poniedziałek, 20 marca 2017

100 lekcja z języka polskiego w I Gimnazjum

Obrady Okrągłego Stołu były połączone wraz z 100 lekcją w klasie I Gimnazjum. Młodzież świętując omawiała podczas dyskusji w kręgu: „Współczesne problemy młodego pokolenia”. Wydawałoby się, iż młodzi ludzie ich nie mają, jednak wielu z nich miało dużo do powiedzenia, a najczęściej pojawiające się to kontakty z rówieśnikami, rodzicami, niepowodzenia szkolne czy zagrożenie mediami.
Edyta Pereślucha


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza