wtorek, 9 stycznia 2018

Szkolna Akcja Profilaktyczna "Bezpiecznie w sieci"

Znalezione obrazy dla zapytania sieć komputerowaW okresie październik – grudzień 2017 roku, z inicjatywy pedagoga szkolnego i nauczycielki informatyki, we współpracy z wychowawcami klas, podejmowane były w naszej szkole działania, mające na celu uświadomienie dzieciom jakie dobrodziejstwa i jakie zagrożenia niesie ze sobą Internet. W ramach ogólnoszkolnej akcji zostały przeprowadzone zajęcia z dziećmi w klasach, które brały udział w akcji, dotyczące bezpiecznego korzystania z Internetu oraz konkurs w którym uczniowie prezentowali, hasło „Przyjaźń”, za pomocą zdjęcia, obrazu, tekstu lub dźwięku. Prace zostały ocenione przez niezależną komisję w szkole i dodatkowo, wysłane na Ogólnopolski Konkurs Profilaktyczny „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Nagrodzone klasy, spędziły wspólnie czas na wycieczkach klasowych. 
Dodatkowo, objęto badaniem ankietowym większość społeczności szkolnej, w tym również rodziców.
Konkursy przebiegały pod patronatem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lutowiskach, która była sponsorem nagród.
Serdecznie dziękujemy, przedstawicielce Urzędu Gminy Pani Małgorzacie Prokopiak – Młynarczyk, przedstawicielce Rewiru Dzielnicowych w Lutowiskach, Pani Joannie Gzowskiej oraz przedstawicielce rodziców Izabeli Rusin za sędziowanie w konkursie oraz cenne spostrzeżenia.
 Organizatorki akcji: Joanna Pełdiak, Barbara Winiarska


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz