wtorek, 5 marca 2013

Konkurs na najciekawszą gazetkę profilaktyczną

W ramach „Programu profilaktyki Zespołu Szkół Gimnazjum w Lutowiskach” Samorząd Uczniowski Gimnazjum  zorganizował po raz kolejny konkurs na najciekawszą gazetkę profilaktyczną.
1. Klasy I – III szkoły podstawowej wykonywały gazetkę dotyczącą szkodliwości picia alkoholu.
2. Klasy IV – VI szkoły podstawowej wykonywały gazetkę dotyczącą szkodliwości palenia papierosów.
3. Klasy I – III gimnazjum wykonywały gazetkę dotyczącą szkodliwości zażywania narkotyków.
Konkurs ogłoszono 14 stycznia 2013 roku, gazetki należało wykonać do 28 stycznia 2013 roku, wyniki ogłoszono 30 stycznia 2013 roku, natomiast nagrody zostały wręczone na apelu podsumowującym I półrocze 4 lutego 2013 roku.
Komisja konkursowa w składzie Marta Polechońska – Dyrektor szkoły, Joanna Pełdiak – Pedagog szkolny i Edyta Pereślucha – Opiekun Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum dokonywała oceny według następujących kryteriów: estetyka wykonania (0 – 3), zgodność z tematem (0 – 3) oraz atrakcyjność i pomysłowość w ujęciu tematu (0–3).
Po przeprowadzonym konkursie wyróżniono dyplomami i nagrodami zwycięskie klasy:
I miejsce w kategorii klas I – III SP zdobyła kl. I A wychowawczyni Pani Lidia Tkacz wraz z klasą II wychowawczyni Pani Halina Żołądź,
I miejsce w kategorii klas IV – VI SP zdobyła kl. V wraz z wychowawczynią Edytą Pereśluchą,
I miejsce w kategorii klas I – III G zdobyła klasa II wraz z wychowawczynią Panią Kamilą Trybułą.
Zwycięskim klasom gratulujemy.
Wszystkim klasom dziękujemy za udział oraz zachęcamy do uczestnictwa w kolejnych konkursach profilaktycznych.
Samorząd Uczniowski Gimnazjum  wraz
z opiekunem  mgr Edytą Pereśluchą


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza