piątek, 26 października 2018

Dzień Nauczyciela

Dzień Edukacji Narodowej popularnie zwany Dniem Nauczyciela jest polskim świętem państwowym oświaty i szkolnictwa wyższego. Zostało ustanowione 27 kwietnia 1972 r. na mocy ustawy — Karta praw i obowiązków nauczyciela (Dz. U. z 1972 r. Nr 16, poz. 114) pod nazwą Dnia Nauczyciela, a następnie w 1982 r. przemianowane na Dzień Edukacji Narodowej (Dz. U. z 1982 r. Nr 3, poz. 19 z poźn. zm.). Święto to upamiętnia powstanie Komisji Edukacji Narodowej, która była pierwszym ministerstwem oświaty publicznej w Polsce. Komisja ta została powołana z inicjatywy króla polskiego Stanisława Augusta Poniatowskiego na mocy uchwały Sejmu Rozbiorowego z dnia 14 października 1773 r.

14 października to wyjątkowe święto w każdej szkole  – to Dzień Edukacji Narodowej.
Był on obchodzony również w naszej szkole w poniedziałek 15 października 2018 r.
Tego dnia odbyła się uroczysta akademia. Po programie Samorząd Uczniowski pod opieką Pani Edyty Pereśluchy i Pani Małgorzaty Fedorowicz rozdał wszystkim pracownikom szkoły symboliczną laurkę z życzeniami, która była wyrazem wdzięczności za trud wykładany w nauczanie i wychowanie młodych ludzi.
Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie nauczycielom nagród za osiągnięcia zawodowe przez Panią Dyrektor Beatę Krukowską oraz przez Pana Wójta Gminy Lutowiska Krzysztofa Mroza.
Na zakończenie – z płynącymi życzeniami wdzięczności, zdrowia oraz wytrwałości w pracy Samorząd Uczniowski poczęstował wszystkich nauczycieli pysznymi smakołykami ciastami upieczonymi przez Mamy z klasy IV B za co serdecznie dziękujemy.

Przewodnicząca SU Gimnazjum – Jagoda Dopart

Opiekun Edyta Pereślucha

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza