotowane przez Nadleśnictwo Lutowiska oraz Nadleśnictwo Stuposiany w ramach podsumowania współpracy w roku szkolnym 2019/2020 z okazji Dnia Lasu odbędzie się w czerwcu.

4. Worki ze śmieciami pozostawiamy w widocznym miejscu przy drodze głównej.

5. Powrót do szkoły ok. godz. 13.00 – 13.30.

Prosimy o zaangażowane i sumienną pracę, „gdyż Ziemię mamy tylko jedną”.


Organizatorzy:

Beata Krukowska (Dyrektor ZS Lutowiska)

Janusz Karnat (Przedstawiciel Nadleśnictwa Lutowiska)

Kaja Hrabal (Przedstawiciel Nadleśnictwa Stuposiany)

Edyta Pereślucha (Zespół Szkół Lutowiska)

Małgorzata Tkacz (Zespół Szkół Lutowiska) 

Nadleśnictwo w Lutowiskach, Nadleśnictwo Stuposiany wraz z Urzędem Gminy w Lutowiskach i ZS w Lutowiskach współorganizowało Akcję #sprzątaMY. Nie polegała ona jednak ani na zabawie, ani na konkursach, ale na ciężkiej pracy. Tego dnia uczniowie zebrali się o godzinie 10.00 na porannym apelu, który poprowadził Pan Janusz Karnat (Przedstawiciel Nadleśnictwa w Lutowiskach) i każda z klas dostała region, który bezwzględnie należało oczyścić ze wszelkich odpadów, zanieczyszczeń i śmieci. Uczniowie otrzymali worki oraz ochronne rękawice. Sprzątanie odbywało się według następującego harmonogramu:

GRAFIK PRAC AKCJA #sprzątaMY 20.09.2019 r.:

I TRASA – kl. V A – 15 osób (Ewa Jakubiec) Lutowiska Krywka


II TRASA – kl. V B – 10 osób (Barbara Winiarska) Lutowiska Tajwan


III TRASA – kl. VI – 10 osób (Edyta Pereślucha) Skorodne – Lutowiska do szkoły


IV TRASA – kl. VI – 11 osób (Małgorzata Federowicz) Smolnik skrzyżowanie – Lutowiska


V TRASA – kl. VII – 12 osób (Małgorzata Tkacz) Dwernik blaszak – Smolnik (oraz cerkiew)


VI TRASA – kl. VIII a – 9 osób (Przemysław Nowak) Chmiel – Dwernik blaszak 


VII TRASA – kl. VIII b – 12 osób (Elżbieta Kosmecka) Zatwarnica – Chmiel pierwszy przystanek

W całej akcji brało udział ok. 80 osób. Uczniowie z opiekunami przeszli wiele kilometrów, ale sami twierdzą, że robią to również dla siebie i oni także chcą żyć w czystym, zdrowym i zadbanym środowisku. 

Akcje sprzątania obchodzone w szkołach (czy z okazji #sprzątaMY, czy Sprzątania Świata, czy Dnia Ziemi) nie sprowadzają się obecnie tylko do wykonania przez uczniów gazetek okolicznościowych i do udziału w apelu szkolnym czy akademii. W dobie globalizacji szkoły odgrywają ważną rolę w uświadamianiu młodemu pokoleniu, jak nawet niewielka zmiana codziennych nawyków i funkcjonowania instytucji i gospodarstw domowych może oddziaływać na nasze wydatki, a równocześnie na życie ludzi w innych krajach.

W obecnym roku szkolnym 2019/2020 ilość śmieci i odpadów ucieszyła uczniów, nauczycieli i przedstawicieli Nadleśnictwa Lutowiska i Stuposiany, gdyż nie było ich dużo. Ładna pogoda pomogła w dokładnym oczyszczeniu terenów. 

Akcje takie są bardzo ważne, ponieważ przypominamy sobie i młodemu pokoleniu o wartości naszej planety.
Edyta Pereślucha

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz