czwartek, 24 października 2013

Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej popularnie zwany Dniem Nauczyciela jest polskim świętem państwowym oświaty i szkolnictwa wyższego. Zostało ustanowione 27 kwietnia 1972 r. na mocy ustawy — Karta praw i obowiązków nauczyciela (Dz. U. z 1972 r. Nr 16, poz. 114) pod nazwą Dnia Nauczyciela, a następnie w 1982 r. przemianowane na Dzień Edukacji Narodowej (Dz. U. z 1982 r. Nr 3, poz. 19 z poźn. zm.). Święto to upamiętnia powstanie Komisji Edukacji Narodowej, która była pierwszym ministerstwem oświaty publicznej w Polsce. Komisja ta została powołana z inicjatywy króla polskiego Stanisława Augusta Poniatowskiego na mocy uchwały Sejmu Rozbiorowego z dnia 14 października 1773 r.

Zgodnie z zapisami ustawy dzień ten jest dniem wolnym od zajęć lekcyjnych dla wszystkich pracowników oświaty: 
„W dniu rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, 14 października każdego roku, obchodzony będzie Dzień Edukacji Narodowej. Dzień ten uznaje się za święto wszystkich pracowników oświaty i jest wolny od zajęć lekcyjnych.” 
Oczywiście, z tego powodu jest to święto lubiane nie tylko przez nauczycieli, ale również, nie mniej, przez uczniów :)www.kalendarzswiat.pl

W Naszej Szkole zorganizowano akademię przygotowaną przez uczniów Szkoły Podstawowej wraz z opiekunami Panią Ewą Jakubiec i Małgorzatą Panek. Od Samorządu Uczniowskiego nauczyciele otrzymali jak co roku- drobne podarunki. Natomiast wychowawcy byli "obsypywani" prezentami od swoich klas. Na akademii Pani Dyrektor wręczyła nauczycielom listy pochwalne i przedstawiła sprawy bieżące szkoły.
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz