poniedziałek, 16 listopada 2015

Pasowanie na ucznia

W dniu 16 października 2015 roku w Szkole Podstawowej w Lutowiskach odbyło się uroczyste pasowanie na ucznia szkoły podstawowej. Część artystyczną przygotowały wychowawczynie klas pierwszych - Marta Polechońska oraz Lidia Tkacz wraz z pierwszoklasistami. Na uroczystość pasowania zostali zaproszeni dyrekcja szkoły, rodzice i dziadkowie uczniów oraz nauczycielki i uczniowie klas II i III.
Podczas akademii uczniowie klas I zaprezentowali wiedzę i umiejętności, które zdobyli w pierwszych miesiącach nauki w szkole podstawowej. Pierwszoklasiści z wielkim zaangażowaniem recytowali wiersze i śpiewali piosenki.
Po programie artystycznym dyrektor szkoły – Beata Krukowska, uroczyście pasował uczniów, którzy ślubowali „(…) być dobrym Polakiem, dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły.(…)”. Pani dyrektor oświadczyła, że pierwszoklasiści po akcie ślubowania zostaną już oficjalnie przyjęci do społeczności Szkoły Podstawowej w Lutowiskach.
Również rodzice pierwszaków złożyli uroczyste przyrzeczenie, że dołożą wszelkich starań by ich dzieci należycie wypełniały swoje uczniowskie obowiązki i będą współpracować ze szkołą.
Następnie najpierw rodzice, a potem uczniowie dokonali wpisów w Kronice Szkolnej.
Na zakończenie akademii zrobiono pamiątkowe zdjęcia.

Opracowała:

Marta Polechońska


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz