poniedziałek, 17 listopada 2014

Konkurs recytatorski wierszy patriotycznych

Szkolny etap konkursu recytatorskiego wierszy patriotycznych

Dnia 20 października 2014 roku w Zespole Szkół w Lutowiskach odbył się szkolny etap konkursu recytatorskiego.
Konkurs obejmował II i III etap szkolny:
Grupa II – recytatorzy z klas IV – VI Szkoły Podstawowej.
Grupa III – recytatorzy z klas I – III Gimnazjum.
            Prezentacja obejmowała jeden wiersz lub fragment prozy, a czas wykonania nie mógł przekroczyć 5 minut.
Celem konkursu jest upowszechnienie piękna języka ojczystego, promowanie literatury oraz patriotyzmu i poszanowania Ojczyzny. Konkurs ma służyć rozwojowi kultury słowa mówionego dzieci i młodzieży, rozbudzać wrażliwość na piękno poezji oraz sprzyjać twórczej wymianie doświadczeń artystycznych. Ma również zachęcić uczniów do poszanowania tradycji narodowych związanych z walką o niepodległość Polski.
Komisja konkursowa dokonała oceny według następujących kryteriów:
1. Dobór repertuaru, ze szczególnym uwzględnieniem własnych poszukiwań repertuarowych,
2. Interpretacja utworu,
3. Kultura słowa i mowy,
4. Ogólny wyraz artystyczny.
Przy doborze repertuaru komisja zwracała uwagę na samodzielność wyboru tekstu oraz wartości artystyczne wybieranych tekstów, a także zawarte w nich treści moralne – postawy, zachowania, stosunek do człowieka i kraju rodzinnego.
Uwzględniała również dostosowanie ich do możliwości poznawczych i siły głosu recytatora. Wybrany fragment prozy lub wiersza powinien stanowić zamkniętą całość, opatrzoną pointą.        
Po przeprowadzonym konkursie wyróżniono dyplomami następujących laureatów,  którzy 6 listopada 2014 roku reprezentowały szkołę w etapie powiatowym w Gimnazjum im. prof. Stefana Myczkowskiego w Czarnej.

Szkoła Podstawowa:
  1. Hubert Różycki przygotowywany przez Edytę Pereśluchę
  2. Julia Stachowiak przygotowywana przez Beatę Krukowską
  3. Sara Pawełek przygotowywana przez Beatę Krukowską

Gimnazjum:
  1. Artur Czernatowicz przygotowywany przez Edytę Pereśluchę
  2. Anna Kubicka przygotowywana przez Edytę Pereśluchę
  3. Kinga Bąk przygotowywana przez Edytę Pereśluchę
Powiatowy konkurs recytatorski wierszy patriotycznych pod patronatem Kuratorium Oświaty w Rzeszowie w Gimnazjum im. prof. Stefana Myczkowskiego w Czarnej
                                                                                                                   
Dnia 6 listopada 2014 roku w Gimnazjum im. prof. Stefana Myczkowskiego w Czarnej odbył się powiatowy etap konkursu recytatorskiego pod honorowym patronatem Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Organizatorem konkursu była Pani bibliotekarka Irena Brzuzan – Jełowicka przy wsparciu Pani dyrektor Danuty Kornagi.
Komisja w składzie: Beata Bożętka, Barbara Wójcik i Renata Różycka – Franczak bardzo wysoko oceniła poziom umiejętności recytatorskich uczestników oraz niezwykłą świadomość mówionego tekstu, a także udzieliła wielu cennych wskazówek na przyszłość dla młodych artystów.
W konkursie wzięło udział 33 uczestników z sześciu szkół: Olszanicy, Ropienki, Ustrzyk Dolnych, Uherzec Mineralnych, Czarnej i Lutowisk. Recytowano utwory należące do klasyki oraz współczesnych autorów, a dobór repertuaru był bardzo różnorodny.
Po przeprowadzonym konkursie wyróżniono dyplomem oraz nagrodzono albumem książkowym jedną uczennicę z naszej szkoły:

Gimnazjum: 3 MIEJSCE Anna Kubicka przygotowywana przez mgr Edytę Pereśluchę 

Edyta Pereślucha


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza