piątek, 4 lipca 2014

Super Eko – Mat

13 czerwca 2014 r. okazał się dla niektórych uczniów Szkoły Podstawowej w Lutowiskach szczęśliwym dniem, gdyż właśnie wtedy odbył się finał konkursu Przyrodniczo – Matematycznego EKO – MAT 2014 r., który rozstrzygnął o tym, komu przypadł tytuł Super Eko-Mata.

     Konkurs miał charakter wewnątrzszkolny, przeznaczony był dla chętnych uczniów z klas II i III szkoły podstawowej. Do udziału zgłosiło się 24 uczniów: 16 z klas II i 8 z klasy III. Zmagania konkursowe były okazją do wykazania się wiedzą przyrodniczo – matematyczną, stwarzały okazję do zdrowej rywalizacji, ale też były dobrą zabawą.
     Celem konkursu było: rozwijanie zainteresowań matematycznych i przyrodniczych oraz umiejętności samodzielnej pracy uczniów; zachęcanie do obserwowania i podziwiania przyrody; budzenie i rozwijanie świadomości ekologicznej wśród dzieci i dorosłych.
     Konkurs przebiegał w czterech etapach. Etapy I,II i III eliminacji miały charakter testowy, uczniowie w marcu, kwietniu i maju rozwiązywali test składający się z pytań przyrodniczych i matematycznych. Pięciu uczestników z klasy II i klasy III, którzy osiągnęli największą, łączną ilość punktów w etapach eliminacyjnych zostało zakwalifikowanych do finału. Etap finałowy odbył się 13 czerwca 2014 r., przebiegał dwuczęściowo, najpierw uczniowie rozwiązywali test matematyczny a następnie odbył się sprawdzian wiedzy przyrodniczej ( pytania, puzzle, zagadki przyrodnicze). Po zsumowaniu wszystkich punktów wyłoniono zwycięzców i ustalono kolejność miejsc, która przedstawia się następująco: pierwsze miejsca i tytuł Super Eko-Mata klasy II wywalczył Karol Polechoński, Super Eko-Matką klasy trzeciej została Paulina Tkacz. Na kolejnych miejscach uplasowali się: Zofia Kuzar – Oliwia Wiśniewska ( m. II), Wiktor Motyka – Jan Kulik ( m. III), Jolanta Kuzar – Karolina Janeczko (m. IV), Kacper Smok – Magdalena Żarnowska( m. V).
     Konkurs przygotowała i prowadziła Marta Polechońska, ona też oceniała część testową, wiedzę przyrodniczą podczas finału sprawdzała komisja złożona z przedstawicieli nadleśnictw w Stuposianach i Lutowiskach: Pani Ewelina Górny-Baran i Pan Janusz Karnat.
     W dniu 25 czerwca 2014 r. odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów i nagród, które ufundowali Urząd Gminy w Lutowiskach, Nadleśnictwo w Lutowiskach i Nadleśnictwo w Stuposianach.
     Bardzo serdecznie dziękuję sponsorom za pomoc i wsparcie w organizacji i przeprowadzeniu konkursu, uczniom za liczny udział i już dziś zapraszam na kolejną edycję konkursu za rok.                   
    Marta Polechońska


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz